Arbetar...

Villaförsäkring - Jämför pris & villkor

Villaförsäkring erbjuder ekonomiskt skydd mot oväntade skador på tomt och husfasad. Jämför pris och villkor med Insplanet och få en bra, billig villaförsäkring på nolltid!

Genom att jämföra har jag tagit del av och godkänner Insplanets användarvillkor.

Om villaförsäkring

Villaförsäkring är en försäkring som täcker skador på ditt hus, fasta installationer, tillhörande tomt och småbyggnader du har på tomten. Villaförsäkring går antingen att teckna separat, som en renodlad villaförsäkring, eller tillsammans med en hemförsäkring, då det kallas för en villahemförsäkring.

Trots namnet så är villa- och villahemförsäkringen inte uteslutande till för villor, utan kan självklart även tecknas till så väl fristående hus som radhus eller kedjehus.

Läs mer:

Villaförsäkring

Jämför villaförsäkring

För att få den bästa villaförsäkringen för just dig bör du jämföra villaförsäkringar hos flera olika försäkringsbolag. Eftersom försäkringsbolag gör riskbedömning på lite olika sätt så kan priset skilja sig väldigt mycket beroende på vilken försäkringsgivare du väljer.

Självklart jämför och förmedlar vi på Insplanet såväl villa- som villahemförsäkringar från ett flertal olika försäkringsbolag. Gör en gratis prisjämförelse för villaförsäkring, så kan du snabbt och enkelt välja den bästa eller billigaste försäkringen för dig!

Här kan du se vilka försäkringsbolag du kan jämföra genom Insplanet:

Gjensidige Hedvig Ica LF Villaägarna

Behöver jag villahemförsäkring eller villaförsäkring?

Bor du i en egen villa är det rekommenderat att du tecknar en villahemförsäkring. De flesta som bor i hus väljer att teckna villahemförsäkring eftersom det oftast blir bättre och billigare att ha en kombinerad försäkring än två separata försäkringar.

Det finns dock undantagsfall. Ett exempel är om någon i hushållet omfattas av en kollektiv hemförsäkring via ett fackförbund. Ofta finns det då även en separat villaförsäkring att teckna utöver den kollektiva hemförsäkringen via fackförbundet. Men det kan finnas bättre och billigare alternativ om man vänder sig till något annat försäkringsbolag.

Samma gäller om du inte bor i huset som du äger, till exempel om du hyr ut villan över en längre tid. Då kan det alltså vara läge att teckna en enkel villaförsäkring istället för en villahemförsäkring.

Det som presenteras på denna sida är enbart det som ingår i en ren villaförsäkring. Väljer du att endast teckna en villaförsäkring, är det bara själva byggnaden och tomten samt tillhörande mindre byggnader (exempelvis fristående garage) som skyddas men inte de personer och saker som bor och finns inuti huset. Väljer du att teckna en kombinerad villahemförsäkring kan du läsa mer här om vad som ingår i hemförsäkring.

Jämför villaförsäkringar.

Vad kostar en villaförsäkring?

En villaförsäkring kostar i snitt 6 317 kronor* om året. Detta är snittpriset för en så kallad villahemförsäkring, där en villa- och hemförsäkring är kombinerad. Priset kan självklart bli både lägre och högre beroende på just ditt hus och din situation.

Vad just ditt hem och hus kostar att försäkra beror delvis på adressen och markytan - men även på er som bor där. Läs mer om vad som påverkar priset nedan.

*Siffrorna är baserade på ett genomsnitt av villahemförsäkringar som förmedlats via Insplanet under 2019.

Vad påverkar priset för villaförsäkringen?

Det finns ett flertal faktorer som påverkar kostnaden på din villaförsäkring. De flesta punkterna är mer eller mindre omöjliga att förändra om du inte renoverar eller väljer att flytta, men i vilket fall kan det vara bra att hålla koll på vad som styr priset på försäkringen.

Byggnadstyp
Det vill säga antal våningsplan samt källare och/eller vind i villan. Större hus med fler våningar är generellt sett dyrare att försäkra än mindre, enklare byggnader.

Byggyta
Hur stor yta som villan upptar på markplan, i yttermått. Större villor är dyrare att försäkra än mindre.

Renoveringsår
Det år som äldsta stammarna eller ledningarna är ifrån. Ett nyrenoverat, stambytt hus är vanligtvis billigare att försäkra.

Antal våtrum
Hus med fler våtrum, som till exempel badrum och WC. Hus med många våtrum löper större risk för bland annat mögel och våtskador, vilket kan öka kostnaden på din villaförsäkring.

Övriga byggnader
Antal byggnader på tomten och storlek på dessa. Fler, större byggnader på tomten innebär fler, dyrare byggnader att försäkra, vilket leder till en högre premie.

