Starka prisförändringar av hem- och villaförsäkringar

Premien för en villaförsäkring har i snitt ökat med 25 % under de senaste tre åren. I en mätning baserad på Insplanets förmedlingar av hem- och villaförsäkringar visar statistiken en prisökning som är ovanligt stor under så kort tid.

Det genomsnittliga priset för en villaförsäkring är hela 1 090 kronor högre idag än för bara tre år sedan, vilket procentuellt sett motsvarar en prisökning på nästan 25 %. Hemförsäkringen, av både hyresrätter och bostadsrätter, har i snitt stigit med 315 kronor under samma period, vilket motsvarar en prisutveckling på ungefär 23 %.

Som bekant är den vanligaste formen av en villaförsäkring en villahemförsäkring, där en villaförsäkring täcker byggnaden och en hemförsäkring täcker hemmet. Hemförsäkringen kan sedan delas in i två huvuddelar - en del som skyddar de materiella delarna och en del som skyddar personerna i hushållet.

Skaderisk och ersättningskostnad går hand i hand och styr stora delar av försäkringspremien. Ökade försäkringspremier behöver alltså inte enbart bero på förändringar av skaderisken, utan kan även ha att göra med fler eller högre ersättningskostnader för försäkringsbolagen. En potentiell faktor som kan ha påverkat skaderisken de senaste åren kan exempelvis vara klimatförändringarna, som orsakat oväntade skador på hem och villor.

Högre standard i hemmet, såsom mer exklusiva materialval vid renoveringar, dyrare inredning och mer teknik som täcks av hemförsäkringen är tendenser som högst troligt har påverkat ersättningskostnaden. Sett till den del av hemförsäkringen som skyddar personerna i hushållet, är fler och längre resor vanor som med stor sannolikhet har påverkat prisförändringarna men även en mer aktiv livsstil kan vara en bidragande faktor.

Prisjusteringar görs årligen av försäkringsbolagen och är inte alltid något man som kund tänker på. Kom ihåg att även uppdatera din hem-, villa eller villahemförsäkring regelbundet för att få en aktuell prisbild!

E-post: info@insplanet.com
Direktnummer: 08-51 00 00 42Relaterade artiklar


Starka prisförändringar av hem- och villaförsäkringar

Premien för en villaförsäkring har i snitt ökat med 25 % under de senaste tre åren. I en mätning baserad på Insplanets förmedlingar av...

Läs mer »


Försäkring för åkgräsklippare

Försäkring för åkgräsklippare

Att en åkgräsklippare kan behöva ha Läs mer »


Att jämföra och hitta den bästa villaförsäkringen

Idag finns det flera olika möjligheter som gör det lättare för dig att Läs mer »


Innehåll i Villaförsäkring

En försäkring bör ersätta stöld och skadegörelse i bostaden eller i låst förråd. Stöld utanför bostaden, tillexempel på ...

Läs mer »


villa och försäkringsbelopp

Villaförsäkring med rätt försäkringsbelopp

Försäkringsbeloppet anger den ersättning du maximalt kan få ut för förlorad eller skadad egendom. Det ska motsvara ...

Läs mer »


Tänka på följande i villaförsäkring

5 saker att jämföra och tänka på i villaförsäkring

Vi på Insplanet har tagit fram 5 viktiga råd till dig som vill förnya, teckna eller jämför villa och villahemförsäkring, ...

Läs mer »

© 1999-2019 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00