VattenskoterförsäkringVattenskoterförsäkring – Jämför pris och villkor

Vattenskotern förknippas många gånger med nöje, men kan likaväl användas som ett arbets- eller transportfordon för att ta sig fram på vattnet när andra alternativ är för otympliga. Oavsett hur vattenskotern används behöver den vara ordentligt försäkrad. Att teckna en försäkring till vattenskotern bör vara lika självklart som att försäkra båten, eftersom riskerna är lika. Vi på Insplanet hjälper dig att jämföra vattenskoterförsäkringar från olika bolag innan du väljer vilken du ska teckna.Vad ingår i vattenskoterförsäkringen?


Sjöskada

En av de vanligaste skadorna på en vattenskoter är sjöskada. Med det menas att skadan uppkommer när den ligger i sjön (eller havet). Det kan vara allt ifrån grundstötning, kantning, kollision eller strandning till att vatten tränger in via rörledningar eller liknande.

Även skador som orsakats av en plötslig och oförutsedd händelse täcks av momentet sjöskada. Större skador, som uppkommit till följd av bristfälligt underhåll och därför hade kunnat undvikas, täcks dock inte av detta moment i försäkringen.


Stöld

Stöld av din vattenskoter, samt eventuella skador som uppstår vid stöldförsök, täcks av försäkringens stöldskydd. Din vattenskoter blir lätt utsatt för stöldrisk under såväl sommarhalvåret som under vinterförvaringen, vare sig det gäller specifika delar eller hela skotern. Även skadegörelse kan täckas av din vattenskoterförsäkring, beroende på vilket bolag du tecknar försäkringen hos.


Brand

Skador som orsakas av brand, explosion eller blixtnedslag ersätts av vattenskoterförsäkringens brandskydd.


Uppläggning och transport

Inför vinter tas vattenskotern i de allra flesta fall upp för en mer lämplig vinterförvaring. I samband med såväl uppläggning som sjösättning, samt transporten till och från vinterförvaringen skyddar vatterskoterförsäkringen. Alla möjliga typer av skador som kan uppstå under dessa moment täcks, där allt ifrån lyft och av- eller påriggning blir aktuellt.


Tillbehör

Även tillbehör till vattenskotern är försäkrade, men det kan då variera vilket maxbelopp som betalas ut. En del försäkringsbolag har valt att kategorisera alla tillbehör, för att sedan ge ett maxbelopp beroende på vilken kategori det tillhör. Det kan till exempel vara elektronisk navigations- och kommunikationsutrustning, material för uppläggning och så vidare.

De vattenskotrar som har tillbehör till ett värde över den maximala ersättningsnivån bör teckna en tilläggsförsäkring för att höja gränsen. Dessutom kan det finnas speciella krav som att den elektroniska utrustningen inte enbart är fastsatt med vingmuttrar och att de förvaras i ett låst utrymme.


Ansvar

Om någon anser sig ha rätt till skadestånd från ägaren av vattenskotern kan vattenskoterförsäkringen ge ersättning för detta. Det förutsätter dock att den sak- eller personskada som uppstått skett av misstag och att det visar sig att ägaren av vattenskotern har orsakat skadan.


Rättsskydd

Rättsskyddet avser skydda dig som ägare av en vattenskoter, i de fall du kan komma att behöva ersättning för advokat- och rättegångskostnader. Det kan till exempel handla om tvist som uppstått i samband med köp, reparation, skada med annan vattenskoter eller båt, eller helt enkelt vid försäljning.


Till toppen av sidan.


Vanliga frågor om vattenskoterförsäkring


Gäller vattenskoterförsäkringen året runt?

Vattenskoterförsäkringen gäller i regel året runt, även om den ofta bara körs under ett begränsat antal månader i Sveriges växlande klimat. Som nämnts tidigare påminner vattenskoterförsäkringen mycket om en båtförsäkring. I regel gäller även båtförsäkringen året om, vare sig båten är uppe på land eller ligger i vattnet året runt. Även under vinterförvaringen behöver din båt eller vattenskoter vara försäkrad, eftersom skador och olyckor kan inträffa även då. Exempelvis utsätts din vattenskoter för stöldrisk året om, var den än befinner sig.