Säkerhet
Hur säkerhetsutrustat ditt hus är, exempelvis om du har lås på både dörrar och fönster, och vilken typ av lås du har. Ju fler saker du gör för att förbättra säkerheten, desto bättre pris kan du få.

Adress
Olika områden har olika nivåer av brottsrisk och skaderisk. Därför kan du få lägre försäkringspris i områden som försäkringsbolagen bedömer säkrare, och tvärt om.

Vad ingår i villaförsäkringen?

Skyddet i en villaförsäkring kan delas in i två kategorier - skyddet för villan och ett visst utökat skydd för de som bor i villan. Det sistnämnda är ett skydd anpassat för dig som fastighetsägare och tomträttsinnehavare, utefter händelser som kan uppstå i samband med villan eller huset i fråga. Det sistnämnda, alltså egendomsskyddet, är det heltäckande skyddet för själva huset, fastigheten och dess tillhörigheter.

Egendomsskyddet gäller för de byggnader som är angivna i försäkringsbrevet. Det innebär att byggnader såsom garage, friggebod, attefallshus och växthus skyddas av din villaförsäkring. Även tomtmarken skyddas, vilket innebär att exempelvis växtlighet, plattgång samt flaggstång täcks av villaförsäkringen. Nedan följer olika skador som kan uppstå på din villa, villatomt och tillhörande byggnader, och som då täcks av villaförsäkringen.

Följande ingår alltså i villaförsäkringen.

Skydd för villan:
 • Brand
 • Läckage
 • Stöld och skadegörelse
 • Naturens krafter
 • Vilda djur och skadedjur
 • Hyresbortfall
Skydd för villaägare:
 • Rättsskydd
 • Ansvarsskydd

Skydd för villan

Brand
Villaförsäkringen ger ersättning för skador som uppkommit på grund av brand, explosion eller blixtnedslag. En villa försäkras till fullvärde, vilket innebär att villan byggs upp precis som den såg ut innan, exempelvis efter en brand. Ditt försäkringsbolag tar alltså inte på något sätt hänsyn till marknadsvärdet av din villa, eftersom det skulle kunna skapa stora orättvisor beroende på var villan står.

Om det inte är möjligt att bo i huset under den tid då villan repareras betalas även ersättning ut för alternativt boende.

Läckage
I villaförsäkringen finns även skydd mot skador orsakade av vatten, olja eller annan flytande vätska som oberäknat strömmar ut från exempelvis vatten- värme- eller avloppsledningar. Även disk- och tvättmaskiner kan vara vanliga orsaker till läckage.

Observera att villaförsäkringen inte gäller vid skador såsom röta, svamp eller andra långtidspåverkande faktorer. Om det inte är möjligt att bo i huset under den tid då villan saneras betalas även ersättning ut för alternativt boende.

Stöld och skadegörelse
Villaförsäkringen täcker stöld samt skadegörelse av fast monterad egendom både ute- och inomhus. Även skadegörelse på byggnader, eller exempelvis på din pool, täcks av villaförsäkringen.

Naturens krafter
Den vanligaste orsaken till yttre skador på din villa och tillhörande byggnader är naturens kraft. Det kan röra sig om allt ifrån storm, hagel eller snöstorm, till snötryck eller snösmältning. Eller helt enkelt översvämning orsakat av stigande sjö- och vattendrag.

Klimatet i Sverige varierar mycket från norr till söder men villaförsäkringen täcker de mesta skador som orsakas av naturens krafter. Observera dock att meteorologiska mått, exempelvis den vindhastighet som gäller för storm, måste ha uppnåtts för att definiera skador orsakade av naturens krafter.

Vilda djur och skadedjur
Både större vilda djur samt insekter kan ta sig in i huset och förstöra. Är det skadedjur behöver ofta en sanering ske. I din villaförsäkring ingår ett så kallat saneringsavtal - ett avtal mellan ditt försäkringsbolag och ett företag som är specialiserat på just skadedjurssanering. Därmed kan du vända dig direkt till saneringsföretaget i fråga, för att få hjälp med dina skadedjur så snabbt som möjligt.

Observera att saneringsavtalet endast ersätter saneringen och inte skadorna som uppkommit till följd av skadedjuren, med undantag för träskadeinsekter som påverkar virkets bärförmåga.

Normalt börjar saneringsavtalet att gälla efter det att en besiktning har gjorts. Om detta inte skett inom de första sex månaderna börjar skyddet i regel gälla ändå.

Läs mer: Vildsvin i trädgården - gäller försäkringen?

Hyresbortfall
I de fall då du hyr ut din villa eller delar av din villa, exempelvis ett attefallshus på trädgården, och en skada behöver åtgärdas kan du få ersättning för hyresbortfall. Det innebär att du blir ersatt för de hyresintäkter som du hade räknat med, om du inte längre har möjlighet att hyra ut till följd av sanering eller reparation.

