Dina försäkringar bakgrund

Dina försäkringar - Alternativet till storbolagen


Dina Försäkringar är Sveriges sjätte största försäkringsbolag och en utmanare till storbolagen. Med tolv olika försäkringsbolag och cirka 50 kontor runt om i landet, som alla samverkar under det gemensamma varumärket Dina Försäkringar, erbjuds försäkringslösningar av hög kvalitet och med ett personligt bemötande. Att Dina Försäkringar dessutom är kundägt innebär att du som kund kan vara med och påverka dess framtid.

Hög kundnöjdhet hos Dina Försäkringar

Under den gemensamma profileringen Dina Försäkringar samverkar tolv olika försäkringsbolag runt om i landet, alla med egna lokala namn. Samarbetet resulterar i försäkringar av hög kvalitet, ett ständigt utbyte och möjliggörande av kompetensutveckling men även finansiell stabilitet - vilket i sin tur ökar tryggheten för dig som kund.

Dina Försäkringar erbjuder bra försäkringar till bra priser, med ambitionen att vara nära dig som kund oavsett var du finns, på dina villkor och på det sätt som passar just dig. Med en lång erfarenhet inom branschen är Dina Försäkringar övertygade om att de gör ett bättre jobb om de är nära dig och kan ta in just dina specifika behov. Kanske är det även anledningen till varför de har en mycket hög kundnöjdhet, med flera utmärkelser och priser!

Via oss på Insplanet kan du teckna din bilförsäkring hos Dina Försäkringar, hos samtliga 12 försäkringsbolag. Vi erbjuder exakt samma pris som om du tecknar direkt hos Dina Försäkringar - men hos oss kan du jämföra olika alternativ innan!

Jämför priset på Dina Försäkringars bilförsäkring här.


Försäkringar med fokus på individen

Dina Försäkringar värderar personligt bemötande och närhet till sina kunder, vilket även förklarar den speciella bolagsformen med olika försäkringsbolag under en samlad profilering. Med ett starkt fokus på individen menar Dina Försäkringar att deras lokala närhet runt om i Sverige passar ett land där 10 miljoner olika individer bor och lever.


I flera initiativ presenterade av Dina Försäkringar läggs stor vikt vid individen och individens välmående. De experimenterar med sociala medier och utmanar med spännande attribut inom olika IT-satsningar. Exempelvis är kampanjen Badrumsbekännelser är ett projekt där speglar har installerats i olika svenska hem, för att visa att hemmet är en plats där man kan vara sig själv. Appen Dina Andetag hjälper dig att tänka på andningen och appen Re:lax mäter din puls så att du kan följa hur du kommer ner i varv under semester och ledighet. I spelet Dina Risker kan du testa och utveckla din förmåga att bedöma risker.


Här kan du jämföra Dina Försäkringar med andra försäkringsbolag.


Ett kundägt försäkringsbolag

Dina Försäkringars historia drar sig så långt tillbaka som till 1300-talet och den brandstod som under då växte fram i Sverige, vilket så småningom kom att leda till landets första så kallade sockenbolag, som bildades år 1768. Merparten av landets sockenbolag slog sig på senare tid samman och Dina Försäkringars nuvarande bolagsform etablerades för cirka 30 år sedan, då ett gemensamt återförenings-, utvecklings- och servicebolag bildades. Sedan 2006 har bolaget det gemensamma namnet Dina Försäkringar.


Dina Försäkringars långa historia har gett dem stor erfarenhet kring hur problem ska lösas när de trots allt uppstår. Blir du kund hos dem blir du dessutom även ägare av din andel i bolaget - till skillnad från de allra flesta försäkringsbolag, som i regel är privatägda.


Bilförsäkring hos Dina Försäkringar

Dina Försäkringar erbjuder tre olika bilförsäkringar och flera olika tilläggsförsäkringar. Du som kund har en stor möjlighet att skräddarsy ditt försäkringsskydd och få en bilförsäkring som motsvarar just dina behov. Ett visst skydd måste du ha enligt lag. Äger du en bil måste du ha en trafikförsäkring enligt lagen. Självklart kan du själv välja vilket försäkringsbolag du väljer att ha din bilförsäkring hos.


