Så skyddar försäkringen vid storm

Stormvindar, översvämningar och strömavbrott kan orsaka omfattande skador på ditt hem. Med en villa- eller fritidshusförsäkring kan du få ersättning för många av skadorna. Här får du veta vilka skador du kan få ersättning för, dessutom ger vi dig tips på hur du kan förhindra skador!

Grundskyddet i villaförsäkringen och fritidshusförsäkringen täcker stormskador på byggnader, lösöre och till viss del även tomtmark. Om du råkar ut för en skada är det viktigt att du tar bilder och dokumenterar skadorna noga, samt att du anmäler skadorna till försäkringsbolaget så snart som möjligt.

Ersättning vid översvämning, storm och strömavbrott

Här nedan går vi igenom vad du kan få ersättning för beroende på vilken skada det handlar om.

Översvämning

För att få ersättning för en skada som orsakats av översvämning, måste översvämningen vanligtvis bero på ett skyfall, snösmältning, stigande sjö eller vattendrag. För att något ska räknas som ett skyfall måste det regna minst 1 mm per minut eller 50 mm per dygn.

Ett vanligt försäkringsvillkor är att skadorna ska ha orsakats av att vattnet strömmar in från markytan genom en ventil, dörröppning, fönster eller någon annan sådan öppning. Även skador på egendom som orsakas av att vatten strömmar ut från avloppssystem, ledningssystem för vatten eller värmesystem ersätts. Skador som däremot beror på dålig dränering ersätts inte. Inte heller skador som drabbar tomtmarken.

Hemförsäkringsdelen i din villaförsäkring ersätter skador som sker på dina saker, exempelvis möbler, datorer och annan lös egendom. En del villaförsäkringar kan också ge viss ersättning vid följdskador när vatten har läckt in genom yttertaket, även om skador på själva taket aldrig ersätts.

Läs även: Vad täcker hemförsäkring vid vattenskada?

Stormvindar

När det blåser kraftiga stormvindar kan både hus och bilar ta skada av fallande träd eller andra föremål som har ryckts loss. Villaförsäkringen ersätter skador som har orsakats av vindar på minst 21 meter i sekunden, eller skador orsakade av att en flaggstång eller ett träd blåser omkull vid en lägre vindstyrka. Även garage brukar ersättas. Däremot brukar inte stormskador på tomtmark, flaggstång eller staket ersättas, inte heller stormskador på växthus. Villkoren kan dock skilja sig åt mellan försäkringsbolagen och vissa erbjuder även tilläggsförsäkringar som kan ge ersättning även vid skador på tomtmark.

Villaförsäkringen ersätter inte några skador på bilen, i det fallet är det bilförsäkringen som gäller. Men skador som orsakats av exempelvis nedfallna träd eller takplattor ersätts endast om du har en vagnskadeförsäkring eller vagnskadegaranti på bilen.

Strömavbrott

När det stormar är det vanligt att det blir strömavbrott. Har träd blåst ner över elledningar kan det ta lång tid innan strömmen kommer tillbaka. I värsta fall kan maten och annat du har i kylen och frysen bli förstört – men även det kan du få ersättning för. Se bara till att du inte slänger något innan du har anmält skadehändelsen till ditt försäkringsbolag, eftersom du kan behöva bevisa för bolaget vad det är som har förstörts och uppskatta värdet på det.

Läs även: Åskoväder: så skyddar du dig själv och elektroniken

Var förberedd på strömavbrott

När du vet att det ska bli storm är det bra om du förbereder dig på att det kan bli strömavbrott. Några saker som är bra att ha hemma är:


 • värmeljus, stearinljus och tändstickor
 • batterier och en batteridriven radio för att kunna lyssna på information om stormen
 • en värmekälla som det går att värma upp mat på, som inte behöver ström
 • konserver och annan mat som inte behöver förvaras i kyl eller frys.

Om ditt fritidshus drabbas av strömavbrott under vintern kan det snabbt bli frysskador, framför allt på vatten- och avloppssystemet. I vår artikel om hur du stänger fritidshuset för vintern kan du läsa om hur du minskar risken för skador medan du är borta.

Läs även: Så stänger du fritidshuset för vintern

Tips för att förhindra skador innan storm

Fundera över vad som kan hända med ditt hem om det blir storm och handla därefter. Kanske finns det träd på din tomt som kan blåsa omkull? Eller saker som kan blåsa iväg, såsom utemöbler och studsmatta?

Så här kan du förebygga stormskador:

 • Ställ in saker som kan blåsa iväg, såsom möbler och redskap, samt surra fast saker som presenningar, mm.
 • Gå runt tomten och undersök om något träd riskerar att blåsa omkull och skada ditt hus eller din bil. Du kan låta en expert besiktiga höga träd, de vet om trädet klarar av en storm eller inte.
 • Dra in markiser.
 • Lägg ner flaggstången, speciellt om den är gammal och i dåligt skick.

Så här kan du skydda dig mot översvämning:

 • Källaren kan lätt bli översvämmad, ställ därför upp saker som står på golvet på hyllor, eller flytta dem till vindsförrådet.
 • Rensa hängrännor, stuprör och dagvattenbrunnar.
 • Kontrollera att plåtar och takpannor är hela och sitter på plats.
 • Kontrollera hur marken kring huset lutar – lutar den mot eller bort från huset?
 • Täta ventiler, golvbrunnar och andra öppningar om vattnet rinner in i huset. Tryck in en filt eller handduk i brunnen och lägg en rejäl tyngd på minst tio kilo ovanpå.
 • Stäng av strömmen om vatten tränger in i huset, eftersom vattnet är strömförande.
 • Torka, pumpa eller ös ut vattnet så fort som möjligt.


Relaterade artiklar

två personer under ett paraply i snöväder

Hitta bättre pris på försäkring till villan Dags att skaffa en villahemförsäkring
De flesta vet att vi måste ha en försäkring på våra fordon och hus men hur många vet egentligen vad försäkringen ...
Läs mer »


Hus dörr för villaförsäkring Så hittar du bästa villaförsäkringen 2020
Vilken som är den bästa villaförsäkringen för dig beror helt på vilka behov du har. Av den anledningen är det viktigt att ...
Läs mer »


Så gäller försäkringen vid snöskador på tak
Enligt villkoren i fritidshus- och villaförsäkringen är du skyldig att förebygga skador som kan orsakas av stora mängder ...
Läs mer »


Rum som renoveras Hussvamp – så gäller försäkringen vid äkta hussvamp
Äkta hussvamp är bland de värsta skadorna som kan drabba ett hus och är svår att bli av med. I värsta fall måste ...
Läs mer »


två personer under ett paraply i snöväder Så skyddar försäkringen vid storm
Stormvindar, översvämningar och strömavbrott kan orsaka omfattande skador på ditt hem. Med en villa- eller fritidshusförsäkring kan...
Läs mer »


Vildsvin i trädgården Vildsvin i trädgården - gäller försäkringen?
Vildsvin kommer till din tomt för att hitta mat vilket resulterar i att de bökar sönder hela din gräsmatta. För var kan det...
Läs mer »