Nedan följer en lista över Sveriges försäkringsbolag. Listan är inte komplett men vi upplever att vi med nedanstående bolag omfattar ~95% av marknaden. Kom ihåg att skaffa dig en uppfattning innan du köper din försäkring - har du råd att inte jämföra försäkringsbolagen?

Folksam bilförsäkring


Välkommen till Insplanets försäkringsbolagssida för Folksam. Här kan du hitta all information du behöver för att kunna fatta ett beslut om huruvida du ska skaffa en bilförsäkring hos Folksam. Vi går steg för steg igenom vad som ingår i de olika delarna trafik-halv och helförsäkring och hur Folksams villkor skiljer sig från andra försäkringsbolag.

Folksam är för tillfället inte en samarbetspartner med Insplanet

Folksam försäkring historia

Folksam bildades i början av 1900-talet efter att idén om en försäkring för lösöre uppkommit inom Kooperativa förbundet. Försäkringsbolaget tog från början namnet Samarbete och när man senare slogs samman med livförsäkringsbolaget Folket namngavs bolaget till en hybrid mellan dessa två; Folksam. Folksam har alltid förespråkat och arbetat för förbättrad folkhälsa och arbetsmiljö genom olika initiativ som exempelvis ”Hälsoåret 1958” och ett brett stöd för idrottsverksamheten i Sverige. 1970 tecknade Riksidrottsförbundet försäkring via Folksam för alla sina medlemmar, och Folksam har sedan dess genom åren aktivt stöttat en rad olika idrottsliga verksamheter och evenemang som exempelvis Falsterbo Horse Show.


Bland de försäkringsgrenar som varit allra viktigast för Folksam kan nämnas bilförsäkringar, där företaget arbetat aktivt med forskning inom trafiksäkerhet för att kunna specialisera sig på förebyggande åtgärder och erbjuda ett heltäckande försäkringsskydd. Ytterligare en stor del i Folksams försäkringsutbud är pensionsförsäkringar och -sparande. Folksam äger sedan millennieskiftet ca 60% av KPA Pension, vars pensionsförsäkringar med fokus på etiska placeringar för över en miljon pensionssparare är en viktig del av företagets verksamhet. Folksam har även varit delaktiga i att utvidga erbjudandet av gruppförsäkringar via fackförbunden, och genom åren har många fackligt anslutna fått sin hemförsäkring via Folksams gruppförsäkring K-hem.


Bilförsäkring hos Folksam

Folksam erbjuder bilförsäkring till både privatpersoner och företag. Den är uppdelad i tre nivåer; trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring, vilket är standard i Sverige. Här nedan redogör vi för hur Folksams försäkring fungerar, vad som ingår i de tre nivåerna och vilka villkor som gäller.

Är du på jakt efter en bilförsäkring? Du vet väl att det är bäst att jämföra olika försäkringar innan du fattar ditt beslut. Priset på en bilförsäkring kan variera på flera tusen kronor mellan olika bolag. På insplanet kan du på 30 sekunder jämföra priser mellan olika försäkringsbolag för att enkelt hitta det som passar just dig bäst. Men tänk på att inte bara fokusera på priset. Vad som faktiskt ingår i en försäkring kan variera mellan de olika försäkringsbolagen.


Trafikförsäkring hos Folksam

Trafikförsäkringen gäller för skador som uppstår i trafiken med den försäkrade bilen, till exempel för personskador och skador på annans egendom utanför bilen. Din trafikförsäkring gäller inte för skador på din egen bil eller på egendom i denna.

Folksam åtar sig att betala en del skadekostnader utöver vad som följer av Trafikskadelagen (TSL):
Som personskador på förare, passagerare och utomstående. Du har även rätt till kristerapi.
Du får däremot ingen ersättning på skador som uppstår på din egen bil eller egendom i fordonet.


Halvförsäkring hos Folksam

Folksams halvförsäkring (utan vagnskadeförsäkring) ger ett skydd för fordonet vid brand-, glas-, stöldskador eller inbrott. I vissa fall ersätts motorn eller elektronik. Rättsskydds- och räddningsförsäkring ingår också.

