Villaförsäkring - Gratis prisjämförelse

De flesta som bor i hus väljer att teckna en villahemförsäkring, det vill säga en hemförsäkring som är anpassad för livet i en villa. I vardagligt tal brukar villahemförsäkringen kort och gott bara benämnas som villaförsäkring. Villahemförsäkringen skiljer sig från en hemförsäkring i det att den dessutom skyddar villan och tillhörande tomt och småbyggnader. Självklart kan försäkringen tecknas till såväl fristående hus som radhus eller kedjehus.

Lämna ditt telefonnr så kontaktar vi dig med priser!

Genom att jämföra har jag tagit del av och godkänner Insplanets användaravtal och integritetspolicy.

Om villaförsäkring

Som privatperson boende i egen villa är rekommendationen att teckna en villahemförsäkring. Det finns dock undantagsfall, då det är bättre att välja en renodlad villaförsäkring, alltså en enkel husförsäkring. Ett exempel är om någon i hushållet omfattas av en kollektiv hemförsäkring via ett fackförbund. Ofta finns det då även en separat villaförsäkring att teckna utöver den kollektiva hemförsäkringen via fackförbundet, men det kan finnas mer förmånliga alternativ om man vänder sig till något annat försäkringsbolag.

Detsamma gäller om du hyr ut din villa och därmed inte bor i den, eller om du av någon annan anledning inte bor i villan som du äger. Då kan det alltså vara läge att teckna en enkel villaförsäkring och alltså inte en villahemförsäkring.

Det som presenteras nedan är enbart det som ingår i en ren villaförsäkring. Väljer du att teckna en kombinerad villahemförsäkring kan du läsa om det skydd som ingår i hemförsäkringen här. Självklart jämför och förmedlar vi på Insplanet såväl villa- som villahemförsäkringar från ett flertal olika försäkringsbolag!

Väljer du att endast teckna en villaförsäkring, är det bara själva byggnaden och tomten samt tillhörande mindre byggnader (exempelvis fristående garage) som skyddas men inte de personer och saker som bor och finns inuti huset.

Vad ingår i villaförsäkringen?

Skyddet i en villaförsäkring kan delas in i två kategorier - skyddet för villan och ett visst utökat skydd för de som bor i villan. Det sistnämnda är ett skydd anpassat för dig som fastighetsägare och tomträttsinnehavare, utefter händelser som kan uppstå i samband med villan eller huset i fråga. Det sistnämnda, alltså egendomsskyddet, är det heltäckande skyddet för själva huset, fastigheten och dess tillhörigheter.

Egendomsskyddet gäller för de byggnader som är angivna i försäkringsbrevet. Det innebär att byggnader såsom garage, friggebod, attefallshus och växthus skyddas av din villaförsäkring. Även tomtmarken skyddas, vilket innebär att exempelvis växtlighet, plattgång samt flaggstång täcks av villaförsäkringen. Nedan följer olika skador som kan uppstå på din villa, villatomt och tillhörande byggnader, och som då täcks av villaförsäkringen. Följande ingår alltså i villaförsäkringen:

Skydd för villan

 • Brand

Villaförsäkringen ger ersättning för skador som uppkommit på grund av brand, explosion eller blixtnedslag. En villa försäkras till fullvärde, vilket innebär att villan byggs upp precis som den såg ut innan, efter exempelvis en brand. Ditt försäkringsbolag tar alltså inte på något sätt hänsyn till marknadsvärdet av din villa, eftersom det skulle kunna skapa stora orättvisor beroende på var villan står. Om det inte är möjligt att bo i huset under den tid då villan repareras betalas även ersättning ut för alternativt boende.

 • Läckage

I villaförsäkringen finns även skydd mot skador orsakade av vatten, olja eller annan flytande vätska som oberäknat strömmar ut från exempelvis vatten- värme- eller avloppsledningar. Även disk- och tvättmaskiner kan vara vanliga orsaker till läckage. Observera att villaförsäkringen inte gäller vid skador såsom röta, svamp eller andra långtidspåverkande faktorer. Om det inte är möjligt att bo i huset under den tid då villan saneras betalas även ersättning ut för alternativt boende.

 • Stöld/Skadegörelse

Villaförsäkringen täcker stöld samt skadegörelse av fast monterad egendom både ute och inne. Även skadegörelse på byggnader, eller exempelvis på din pool, täcks av villaförsäkringen.

 • Naturens krafter

Den vanligaste orsaken till yttre skador på din villa och tillhörande byggnader är naturens kraft. Det kan röra sig om allt ifrån storm, hagel eller snöstorm, till snötryck eller snösmältning. Eller helt enkelt översvämning orsakat av stigande sjö- och vattendrag. Klimatet i Sverige varierar mycket från norr till söder men villaförsäkringen täcker de mesta skador som orsakas av naturens krafter. Observera dock att meteorologiska mått, exempelvis den vindhastighet som gäller för storm, måste ha uppnåtts för att definiera skador orsakade av naturens krafter.

 • Vilda djur (skadedjur)

Både större vilda djur samt insekter kan ta sig in i huset och förstöra. Är det skadedjur behöver ofta en sanering ske. I din villaförsäkring ingår ett så kallat saneringsavtal - ett avtal mellan ditt försäkringsbolag och ett företag som är specialiserat på just skadedjurssanering. Därmed kan du vända dig direkt till saneringsföretaget i fråga, för att få hjälp med dina skadedjur så snabbt som möjligt. Observera att saneringsavtalet endast ersätter saneringen och inte skadorna som uppkommit till följd av skadedjuren, med undantag för träskadeinsekter påverkar virkets bärförmåga.