Hos Dina Försäkringar kan du välja mellan hel-, halv- och trafikförsäkring. Trafikförsäkring heter den grundläggande försäkringen och den betalar ersättning vid eventuella personskador på dig som förare, passagerare och utomstående. Trafikförsäkringen ersätter också skador på annans egendom. Trafikförsäkringen ersätter dock inte skador på det egna fordonet eller egendom i fordonet.


Vill du ha ett utökat skydd? Tecknar du en hel- och halvförsäkring så får du ett starkare skydd och kan få ersättning om du skulle råka ut för glasskada, brand, stöld eller maskinskada. Du kan också få ersättning för bärgning och kostnader vid vissa tvister och brottmål. Det finns dock vissa skillnader på bilförsäkringarna och bland annat gäller det vid vagnskada- det vill säga skador på kaross och lack. En helförsäkring ger dig ersättning för skador på kaross och lack- så kallad vagnskada. En helförsäkring täcker skador på kaross eller lacken vid dikeskörning, kollision, nedblåst träd eller annan skadegörelse på bilen. Ditt behov av en hel- eller halvförsäkring avgörs av hur gammal din bil är. Om du har en nyare bil som har en gällande vagnskadegaranti, så räcker det med en halvförsäkring. Oavsett vilken ålder du har, så är självrisken densamma för din bilförsäkring hos Dina Försäkringar.


Du kan skräddarsy ditt försäkringsskydd hos Dina försäkringar

Dina försäkringar erbjuder en rad tilläggsförsäkringar som du kan komplettera din bilförsäkring med. Dinas försäkring Djurkollision ersätter självrisken för vagnskada eller max 6000 kronor. Hyrbilsförsäkringen ersätter dig med 75 procent av dygnskostnaden för en hyrbil under den tid som du har din bil på verkstad. Om du hellre vill ha pengar, ersätts du med 100 kronor per dag. Dinas Assistansförsäkring ersätter självrisken för räddnings-momentet i halvförsäkringen vis räddnings-skada, även viss brist på drivmedel. Försäkringen ger dig rätt till hyrbil i max tre dagar, om skadan inte kan åtgärdas på plats.


Ingen ungdomssjälvrisk hos Dina Försäkringar

Många försäkringsbolag tillämpar en ungdomssjälvrisk, men det gör inte Dina Försäkringar. Dina Försäkringar finns bara en ungdomssjälvrisk vid olycka, om föraren är under 24 år vid olyckan och inte själv står på bilförsäkringen.


Hos många andra försäkringsbolag är det vanligt att dels ta ut en högre premie, dels ta en extra hög självrisk av personer under 25 år. Det är många olika faktorer som påverkar priset på din försäkring. Det är viktigt att ta reda på vad som ingår i just din bilförsäkring. Exempelvis, vad är självrisken vid skadegörelse eller djurkollision? Hur länge är maskinskadeförsäkringen giltig? En billig försäkring kan i värsta fall bli en dyr försäkring om någonting inträffar och bilförsäkringen inte täcker skadan.

Dinas bilförsäkring ger dig ersättning både för dig, din bil och har du halvförsäkring får du även ett utökat skydd* som hjälper dig vid förlust av bilnyckel, feltankning eller om någon oförutsedd skada sker invändigt i bilen. Dinas bilförsäkring ger även ersättning vid räddning dygnet runt, maskinskada upp till 8 år eller 12 000 mil. I Dinas helförsäkring betalar du endast 2000 i självrisk vid skadegörelse. I den ingår ett utökat skydd i delkaskoförsäkringen och gäller för personbil som inte är äldre än åtta år eller har gått mer än 12 000 mil. Självrisken är 2 000 kronor och skyddet kan gälla för såväl kupéskada som nyckelförlust och sanering av tank (feltankning).

