Försäkra åkgräsklipparen

Att en åkgräsklippare kan behöva ha trafikförsäkring är kanske lätt att missa. Men så är fallet om exempelvis möjligheten finns att koppla på en släpkärra bakpå klipparen. Detta alltså oavsett om åkgräsklipparen enbart är tänkt att användas på den egna tomten eller om den ska köras mellan olika gräspartier och därmed korsa vägar.

I dessa fall klassas åkgräsklipparen som ett lantbruksfordon och ska försäkras efter dessa villkor. Då gränsen kan vara svår att se är det en rekommendation att försäkringsbolag kontaktas om man känner sig osäker.

Försäkringens delar

I likhet med försäkringar för de flesta motorfordon går försäkring för åkgräsklippare att teckna som trafikförsäkring, halv- eller helförsäkring. Utöver det går det att teckna tilläggsförsäkringar som förbättrar villkoren på enskilda punkter. Vanligtvis syftar ett lantbruksfordon på ett större fordon som används i lantbruk exempelvis skördetröska m.m. Av den anledningen är även försäkringarna främst utformade på ett sätt för att möta de behov som ägare av dessa maskiner har. Detta inte minst gällande tilläggsförsäkringar.

Trafikförsäkring

Trafikförsäkringen ger ersättning för skador som uppkommit på annans egendom samt personskador. Skyddet för personskador gäller både för förare, passagerare och andra som skadat sig i samband med olyckan.

Varför Trafikförsäkring?

 I de fall som man enbart har tänkt använda sig av åkgräsklipparen på egen tomt och inköpspriset varit lågt kan det vara bästa alternativet att enbart välja trafikförsäkring. Många gånger behövs inte större försäkringsskydd än det som krävs enligt lag. Men detta bör endast väljas om värdet på åkgräsklipparen är mycket lågt eftersom man inte får en enda krona vid exempelvis stöld om enbart trafikförsäkring tecknas.

Halvförsäkring

En halvförsäkring innefattar ytterligare ett flertal delar så som bra brand, glas, stöld, kris, ersättningsmaskin och rättsskydd.

Förutom försäkringsdelen ersättningsmaskin så känner många igen de övriga delarna från en vanlig bilförsäkring. Med ersättningsmaskin menas att man kan få hyra en ersättningsmaskin om den ordinarie blir skadad och är på lagning i ett försäkringsärende.

Varför halvförsäkring?

Halvförsäkringen ger ett betydligt bredare ekonomiskt skydd med bland annat ersättning vid stöld och brand. Det kan vara ett bra alternativ för de som har en större och dyrare klippare. Kostnaden blir även högre så i detta fall får man väga kostnad mot eventuell risk.

Läs även: Så hittar du bästa villaförsäkringen 2019
Läs även: 5 saker att jämföra i villaförsäkring

Helförsäkring

Det som tillkommer i försäkringslösningen på en helförsäkring är vagnskada. Skulle den utsättas för skadegörelse eller ett träd falla över klipparen ersätts exempelvis detta från vagnskadeförsäkringen.

Varför helförsäkring?

Detta är det största försäkringsskydd man kan ha även om det går att komplettera med tilläggsförsäkringar. Att välja en helförsäkring rekommenderas till de som har ett högre värde på sin åkgräsklippare och vill ha ett så brett och stort ekonomiskt skydd som möjligt.

Vad påverkar pris och självrisk?

Både pris och självrisk varierar mellan olika försäkringsbolag. Dessutom kan även faktorer hos ägaren avgöra priset ex. boendeort, om man har samlingsrabatt m.m. Men några av de punkter som bolagen ofta tar hänsyn till gällande fordonet är:

  • Typ av lantbruksfordon

Det är ju självklart billigare att försäkra en större modell av en åkgräsklippare än ett större lantbruksfordon.

  • Fordonets ålder

Reparationskostnader är beroende på ålder

  • Nyvärde

Då fordonets marknadsvärde ersätts vid stöld blir detta även punkt som påverkar priset.

  • Tjänstevikt

Ju tyngre desto dyrare.

Har du frågor gällande försäkringen på din åkgräsklippare? Tveka inte att höra av dig till oss så hjälper vi dig att hitta den rätta försäkringen.


Relaterade artiklar

Försäkring för åkgräsklippare

Rum som renoveras Hussvamp – så gäller försäkringen vid äkta hussvamp
Äkta hussvamp är bland de värsta skadorna som kan drabba ett hus och är svår att bli av med. I värsta fall måste hela huset rivas. ...
Läs mer »


två personer under ett paraply i snöväder Så skyddar försäkringen vid storm
Stormvindar, översvämningar och strömavbrott kan orsaka omfattande skador på ditt hem. Med en villa- eller fritidshusförsäkring kan du få ersättning ...
Läs mer »


Vildsvin i trädgården Vildsvin i trädgården - gäller försäkringen?
Vildsvin kommer till din tomt för att hitta mat vilket resulterar i att de bökar sönder hela din gräsmatta. För var kan det...
Läs mer »


Hus dörr för villaförsäkring Så hittar du bästa villaförsäkringen 2020
Man investerar oftast mycket pengar i sitt hus. Därför vill man vara säker på att man har en bra försäkring, så att man ...
Läs mer »


Prisökning inom hem- och villaförsäkringar Starka prisförändringar av hem- och villaförsäkringar
Premien för en villaförsäkring har i snitt ökat med 25 % under de senaste tre åren. I en mätning baserad på ...
Läs mer »


Försäkring för åkgräsklippare Försäkring för åkgräsklippare
Att en åkgräsklippare kan behöva ha Läs mer »


Tänka på följande i villaförsäkring 5 saker att jämföra och tänka på i villaförsäkring
Insplanet har tagit fram 5 tips till dig som vill förnya, teckna eller jämför villa och villahemförsäkring, med våra 5 enkelt ...
Läs mer »