VillaförsäkringVillaförsäkring - Gratis prisjämförelse

De flesta privatpersoner som bor i villa väljer att teckna en kombinationsförsäkring dvs en villahemförsäkring. Denna innehåller en villadel samt en klassisk hemförsäkringsdel. Orsaken att man väljer att göra så är (förutom prismässig fördel) är att hemförsäkringen och villaförsäkringen går lite hand i hand.

Som privatperson som bor i sin villa är även villahemförsäkring att rekommendera. Men det finns tillfällen då det är bättre att välja en renodlad villaförsäkring. Detta är t.ex. om man har kollektiv hemförsäkring genom exempelvis facket. Det kan också gälla om man hyr ut sin villa och därmed inte bor i den.

Det som presenteras nedan är däremot enbart det som tillhör en ren villaförsäkring. Väljer man att teckna en kombinationsförsäkring går det att läsa om hemförsäkringsdelen under hemförsäkringar.

Vad ingår i villaförsäkringen?


Skydd för hemmet


  • Brand

Villaförsäkringen kan ersätta skador som uppkommit av brand, explosion eller blixtnedslag. Om det inte är möjligt att bo i huset under den tid som villan ska saneras/repareras betalas även ersättning ut för alternativt boende.

  • Vattenläckage

Det kan vara vattenskador som uppkommit på grund av läckage i VVS-ledningar. Men det gäller även om ett akvarium går sönder eller om det är läckage i badrummet. Även här kan ett alternativt boende betalas.

  • Stöld/Skadegörelse

Försäkringen täcker stöld eller skadegörelse av fasta byggnadstillbehör samt på tomten.

  • Naturens krafter

Den vanligaste orsaken till yttre skador är naturens kraft. Det kan exempelvis vara storm eller hagel som orsakar skador. Även skador av snötryck är vanliga.

  • Vilda djur och smådjur

Både större vilda djur samt insekter kan ta sig in i huset och förstöra. Är det skadedjur behöver ofta en sanering ske. Många försäkringsbolag har samarbete med företag som är specialiserade på detta vilket gör att man alltid ska kontakta bolaget innan sanering påbörjas.

Skydd för personen


  • Rättsskydd

Den del av villaförsäkringen som kallas för rättskydd täcker eventuella kostnader för advokat och rättegång i de fall man som ägare kommer i tvist gällande exempelvis försäljning eller köp. Tvisten ska då vara i den storleken att den kan prövas i allmän domstol.

  • Ansvar

Ansvarsförsäkringen är till för att skydda fastighetsägaren vid skadeståndskrav. Bolaget kan då hjälpa till med att utreda vem som är skyldig i frågan samt förhandla med den som gör anspråk på skadeståndet.

3 enkla steg!
  1. Fyll i formulären
  2. Se priser och jämför försäkringar
  3. Teckna tryggt och enkelt

Försäkrad villaLäs mer om Villaförsäkring

Starka prisförändringar av hem- och villaförsäkringar
Premien för en villaförsäkring har i snitt ökat med 25 % under de senaste tre åren. I en mätning baserad på Insplanets förmedlingar av...

Läs mer »
Försäkring för åkgräsklippare Försäkring för åkgräsklippare
Att en åkgräsklippare kan behöva ha
Läs mer »
Att jämföra och hitta den bästa villaförsäkringen
Idag finns det flera olika möjligheter som gör det lättare för dig att
Läs mer »
Innehåll i Villaförsäkring
En försäkring bör ersätta stöld och skadegörelse i bostaden eller i låst förråd. Stöld utanför bostaden, tillexempel på ...

Läs mer »
villa och försäkringsbelopp Villaförsäkring med rätt försäkringsbelopp
Försäkringsbeloppet anger den ersättning du maximalt kan få ut för förlorad eller skadad egendom. Det ska motsvara ...

Läs mer »
Tänka på följande i villaförsäkring 5 saker att jämföra och tänka på i villaförsäkring
Vi på Insplanet har tagit fram 5 viktiga råd till dig som vill förnya, teckna eller jämför villa och villahemförsäkring, ...

Läs mer »

Vi jobbar för att få Sveriges mest nöjda kunder!

Följ oss på Twitter Följ oss på Facebook Följ oss på Google+

© 1999-2017 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00