Vill du ha ett utökat skydd? Tecknar du en hel- och halvförsäkring så får du ett starkare skydd och kan få ersättning om du skulle råka ut för glasskada, brand, stöld eller maskinskada. Du kan också få ersättning för bärgning och kostnader vid vissa tvister och brottmål. Det finns dock vissa skillnader på bilförsäkringarna och bland annat gäller det vid vagnskada- det vill säga skador på kaross och lack. En helförsäkring ger dig ersättning för skador på kaross och lack- så kallad vagnskada. En helförsäkring täcker skador på kaross eller lacken vid dikeskörning, kollision, nedblåst träd eller annan skadegörelse på bilen. Ditt behov av en hel- eller halvförsäkring avgörs av hur gammal din bil är. Om du har en nyare bil som har en gällande vagnskadegaranti, så räcker det med en halvförsäkring.

Oavsett vilken ålder du har, så är självrisken densamma för din bilförsäkring hos Dina Försäkringar.

Dina försäkringar erbjuder en rad tilläggsförsäkringar som du kan komplettera din bilförsäkring med. Dinas försäkring Djurkollision ersätter självrisken för vagnskada eller max 6000 kronor. Hyrbilsförsäkringen ersätter dig med 75 procent av dygnskostnaden för en hyrbil under den tid som du har din bil på verkstad. Om du hellre vill ha pengar, ersätts du med 100 kronor per dag. Dinas Assistansförsäkring ersätter självrisken för räddnings-momentet i halvförsäkringen vis räddnings-skada, även viss brist på drivmedel. Försäkringen ger dig rätt till hyrbil i max tre dagar, om skadan inte kan åtgärdas på plats.

Jämför och teckna en bilförsäkring hos Dina Försäkringar.


Betygsätt Dina försäkringar

Har du detta bolag, berätta för oss hur året varit!


Kontakta Dina försäkringar

Nedan finner du de både viktigaste och vanligaste sätten att nå Dina försäkringar.

Telefonnummer
Kundtjänst: Inget nummer angivet -
Skadeanmälan: Inget nummer angivet

E-post
Kundtjänst: Ingen e-post
Skadeanmälan: Ingen e-post angiven

Online
Hemsida: https://www.dina.se/
Facebook: Bolaget saknar Facebook-sida
Twitter: Bolaget saknar Twitter
Google+: Bolaget saknar Google+


Våra kunders kommentarer

Våra kunder lämnar löpande kommentarer och omdömen.

2016-01-30 19:09
Skadereglering  
Information  
Kundservice  
billigt och bra

Jämför bilförsäkring

- Priser direkt från bolagen, börja här!

BilförsäkringJämför villkor

Insplanets kunder har länge efterfrågat en möjlighet att inte jämföra mer än pris, försäkringar rör sig ju i huvudsak om trygghet. Tryggheten och dina möjligheter till ersättning speglas i bolagens villkor. För de bolag vi jämför har vi valt att har valt att tillsvidare visa de betyg som vart bolag har fått hos Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Hel
Helförsäkring är den mest omfattande bilförsäkringen som täcker trafik-, maskin-, stöld-, brand-, glas-, rättsskydds-, räddnings-, samt vagnskada.
3.9
Trygg Hansa
3.9
Gjensidige
3.8
Sveland
3.8
Folksam
3.8
If
3.6
Aktsam
Laddar…

Betygen ovan är ett urval av de som fanns på Konsumenternas Försäkringsbyrå (KOFB) 2018-06-18. Hos KOFB varierar betygen mellan 3,5-4,8 för olika produkter baserat på deras omfattning. Generellt kan sägas att högre betyg ger bättre innehåll men också högre premie.

Produktblad & Villkor


Bilförsäkring
Produktblad
Villkor

Notera att produktblad & villkor är de senaste uppdateringarna från försäkringsbolaget.

Vi jobbar för att få Sveriges mest nöjda kunder!

© 1999-2018 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00