Dina försäkringar bakgrund

Dina försäkringar - Alternativet till storbolagen


Dina Försäkringar är Sveriges sjätte största försäkringsbolag och en utmanare till storbolagen. Med tolv olika försäkringsbolag och 50 kontor runt om i landet, som alla samverkar under det gemensamma varumärket Dina Försäkringar, erbjuds försäkringslösningar av hög kvalitet och med ett personligt bemötande. Att Dina Försäkringar dessutom är kundägt innebär att du som kund kan vara med och påverka dess framtid.

Hög kundnöjdhet hos Dina Försäkringar

Under den gemensamma profileringen Dina Försäkringar samverkar tolv olika försäkringsbolag runt om i landet, alla med egna lokala namn. Samarbetet resulterar i försäkringar av hög kvalitet, ett ständigt utbyte och möjliggörande av kompetensutveckling men även finansiell stabilitet - vilket i sin tur ökar tryggheten för dig som kund.

Dina Försäkringar erbjuder bra försäkringar till bra priser, med ambitionen att vara nära dig som kund oavsett var du finns, på dina villkor och på det sätt som passar just dig. Med en lång erfarenhet inom branschen är Dina Försäkringar övertygade om att de gör ett bättre jobb om de är nära dig och kan ta in just dina specifika behov. Kanske är det även anledningen till varför de har en mycket hög kundnöjdhet, med flera utmärkelser och priser!

Via oss på Insplanet kan du teckna din bilförsäkring hos Dina Försäkringar, hos samtliga 12 försäkringsbolag. Vi erbjuder exakt samma pris som om du tecknar direkt hos Dina Försäkringar - men hos oss kan du jämföra olika alternativ innan!

Jämför priset på Dina Försäkringars bilförsäkring här.


Försäkringar med fokus på individen

Dina Försäkringar värderar personligt bemötande och närhet till sina kunder, vilket även förklarar den speciella bolagsformen med olika försäkringsbolag under en samlad profilering. Med ett starkt fokus på individen menar Dina Försäkringar att deras lokala närhet runt om i Sverige passar ett land där 10 miljoner olika individer bor och lever.

I flera initiativ presenterade av Dina Försäkringar läggs stor vikt vid individen och individens välmående. De experimenterar med sociala medier och utmanar med spännande attribut inom olika IT-satsningar. Exempelvis är kampanjen Badrumsbekännelser är ett projekt där speglar har installerats i olika svenska hem, för att visa att hemmet är en plats där man kan vara sig själv. Appen Dina Andetag hjälper dig att tänka på andningen och appen Re:lax mäter din puls så att du kan följa hur du kommer ner i varv under semester och ledighet. I spelet Dina Risker kan du testa och utveckla din förmåga att bedöma risker.

Här kan du jämföra Dina Försäkringar med andra försäkringsbolag.


Ett kundägt försäkringsbolag

Dina Försäkringars historia drar sig så långt tillbaka som till 1300-talet och den brandstod som under då växte fram i Sverige, vilket så småningom kom att leda till landets första så kallade sockenbolag, som bildades år 1768. Merparten av landets sockenbolag slog sig på senare tid samman och Dina Försäkringars nuvarande bolagsform etablerades för cirka 30 år sedan, då ett gemensamt återförenings-, utvecklings- och servicebolag bildades. Sedan 2006 har bolaget det gemensamma namnet Dina Försäkringar.

Dina Försäkringars långa historia har gett dem stor erfarenhet kring hur problem ska lösas när de trots allt uppstår. Blir du kund hos dem blir du dessutom även ägare av din andel i bolaget - till skillnad från de allra flesta försäkringsbolag, som i regel är privatägda.


Bilförsäkring hos Dina Försäkringar

Dina Försäkringar erbjuder idag ett brett sortiment med hela 40 olika försäkringar inom området sakförsäkring. En av deras mest uppskattade försäkringar är deras bilförsäkring. I den ingår ett utökat skydd i delkaskoförsäkringen och gäller för personbil som inte är äldre än åtta år eller har gått mer än 12 000 mil. Självrisken är 2 000 kronor och skyddet kan gälla för såväl kupéskada som nyckelförlust och sanering av tank (feltankning).

Jämför och teckna en bilförsäkring hos Dina Försäkringar.


Betygsätt Dina försäkringar

Har du detta bolag, berätta för oss hur året varit!


Kontakta Dina försäkringar

Nedan finner du de både viktigaste och vanligaste sätten att nå Dina försäkringar.

Telefonnummer
Kundtjänst: Inget nummer angivet -
Skadeanmälan: Inget nummer angivet

E-post
Kundtjänst: Ingen e-post
Skadeanmälan: Ingen e-post angiven

Online
Hemsida: https://www.dina.se/
Facebook: Bolaget saknar Facebook-sida
Twitter: Bolaget saknar Twitter
Google+: Bolaget saknar Google+


Våra kunders kommentarer

Våra kunder lämnar löpande kommentarer och omdömen.

2016-01-30 19:09
Skadereglering  
Information  
Kundservice  
billigt och bra

Jämför bilförsäkring

- Priser direkt från bolagen, börja här!

BilförsäkringJämför villkor

Insplanets kunder har länge efterfrågat en möjlighet att inte jämföra mer än pris, försäkringar rör sig ju i huvudsak om trygghet. Tryggheten och dina möjligheter till ersättning speglas i bolagens villkor. För de bolag vi jämför har vi valt att har valt att tillsvidare visa de betyg som vart bolag har fått hos Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Hel
Helförsäkring är den mest omfattande bilförsäkringen som täcker trafik-, maskin-, stöld-, brand-, glas-, rättsskydds-, räddnings-, samt vagnskada.
3.9
Trygg Hansa
3.9
Gjensidige
3.8
Sveland
3.8
Folksam
3.8
If
3.6
Aktsam
Laddar…

Betygen ovan är ett urval av de som fanns på Konsumenternas Försäkringsbyrå (KOFB) 2018-02-19. Hos KOFB varierar betygen mellan 3,5-4,8 för olika produkter baserat på deras omfattning. Generellt kan sägas att högre betyg ger bättre innehåll men också högre premie.

Produktblad & Villkor


Bilförsäkring
Produktblad
Villkor

Notera att produktblad & villkor är de senaste uppdateringarna från försäkringsbolaget.

Vi jobbar för att få Sveriges mest nöjda kunder!

© 1999-2018 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00