Kan jag ställa av försäkringen under vintern?

Du kan inte ställa av en vattenskoterförsäkring eftersom du heller inte kan ställa av själva vattenskotern. Med motordrivna fordon som används på land, såsom bil, MC eller snöskoter, finns möjligheten att ställa av både fordon och fordonsförsäkringar. Till sjöss fungerar det inte på samma sätt, varken med vattenskoter eller båt. Därför har vattenskoterförsäkringen inte utformats för att ställas av, utan tecknas istället på helårsbasis.


Var gäller vattenskoterförsäkringen?

När det kommer till båt- och vattenskoterförsäkringar går det att skilja på uppläggnings- och transportområden samt fartområden. Uppläggnings- och transportområden syftar på de områden som omfattas av försäkringen när vattenskotern är uppe på land, det vill säga transporteras och förvaras. Fartområden är de vatten där försäkringen gäller, då vattenskotern alltså är sjösatt.

Generellt gäller din vattenskoterförsäkring i de nordiska länderna Sverige, Norge, Finland, Danmark (dock inte Island) och i närliggande vatten. Det innebär att du kan känna dig trygg i hela Östersjön och Bottniska viken, såväl som i både Kattegatt och Skagerrak. Utanför Norges kust gäller försäkringen till en begränsad räckvidd ut till havs, men med nog så stor omfattning som kan tänkas behövas för en vattenskoter. Självklart gäller försäkringen även i sjöar och vattendrag runt om i dessa länder.

Tänk dock på att det finns särskilda regler över var vattenskotrar överhuvudtaget får framföras. Generellt gäller att vattenskotrar för framföras på allmänna farleder. Länsstyrelsen i respektive län har även beslutat om ett antal vattenskoterområden som finns runtom i landet. I övriga vatten är det faktiskt inte tillåtet att köra vattenskoter.


Jämför och teckna vattenskoterförsäkring.


Insplanet hjälper dig i valet av försäkringsbolag

Check Fyll i formuläret

Check Vi återkommer till dig med priser

Check Teckna tryggt med hjälp av våra rådgivare

Läs mer om Vattenskoterförsäkring

Jämför vattenskoterförsäkring för rätt pris
Precis som när det gäller de flesta olika försäkringar så kan priserna skilja sig åt en hel del även när det gäller ...

Läs mer »
Jämför pris på vattenskoterförsäkringar Vattenskoterförsäkring för säkrare sjöfart
Det är viktigt att alla fordon har en gällande försäkring. Kanske känner du att du själv är så pass ansvarsfull att du ...

Läs mer »
Vattenskoterförsäkringar Glöm inte bort din vattenskoterförsäkring
Går du i tankarna kring att köpa en ny vattenskoter så är det lika bra att du börjar se dig om efter en försäkring ...

Läs mer »
Glöm inte att försäkra vattenskotern Glöm inte att försäkra vattenskotern
Har du precis köpt en vattenskoter så är det viktigt att du inte glömmer bort att försäkra den så fort det bara går. Genom en ...

Läs mer »
Vattenskoterförsäkring Rätt vattenskoterförsäkring rätt pris
När du precis har köpt din vattenskoter så är det dags att börja tänka på en försäkring. Det är inte bara priset på
Läs mer »
Viktigt i vattenskoterförsäkringen 5 saker i vattenskoterförsäkring
Vi på Insplanet har tagit fram 5 viktiga råd till dig som vill förnya, teckna eller jämföra Läs mer »
Vattenskoterförsäkringar Tilläggsförsäkringar till vattenskoter
För de allra flesta är en grundläggande vattenskoterförsäkring heltäckande. Den ersätter både vid stöld och skada. Men det finns tillfällen ...

Läs mer »

Vi jobbar för att få Sveriges mest nöjda kunder!

© 1999-2018 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00