Skydd för villaägare

Rättsskydd
Rättsskyddet i villaförsäkringen är speciellt framtaget för dig som hus- och tomtägare, och kompletterar på så vis rättsskyddet i din hemförsäkring. Skyddet gäller för dig, i egenskap av fastighetsägare, tomträttsinnehavare samt byggherre. Rättsskyddet täcker eventuella kostnader för advokat och rättegång i de fall du som ägare hamnar i tvist.

Ansvarsskydd
Precis som rättsskyddet i villaförsäkringen, är ansvarsskyddet anpassat efter dig som blir skadeståndsskyldig i egenskap av fastighetsägare, tomträttsinnehavare samt byggherre. Du kan inte själv ta på dig ansvar för en skada utan det måste anmälas till försäkringsbolaget, som utreder om du är skadeansvarig eller inte. Ett exempel kan vara om någon ramlar igenom trappan till ytterdörren för att den är rutten, eller om du fäller ett träd som ramlar på grannens uthus.

Jämför villaförsäkringar.

Tilläggsförsäkringar till villan

Det finns flera tillägg till villa- och villahemförsäkring som erbjuder bredare skydd. Vanliga tillägg till villaförsäkring är:

 • Allrisk byggnad (husallrisk)
 • Utökat saneringsavtal
 • Hemelektronikförsäkring

Allrisk byggnad (husallrisk)

Ett tillägg som starkt rekommenderas till din villaförsäkring är husallrisk. Den fungerar som en sorts drulleförsäkring för din fastighet. Husallrisk ger ersättning vid plötsliga och oförutsedda skador på byggnad, fast egendom eller tomtmark. Tillägget ersätter olyckor såsom färg på golvet när du målar om, en repa i parkettgolvet när du flyttar soffan, eller om du halkar och har sönder handfatet i badrummet.

Med husallrisk får du även ett minskat åldersavdrag i samband med omfattande olyckor, såsom totalbrand. Åldersavdrag är den kostnad som försäkringsbolaget tar ut mot att reparationen eller uppbyggnaden sker med helt nytt material som är värt mer än det begagnade materialet som ersätts.

Utökat saneringsavtal

Ett annat bra tillägg är ett utökat saneringsavtal. I villaförsäkringens grundläggande saneringsavtal, ger försäkringsbolaget ersättning för sanering men inte för de skador som uppstått. Med ett utökat saneringsskydd får du även igen skadorna som kan uppstå i samband med ohyran.

Hemelektronikförsäkring

Denna tilläggsförsäkring gör att din billiga villaförsäkring har ett bättre skydd om något skulle hända med dina elektriska saker. Exempelvis så sänker den din självrisk för hemelektronik och du får ett förmånligare åldersavdrag för stationär hemelektronik så som exempelvis tv och hemmabio.

Insplanet hjälper dig i valet av försäkringsbolag

Jämför priser och villkor åt dig
Samma priser som hos bolagen direkt
Kostnadsfri rådgivning via chatt och telefon

Hem & Försäkring - Insplanets kunskapsportal

Välkommen till Insplanets kunskapsportal för hem och försäkring. Här kan du få tips, råd och guider för allt om din försäkring.

Aktuellt just nu

Dags att skaffa en villahemförsäkring De flesta vet att vi måste ha en försäkring på våra fordon och hus men hur många vet egentligen vad försäkringen ...
Läs mer »


Så hittar du bästa villaförsäkringen 2020 Vilken som är den bästa villaförsäkringen för dig beror helt på vilka behov du har. Av den anledningen är det viktigt att ...
Läs mer »


Så gäller försäkringen vid snöskador på tak Enligt villkoren i fritidshus- och villaförsäkringen är du skyldig att förebygga skador som kan orsakas av stora mängder ...
Läs mer »

Författare/Granskare


Författare
Angelica Lindberg

Angelica Lindberg är skribent på Insplanet sedan september 2019. Som utbildad språkkonsult arbetar hon för att göra informationen om försäkringar lättbegripliga för dig som läsare.
Kontakta gärna Angelica Lindberg om du har några frågor kring innehållet i denna text.


Granskare:
Sebastian Franzén

Sebastian är affärsområdeschef för försäkringar på Insplanet och har ansvar för Insplanets försäkringsaffär. Han har jobbat på Insplanet med försäkringar i över 15 år och haft roller som försäkringsförmedlare, kundservicechef och försäljningschef.
Kontakta gärna Sebastian Franzén om du har några frågor.


Granskare:
Andreas Nilsson

Andreas Nilsson är försäkringsexpert med 10 års erfarenhet som försäkringsförmedlare. Han har kunskap inom samtliga försäkringsväsen som förmedlas via Insplanet.com
Kontakta gärna Andreas Nilsson om du har några frågor.