 • Glasrutor
  Ersätter glasrutor som spräcks eller krossas, vid till exempel stenskott.
  Självrisk: Går glaset på bilen eller den lätta lastbilen att laga, är självrisken 0 kronor. Om glaset byts ut för bil eller lätt lastbil: 1 500 kronor. Om glaset byts ut för lätt lastbil, blir självrisken 4000 kronor.

 • Stöld
  Ersättning om någon stjäl eller försöker stjäla hela eller delar av din bil.
  Självrisk: För bil blir självrisken 1 500 kronor.

 • Maskin/ elektronikskador
  Skador eller fel på exempelvis kylsystem, motor, växellåda, broms, elektronik, styrning eller hybrids- och elbilsbatteri.
  Självrisk: För bil och lätt lastbil (privatägd): 1 500 kronor. När bilen gått mer än 8 000 mil för en privatägd personbil, är självrisken 3 000 kronor. För lätt lastbil (privatägd), blir självrisken 6 000 kronor när lätta lastbilen har gått mer än 10 000 mil.

 • Brand
  Om ditt fordon skadas av explosion, blixtnedslag eller brand. Om tredje man anlagt en brand och ditt fordon skadas.
  Självrisk: För bil och lätt lastbil, som är privatägd, blir självrisken 1 500 kronor.

 • Räddning
  Om exempelvis din bil eller lätta lastbil stjäls, skadas eller får driftstopp. Räddning innebär i vissa fall transport hem eller bärgning till verkstad. Det kan även innebära transport hem om man befinner sig utomlands; för både passageraren och föraren.
  Självrisk: För bil och lätt lastbil, som är privatägd, är självrisken 1 500 kronor.

Helförsäkring hos Folksam

I helförsäkringen ingår hela skyddet som du har i trafik- och halvförsäkringen plus en vagnskadeförsäkring. En vagnskadeförsäkring är ett skydd mot skador på fordonet vid trafikolycka där du är vållande eller om ditt fordon utsätts för skadegörelse av någon utomstående.


Bilförsäkring Stor

I Folksams Bilförsäkring Stor, ingår allt som ingår i Bilförsäkring och försäkring mot otursmoment, som exempelvis om du tappar bort dina nycklar (nyckelförlust), råkar fylla på med fel bränsle (feltankning) och om något skulle hända med bilens inredning (kupéskada). Kupéskada gäller bara för bilar som är 10 år eller yngre. Du kan även välja till vagnskadeförsäkring.


Vad täcks inte av din bilförsäkring?

Några exempel på vad som inte täcks av din bilförsäkring är:

 • Saker du har med dig i fordonet och som inte är fordonstillbehör, till exempel mobiltelefon, iPad, bagage eller GPS
 • Det som inte är fordonets standardutförande eller som inte är normal utrustning till fordonet
 • Skada som uppkommit på fordonet vid tävling eller liknande användning inom inhägnat eller avlyst område samt vid hastighetskörning som till exempel streetrace.

Rättsskydd hos Folksam

Rättsskydd ingår obligatoriskt i din Bilförsäkring för personbil och lätt lastbil. Folksams rättsskydd ger ersätter ombuds- och rättegångskostnader, om du skulle hamna i en rättstvist i och med ett bilköp, trafikolycka eller reparation eller försäljning av din bil/ lätta lastbil. Självrisken för rättsskyddet är 20 procent av kostnaden men lägst 1 500 kronor.


Frågor och svar om Folksams bilförsäkring

Vad är skillnaden mellan Bilförsäkring och Bilförsäkring Stor?

I bilförsäkringen ingår trafik-, stöld-, brand-, glas-, maskin, räddnings- och rättsskyddsförsäkring. Om du vill går det att välja till vagnskadeförsäkring. I Bilförsäkringen Stor ingår allt ovan men även Hyrbil, Assistans och otursmoment som till exempel feltankning och nyckelförlust. Du kan också välja till vagnskadeförsäkring.

