Vad bör en billig villaförsäkring innehålla?

En försäkring bör ersätta stöld och skadegörelse i bostaden eller i låst förråd. Stöld utanför bostaden, tillexempel på arbetet och på resan. Vatten och läckageskador. Brand- explosion- och nedsotningsskador. Egendom som förstörs i natur- eller trafikolyckor. Livsmedel som förstörs när kyl eller frys går sönder och så vidare.

Det är viktigt att du är medveten om vad din försäkring innehåller för att dina förväntningar på ersättning ska kunna uppfyllas om behovet är framme. Den högsta ersättningen du kan få är lika med försäkringsbeloppet. Detta belopp är oftast en miljon kronor om du inte har valt annat. Försäkringen omfattar alla som är skrivna på adressen och står med i försäkringsbrevet. Det är därför viktigt att man kontrollerar så att uppgifterna stämmer med jämna mellanrum.

Villaförsäkring gäller mer än bara byggnaden.

Ersättning kan ges för skador på själva byggnaden, trädgården och din egendom. Även tillbehör så som ledningar och installationer ingår vanligtvis i försäkringen. Garage, flaggstång och staket är exempel på detta. Alla övriga byggnader så som uthus eller växthus ska finnas med i försäkringsbrevet för att fullgott skydd ska gälla.

För skador på byggnaden gäller en billig villaförsäkring normalt med fullvärde. Det innebär att du får ersättning med vad det kostar att återställa byggnaden utan något beloppstak. Värderingsreglerna kan dock innebära att en viss begränsning kan sättas. Tillexempel åldersavdrag. Fullvärdesförsäkring tecknas för en byggnad om du ar för avsikt att återuppföra den eller reparera om den skulle skadas.

Vilken premie betalar man för en billig villaförsäkring?

Vilken premie du betalar beror bland annat på faktorer som antal personer i hushållet, ålder, var och hur du bor, vilken bostadsyta byggnaden har och även byggnadsytan. Du kan själv påverka premien genom att välja en högre självrisk.

Detta är alla faktorer som är värda att fundera en gång extra över innan du väljer vilket försäkringsbolag som ska få hantera din försäkring.
E-post: info@insplanet.com
Direktnummer: 08-51 00 00 42Relaterade artiklar


Starka prisförändringar av hem- och villaförsäkringar

Premien för en villaförsäkring har i snitt ökat med 25 % under de senaste tre åren. I en mätning baserad på Insplanets förmedlingar av...

Läs mer »


Försäkring för åkgräsklippare

Försäkring för åkgräsklippare

Att en åkgräsklippare kan behöva ha Läs mer »


Att jämföra och hitta den bästa villaförsäkringen

Idag finns det flera olika möjligheter som gör det lättare för dig att Läs mer »


Innehåll i Villaförsäkring

En försäkring bör ersätta stöld och skadegörelse i bostaden eller i låst förråd. Stöld utanför bostaden, tillexempel på ...

Läs mer »


villa och försäkringsbelopp

Villaförsäkring med rätt försäkringsbelopp

Försäkringsbeloppet anger den ersättning du maximalt kan få ut för förlorad eller skadad egendom. Det ska motsvara ...

Läs mer »


Tänka på följande i villaförsäkring

5 saker att jämföra och tänka på i villaförsäkring

Vi på Insplanet har tagit fram 5 viktiga råd till dig som vill förnya, teckna eller jämför villa och villahemförsäkring, ...

Läs mer »

© 1999-2019 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00