Accept - Pionjärer inom inkomstförsäkring


Accept var först ut i Sverige med att erbjuda inkomstförsäkringar som komplement till det allmänna försäkringsskyddet. Hos Accept har du upp till 300 ersättningsdagar och endast sju dagars karenstid, vilket gör deras försäkring till ett mycket fördelaktigt alternativ jämfört med de flesta andra inkomstförsäkringar. Du får dessutom tillgodoräkna intjänad kvalifikationstid från den försäkring du eventuellt haft tidigare - vilket är en viktig aspekt att tänka på när det kommer till just inkomstförsäkringar.

Accept inkomstförsäkring

Accept har varit verksamma sedan 1998 och var då först i Sverige med att erbjuda privat inkomstförsäkring. Olika fackförbund började sedermera inkludera inkomstförsäkringar i sina medlemskap och Accept presenterade då en så kallad Plusförsäkring, som ett komplement till fackförbundens inkomstförsäkringar.

Idag erbjuder Accept alltså två olika nivåer på sin inkomstförsäkring - en försäkring helt i privat regi och en som kompletterar en facklig inkomstförsäkring. De båda försäkringarna är mycket generöst utformade, jämfört med de allra flesta andra inkomstförsäkringar.

Läs mer om vad en inkomstförsäkring är och vad den innehåller här.

Du måste alltid vara medlem i en a-kassa för att kunna teckna en inkomstförsäkring, som alltså blir som ett komplement till det skydd du har via a-kassan när du blir arbetslös. Inkomstbortfallet, det vill säga anledningen till arbetslösheten eller arbetsoförmågan, måste dessutom vara ofrivilligt. Du kan alltså inte få ersättning från en inkomstförsäkring om du själv valt att säga upp dig.

Via oss på Insplanet kan du teckna båda nivåerna av Accepts inkomstförsäkring, alltså både den större, kompletterande försäkringen och den mindre, helt privata inkomstförsäkringen. Vi erbjuder exakt samma pris som om du tecknar direkt hos Accept - men hos oss kan du jämföra olika alternativ innan!

Här kan du se vad priset för en inkomstförsäkring hos Accept skulle bli för just dig.


Privat inkomstförsäkring

Om du valt att stå utanför facket, eller inte har något självklart fackförbund att vända dig till, (alternativt är med i ett fackförbund utan inkomstförsäkring) kan du teckna en inkomstförsäkring helt i privat regi hos Accept. Försäkringen går att teckna av såväl tillsvidareanställda som egenföretagare. Akademiker och höginkomsttagare rekommenderas starkt att teckna en inkomstförsäkring hos ett företag som Accept, antingen helt i privat regi eller som ett utökat skydd i form av en Plusförsäkring (se nedan).


Plusförsäkring hos Accept

Är du medlem i ett fackförbund och därigenom har en inkomstförsäkring, kan du välja att teckna en plusförsäkring, som kompletterar det skydd du redan har via ditt fackförbund. Accept Plusförsäkring förlänger då den maximala ersättningstiden under ett eventuellt inkomstbortfall. Den totala ersättningstiden blir alltså betydligt längre och du tryggar på så sätt upp din ekonomi.

Är du tillsvidareanställd kan du välja om du vill förlänga din lön med antingen 120 eller 300 arbetsdagar. Fackförbundens egna inkomstförsäkringar har i regel mycket mer begränsade villkor, framförallt när det kommer till ersättningsperioden. Ett tips är att ta reda på hur lång ersättningsperioden är i den inkomstförsäkring du har idag, för att sedan överväga om du kan vara i behov av en kompletterande inkomstförsäkring.

Det finns alltså klara fördelar med att teckna en inkomstförsäkring hos Accept, helt eller delvis i privat regi.


Hur fungerar inkomstförsäkringen?

Blir du ofrivilligt arbetslös eller på grund av arbetsoförmåga får ett inkomstbortfall, kan du få inkomstersättning av din a-kassa. Ersättningen utgår då månadsvis och motsvarar en summa för varje arbetsdag som du har ett inkomstbortfall. Hur stor den dagliga ersättningen är beror på din tidigare inkomst.

En a-kasseperiod innebär 300 dagars ersättning och man räknar 22 ersättningsdagar på en månad. Du kan alltså få ersättning i drygt 13 månader (300 dividerat med 22). Summan du får i ersättning av a-kassan kan alltså variera, men landar vanligtvis mellan 12 000 och 15 000 kronor efter skatt, för dig med en (tidigare) heltidsanställning.

Med en inkomstförsäkring får du ytterligare ersättning som alltså kompletterar a-kassans utbetalningar. Du kan antingen ha en inkomstförsäkring helt i privat regi, alternativt via ditt fackförbund. Inkomstförsäkringen som du eventuellt har via ditt fackförbund kan dock vara mycket begränsad - och du kan därför behöva teckna ett skydd utöver den fackliga inkomstförsäkringen (såsom Accepts Plusförsäkring).

Du kan jämföra villkor och priser på olika inkomstförsäkringar här.


En bra inkomstförsäkring hos Accept

Det som gör Accept till ett bra val, är de generöst utformade villkoren på deras inkomstförsäkringar. För det första har Accept endast sju dagars karenstid, vilket hos många andra försäkringsbolag uppgår till 14 dagar. När det kommer till ersättningstiden erbjuder Accept upp till 300 ersättningsdagar, vilket även det är mycket generöst.

Under de 200 första dagarna ger Accepts privata inkomstförsäkring ersättning som fyller ut upp till 80 procent av din lön. Under efterkommande 100 dagar ger försäkringen en ersättning som fyller ut upp till 70 procent av din lön.

Alternativt, kan Accept Plusförsäkring höja ersättningsbeloppet för de resterande ersättningsdagarna och då försäkra din lön upp till 85 000 kronor varje månad, under de utökade dagarna.

Bra att veta är att om du redan har en inkomstförsäkring hos ett annat bolag, kan du flytta den till Accept och behålla din intjänade kvalifikationstid, det vill säga den tid du behöver ha haft försäkringen för att kunna få ut ersättning.

Jämför inkomstförsäkringar.


Betygsätt Accept

Har du detta bolag, berätta för oss hur året varit!


Kontakta Accept

Nedan finner du de både viktigaste och vanligaste sätten att nå Accept.

Telefonnummer
Kundtjänst: 08-629 24 90
Skadeanmälan: 08-629 24 90

E-post
Kundtjänst: info@accept.se
Skadeanmälan: info@accept.se

Online
Hemsida: http://www.accept.se
Facebook: Bolaget saknar Facebook-sida
Twitter: Bolaget saknar Twitter
Google+: Bolaget saknar Google+

Börja här

Jämför din bilförsäkring med oss, spara tusenlappar!

Bolagets dokument

Notera att produktblad & villkor är de senaste uppdateringarna från försäkringsbolaget.