Normalt börjar saneringsavtalet att gälla efter det att en besiktning har gjorts, om detta inte skett inom de första sex månaderna börjar skyddet i regel gälla ändå.

 • Hyresbortfall

I de fall då du hyr ut din villa eller delar av din villa, exempelvis ett attefallshus på trädgården, och en skada behöver åtgärdas kan du få ersättning för hyresbortfall. Det innebär att du blir ersatt för de hyresintäkter som du hade räknat med, om du inte längre har möjlighet att hyra ut till följd av sanering eller reparation.

Skydd för villaägare

 • Rättsskydd

Rättsskyddet i villaförsäkringen är speciellt framtaget för dig som hus- och tomtägare, och kompletterar på så vis rättsskyddet i din hemförsäkring. Skyddet gäller för dig, i egenskap av fastighetsägare, tomträttsinnehavare samt byggherre. Rättsskyddet täcker eventuella kostnader för advokat och rättegång i de fall du som ägare hamnar i tvist.

 • Ansvar

Precis som rättsskyddet i villaförsäkringen, är ansvarsskyddet anpassat efter dig som blir skadeståndsskyldig i egenskap av fastighetsägare, tomträttsinnehavare samt byggherre. Du kan inte själv ta på dig ansvar för en skada utan det måste anmälas till försäkringsbolaget, som utreder om du är skadeansvarig eller inte. Ett exempel kan vara om någon ramlar igenom trappan till ytterdörren för att den är rutten, eller om du fäller ett träd som ramlar på grannens uthus.

Jämför villaförsäkringar.

Tilläggsförsäkringar till villan

Allrisk byggnad (husallrisk)

Ett tillägg som starkt rekommenderas till din villaförsäkring är husallrisk, som ger ersättning vid plötsliga och oförutsedda skador på byggnad, fast egendom eller tomtmark. Tillägget ersätter olyckor såsom färg på golvet när du målar om, en repa i parkettgolvet när du flyttar soffan, eller om du halkar och har sönder handfatet i badrummet.

Med husallrisk får du även ett minskat åldersavdrag i samband med omfattande olyckor, såsom totalbrand. Åldersavdrag är den kostnad som försäkringsbolaget tar ut mot att reparationen eller uppbyggnaden sker med helt nytt material som är värt mer än det begagnade materialet som ersätts.

Utökat saneringsavtal

Ett annat bra tillägg är ett utökat saneringsavtal. I villaförsäkringens grundläggande saneringsavtal, ger försäkringsbolaget ersättning för sanering men inte för de skador som uppstått. Med ett utökat saneringsskydd får du även igen skadorna som kan uppstå i samband med ohyran.

Hemelektronikförsäkring

Denna tilläggsförsäkring gör att din billiga villaförsäkring har ett bättre skydd om något skulle hända med dina elektriska saker. Exempelvis så sänker den din självrisk för hemelektronik och du får ett förmånligare åldersavdrag för stationär hemelektronik så som exempelvis tv och hemmabio.

Vad kostar en villaförsäkring?

Om vi på Insplanet sammanställer en snittpremie för de villaförsäkringar som vi förmedlat under 2017, får vi fram priset 5 765 kronor. Detta är snittpriset för en så kallad villahemförsäkring, där en hem- och villaförsäkring är kombinerad. Vad just ditt hem och hus kostar att försäkra beror delvis på adressen och markytan - men även på er som bor där.

Vad påverkar priset på villaförsäkringen?

Det finns ett flertal faktorer som påverkar priset på din villaförsäkring. De flesta punkterna är mer eller mindre omöjliga att förändra om du inte renoverar eller väljer att flytta, men i vilket fall kan det vara bra att hålla koll på vad som styr priset på försäkringen.

 • Byggnadstyp, det vill säga antal våningsplan samt källare och/eller vind i villan.
 • Byggyta, alltså hur stor yta villan upptar på markplan, i yttermått.
 • Renoveringsår, det år som äldsta stammarna eller ledningarna är ifrån.
 • Antal våtrum, såsom badrum och WC.
 • Övriga byggnader, antal byggnader på tomten och storlek på dessa.
 • Säkerhet, såsom val av lås på både dörrar och fönster.
 • Adress, då olika områden helt enkelt har olika nivåer skadestatistik.

Jämför och teckna villaförsäkring.

Insplanet hjälper dig i valet av försäkringsbolag

Fyll i formuläret
Vi återkommer till dig med priser
Teckna tryggt med hjälp av våra rådgivare

Hem & Försäkring - Insplanets kunskapsportal

Välkommen till Insplanets kunskapsportal för hem och försäkring. Här kan du få tips, råd och guider för allt om din försäkring.

Aktuellt just nu

Vildsvin i trädgården - gäller försäkringen? Vildsvin kommer till din tomt för att hitta mat vilket resulterar i att de bökar sönder hela din gräsmatta. För var kan det vara lättare att ...
Läs mer »


Så hittar du bästa villaförsäkringen 2019 Man investerar oftast mycket pengar i sitt hus. Därför vill man vara säker på att man har en bra försäkring, så att man skyddar sin investering om...
Läs mer »


Starka prisförändringar av hem- och villaförsäkringar Premien för en villaförsäkring har i snitt ökat med 25 % under de senaste tre åren. I en mätning baserad på Insplanets förmedlingar av...
Läs mer »