VattenskoterförsäkringVattenskoterförsäkring – Jämför pris och villkor

De flesta förknippar en vattenskoter med ett nöje. Men skotern kan lika gärna användas som ett arbetsfordon eller transportfordon. Oavsett hur den brukas behöver den vara försäkrad. Försäkringsvillkoren är vanligtvis mycket lika en båtförsäkring. Däremot finns det försäkringsbolag som har båtförsäkringar men som inte erbjuder försäkringar till vattenskotrar. År 2010 erbjöds för första gången i Sverige en specialsydd försäkring enbart för vattenskotrar.

Vad ingår i vattenskoterförsäkring?


Stöld eller skada


  • Sjöskada

En vanlig form av skada på en vattenskoter är sjöskada. Med det menas att skadan har en koppling till sjön (eller havet) Det kan vara grundstötning, kantring eller kollision likväl som att vatten tränger in via rörledningar eller annat.

Det som inte ingår är större skador som uppkommit under en längre tid och som därmed kunnat undvikas om man upptäckt och motverkat skadan i tidigt skede.

  • Stöld

Stöld och skador som uppstår vid stöldförsök ersätts.

  • Uppläggning och transport

Inför vintern tas vattenskotern (i de flesta fall) upp och förvaras i garage eller annat förvaringsutrymme. Ersättning kan utbetalas om skada skulle uppstå vid bland annat sjösättning, transport, lyft och av- eller påriggning.

  • Brand

Skador kan ersättas på grund av brand men även explosionsskador eller om blixten slår ner i vattenskotern.

  • Tillbehör

Även tillbehör till vattenskotern är försäkrade men det kan då variera vilket maxbelopp som betalas ut. En del försäkringsbolag har valt att kategorisera alla tillbehör och ge ett maxbelopp beroende på vilken kategori det tillhör. Det kan t.ex. vara elektronisk navigations- och kommunikationsutrustning, uppläggningsmaterial eller Jolle med utombordare. De som har tillbehör som har ett värde över den maximala ersättningsnivån bör teckna en tilläggsförsäkring för att höja gränsen.

Dessutom kan det finnas speciella krav som att den elektroniska utrustningen inte enbart är fastsatt med vingmuttrar om de förvaras i ett olåst utrymme.

Ansvar

Om någon anser att sig ha rätt till skadestånd från ägaren av vattenskotern kan försäkringen ersätta detta. Men det förutsätter att sak- eller personskadan uppstått av misstag och att det visar sig att ägaren är skyldig till händelsen.

Rättsskydd

Med rättsskydd menas att ersättning kan fås för advokat- och rättegångskostnader vid tvist kring exempelvis köp, reparation, skada eller försäljning.

3 enkla steg!
  1. Fyll i formuläret
  2. Vi återkommer till dig med priser
  3. Teckna tryggt och enkelt
en vattenskoter som har sitt pa det torra

Läs mer om Vattenskoterförsäkring

Jämför vattenskoterförsäkring för rätt pris
Precis som när det gäller de flesta olika försäkringar så kan priserna skilja sig åt en hel del även när det gäller ...

Läs mer »
Jämför pris på vattenskoterförsäkringar Vattenskoterförsäkring för säkrare sjöfart
Det är viktigt att alla fordon har en gällande försäkring. Kanske känner du att du själv är så pass ansvarsfull att du ...

Läs mer »
Vattenskoterförsäkringar Glöm inte bort din vattenskoterförsäkring
Går du i tankarna kring att köpa en ny vattenskoter så är det lika bra att du börjar se dig om efter en försäkring ...

Läs mer »
Glöm inte att försäkra vattenskotern Glöm inte att försäkra vattenskotern
Har du precis köpt en vattenskoter så är det viktigt att du inte glömmer bort att försäkra den så fort det bara går. Genom en ...

Läs mer »
Vattenskoterförsäkring Rätt vattenskoterförsäkring rätt pris
När du precis har köpt din vattenskoter så är det dags att börja tänka på en försäkring. Det är inte bara priset på
Läs mer »
Viktigt i vattenskoterförsäkringen 5 saker i vattenskoterförsäkring
Vi på Insplanet har tagit fram 5 viktiga råd till dig som vill förnya, teckna eller jämföra Läs mer »
Vattenskoterförsäkringar Tilläggsförsäkringar till vattenskoter
För de allra flesta är en grundläggande vattenskoterförsäkring heltäckande. Den ersätter både vid stöld och skada. Men det finns tillfällen ...

Läs mer »

Vi jobbar för att få Sveriges mest nöjda kunder!

Följ oss på Twitter Följ oss på Facebook Följ oss på Google+

© 1999-2017 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00