Hur beräknar Folksam din bilpremie?

Det är flera olika faktorer som påverkar din bilpremie hos Folksam. Priset beror bland annat på vilken omfattning på din försäkring du väljer. Folksam utgår från bilmärke, årsmodell på bilen och förarens ålder när bilpremien bestäms. Dessutom påverkar hur mycket du kör samt var i landet du bor. Hos Folksam kan kunderna välja mellan olika paket och tillägg. Väljer du en halvförsäkring blir det billigare än en helförsäkring. Läs mer om hur du får en billig bilförsäkring här.

Går det att byta en bilförsäkring hos Folksam?

Vill du byta försäkringsbolag så måste det göras i samband med din huvudförfallodag, som står på ditt försäkringsbesked. Vill du byta omfattning på bilförsäkringen som du tecknat hos Folksam, så meddelar du Folksam och bytet gäller från samma dag. Detsamma gäller om du byter bil; det går att göra när som helst.

Vad gäller hos Folksam när man köper en ny bil privat?

När man köper en bil privat, måste du anmäla ägarbytet och teckna en försäkring. Ägarbytet anmäls till Bilregistret och måste göras inom en vecka. Senast på ägarbytesdagen måste man teckna en försäkring. Försäkringstagaren och ägaren till bilen, måste vara samma person för att försäkringen ska vara giltig. Om du köper en ny bil via en bilfirma, anmäler bilfirman ägarbytet och tecknar försäkringen.

Vagnskadeförsäkring

En vagnskadeförsäkring skyddar ditt fordon när du är vållande till skador på ditt fordon och vid skadegörelse på ditt fordon. Vid köp av en ny bil, ingår ofta en vagnskadegaranti och då behöver du inte en vagnskadeförsäkring.

Hur vet jag att bilen är försäkrad?

Du måste ha en trafikförsäkring från den dagen du blir ägare till ett fordon. När du tecknat en bilförsäkring, får du ett försäkringsbesked där du ser vilken försäkring du tecknat samt när premien ska vara betald. Försäkringen gäller dock från och med den dagen du tecknat försäkringen. Skulle fordonet vara oförsäkrat men inte avställt, så kommer ett krav från trafikförsäkringsföreningen på ett oförsäkrat fordon.

Gäller bilförsäkringen på semester i Europa?

Har du tecknat en bilförsäkring hos Folksam så gäller den i de flesta europeiska länder. I vissa länder, krävs att du har med dig ett grönt kort. Ett Grönt kort bevisar att du har ett trafikförsäkrat fordon.

Hur säger jag upp min försäkring?

Du kan säga upp din försäkring vid avtalstidens utgång eller om ditt försäkringsbehov skulle upphöra. Som att du säljer din bil eller byter ut din bil. Om du byter bil så måste du fixa en ny försäkring för just den bilen. Du kan inte återanvända den försäkring du haft på ditt tidigare fordon.

Visste du detta om Folksam?

Folksam skriver tre olika bloggar där man behandlar olika försäkringsrelaterade ämnen och nyheter i branschen. Trafiksäkerhetsbloggen behandlar allt inom bilförsäkring och här publiceras bland annat Folksamlistan vilken innehåller sammanfattade resultat från säkerhetstester för dig som planerar att köpa bil. I bloggen Trygghetsspanarna behandlas allt från sak- och personförsäkringar till sparande och pension. Här kan man läsa om lagändringar, policybeslut och nyheter som berör den som har tecknat försäkringar eller pensionssparar. Folksams tredje blogg med namnet En katt bland hermelinerna behandlar företagsrelaterade ämnen som ägande, investeringar, CSR och ansvarsfullt företagande. Folksam erbjuder försäkringar, sparande och lån till kunder i Sverige. Kontor finns på ett 40-tal orter. Antalet anställda är cirka 3400. Folksamgruppen består av de två ömsesidiga bolagen Folksam Sak och Folksam Liv samt ett antal dotterbolag, bland annat KPA Pension AB och Förenade Liv AB. Att Folksam är "ömsesidigt" innebär att det är kundägt. Det betyder att Folksam ägs av försäkringstagarna och att vinsten inte går till aktieägare utan stannar hos alla kunder.


Betygsätt Folksam

Har du detta bolag, berätta för oss hur året varit!Våra kunders kommentarer

Våra kunder lämnar löpande kommentarer och omdömen.

2016-09-29 23:26
Skadereglering  
Information  
Kundservice  
bra bemötande
2016-09-19 16:07
Skadereglering  
Information  
Kundservice  
Otroligt besviken, har en hemförsäkring hos er och blir informerad vid tillfälle att försäkringen täcker vid stöld av mobiltelefon utan drulle, nu när jag blivit bestulen vill ni inte betala en krona utan påstår att jag måste ha ett allrisktillägg i vilket fall. Till alla som läser, välj ett annat försäkringsbolag för detta är de största skojarna bland alla svenska bolag. Usch!
2016-08-18 19:44
Skadereglering  
Information  
Kundservice  
Jag är sjuk och sjukskriven och har försäkring i Folksam genom kommunal. Folksam har betytt mycket för mig i min utsatta situation, framför allt avdelningen Vuxensjuk. De har varit mycket lätta att få kontakt med, handlagt mitt ärende snabbt, varit flexibla och hjälpt mig per e-post då jag har svårt att att prata i telefon, hjälpt mig skicka in rätt handlingar till rätt ställe vilket är svårt för mig eftersom jag lätt blir förvirrad och rör ihop saker. Jag känner att jag har fått bästa tänkbara bemötande och hjälp från Folksam, och ersättningen har betalats ut utan några fördröjningar eller problem. Jag är så glad och tacksam att jag hade min försäkring hos dem, och det vill jag att andra som ska välja försäkringsbolag ska känna till.
2016-07-28 17:47
Skadereglering  
Information  
Kundservice  
Jag hade ett fruktansvärt bolag som lurade på mig som naiv förstagångsköpare av bil en svindyr försäkring. Tack vare en vän som rekommenderade insplanet har jag bytt försäkring och sparar över 4000 kr om året!! Jag är supertacksam över insplanet! Tack för att ni finns!
2016-03-22 15:09
Skadereglering  
Information  
Kundservice  
Snabbt, enkelt och alldeles utmärkt
2016-03-20 21:36
Skadereglering  
Information  
Kundservice  
Småaktiga och försöker smita undan ansvar. När försäkringsärendet är avslutat så ska de bytas bolag
2015-09-17 22:10
Skadereglering  
Information  
Kundservice  
Verkar vara ett väldigt oseriöst företag som inte hörde av sig trots att de sa att de skulle angående fuktskador i försäkrad villa
2015-07-16 21:52
Skadereglering  
Information  
Kundservice  
De hanterar sina ärenden relativt snabbt, men om verkstan inte lämnar någon kalkyl kan ingen verkstad göra sitt steg när bollen ligger hos verkstad, Tog 3 dagar totalt efter att jag hade anmält olyckan med Motorcykeln tills jag fick reda på vad de hade fattat för beslut, jag är väldigt stolt angående denna försäkring, VÄLDIGT SNÄLL kundtjänst att prata även skadereglerarna.
2015-07-09 08:31
Skadereglering  
Information  
Kundservice  
Vi hade försäkringar hos Salus, men Folksam köpte upp Salus ansvar. Vi flyttade över alla försäkringar till Folksam då vi tänkt samla alla försäkringar på ett ställe, tyvärr tog vi fel bolag. Detta byte har kostat oss massor med pengar och vi är idag mer eller mindre livegna och kan int byta bolag. De kräver oss ny på massor av pengar trots att det är de som har brustit i att informera oss om att högre kostnader kommer. Trots att vi vid återkommande tillfället själva kontaktat dem och dubbel/ trippel kollat. Så att ha dem som försäkringsbolag är skrämmande. Om det skulle bli fråga om skadereglering så vågar vi inte drömma om hur illa det skulle vara då.
2015-05-31 03:58
Skadereglering  
Information  
Kundservice  
Bra respons vid sjukdom i utlandet. Följde upp dagligen och fick även förklarat av svensk läkare över telefon om hur det såg ut och hur allvarligt det var. Fick förklarat att det var inte nödvändigt att ligga kvar på sjukhuset om jag inte ville, hade sjukhuset fått bestämma så skulle jag ligga kvar där i nästan en vecka för att övervakas och få vätska genom dropp för 10 000kr per natt. Bättre att vara ute på semester istället för att ligga i ett rum på sjukhuset. ? Kändes tryggt med den servicen och svaren man fick från försäkringsbolaget.
2015-04-09 12:53
Skadereglering  
Information  
Kundservice  
Företaget ger ett oseriöst intryck, personalen talar nedsättande i vissa fall, är ganska otrevliga och jag rekommenderar ingen att försäkra, varken hemmet eller djurförsäkring hos Folksam!
2015-01-31 16:38
Skadereglering  
Information  
Kundservice  
Dålig kommunikation hade skada på bil anmälde till Folksam och fick ringa 6 gånger innan man fick kontakt otrevligt bemötande inte trevligt så bytte till annat bolag med suverän service
2014-12-29 15:54
Skadereglering  
Information  
Kundservice  
De har en mycket bra kundtjänst som går att nås under de viktigaste timmarna av dygnet i veckan.
2014-12-04 00:29
Skadereglering  
Information  
Kundservice  
Usch, undvik till varje pris. Hade ett enklare skadeärende, men hanteringen blev så omständlig att jag nästan ångrade att jag anmält. Aldrig mer.
2014-10-17 19:09
Skadereglering  
Information  
Kundservice  
Brukar aldrig lämna några omdömen men ville faktiskt gå in och lämna ett på folksam. Vi har haft översvämning i källaren 2 gånger på 1 månad. Båda gångerna så har vi ringt till folksam och berättat vad som hänt på telefon. Dem var otroligt vänliga och hjälpsamma. Vi fick ersättning direkt båda gångerna utan några problem! Var med i en bilolycka också för 5år sedan. Även då var Folksam väldigt hjälpsamma. Rekommenderar starkt andra att teckna folksam på sina försäkringar. Bästa försäkringsbolaget någonsin! / Joakim & Malin i Malmö

Jämför bilförsäkring

- Priser direkt från bolagen, börja här!

BilförsäkringJämför villkor

Insplanets kunder har länge efterfrågat en möjlighet att inte jämföra mer än pris, försäkringar rör sig ju i huvudsak om trygghet. Tryggheten och dina möjligheter till ersättning speglas i bolagens villkor. För de bolag vi jämför har vi valt att har valt att tillsvidare visa de betyg som vart bolag har fått hos Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Konsumenternas Försäkringsbyrå ger privatpersoner oberoende och kostnadsfri vägledning om pension, försäkring och skadereglering men prövar inte tvister. Konsumenternas Försäkringsbyrå gör också oberoende jämförelser av privata försäkringar och tjänstepensioner.

Hel
Helförsäkring är den mest omfattande bilförsäkringen som täcker trafik-, maskin-, stöld-, brand-, glas-, rättsskydds-, räddnings-, samt vagnskada.
3.9
Sveland
3.9
Trygg Hansa
3.9
Gjensidige
3.8
Folksam
3.8
If
3.6
Aktsam
Laddar…

Betygen ovan är ett urval av de som fanns på Konsumenternas Försäkringsbyrå (KOFB) 2018-08-20. Hos KOFB varierar betygen mellan 3,5-4,8 för olika produkter baserat på deras omfattning. Generellt kan sägas att högre betyg ger bättre innehåll men också högre premie.

Vi jobbar för att få Sveriges mest nöjda kunder!

© 1999-2018 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00