Jämför släpvagnsförsäkringSläpvagnsförsäkring - Jämför pris och villkor

I likhet med fordonsförsäkringar går det att teckna en halv- eller helförsäkring på släpvagnen. Däremot finns det inte något krav på trafikförsäkring vilket gör att man har möjligheten att åka oförsäkrad. Men att göra det är ett snålalternativ som brukar visa sig kostsamt i längden.

Vad ingår släpvagnsförsäkringen?


Trafikförsäkring

Då dragbilens trafikförsäkring även täcker släpvagnen behöver inte någon separat trafikförsäkring tecknas för vagnen. Vad trafikförsäkringen ersätter för skador går att läsa om i avtalet till bilförsäkringen.

Halvförsäkring

Generellt är en försäkring till en släpvagn lik en bilförsäkring. Den enda större punkten som skiljer är att det inte ingår något krisskydd.

Detta är de vanligaste delarna i en halvförsäkring och det är även dessa delar man framförallt kan jämföra när man ska hitta den försäkring som passar bäst.

  • Ansvar

Om släpet skapar skador på person eller fordon i trafiken är det trafikförsäkringen som ersätter. Men om vagnen står uppställd och exempelvis kommer i rullning och därmed skapar skador täcker inte trafikförsäkringen. Detta eftersom det inte sker i trafiken. I dessa fall ersätter istället ansvarsförsäkringen.

  • Brand

Ersättning kan ges om brand uppstår på grund av sabotage/skadegörelse eller exempelvis åsknedslag eller explosion.

  • Vissa skador

Vill man försäkra släpvagnen mot skador är en helförsäkring att rekommendera eftersom halvförsäkringen enbart täcker enskilda delar. I dessa fall är skador på glas som kan ersättas men det gäller inte lyktglas.

  • Stöld av vagn eller tillbehör

Ersätter stöld av släpvagnen, kapell eller tillbehör till den. Däremot ersätts inte saker som inte enbart är kopplade till vagnen exempelvis verktyg och kläder.

  • Rättsskydd

Om släpvagnsägaren kommer i en tvist med en privatperson eller företag vid ex. försäljning eller reparation kan ersättning betalas ut för att täcka advokatkostnader.

Helförsäkring

Med en helförsäkring ingår allt som ingår i en halvförsäkring men med tillägget av en vagnskadeförsäkring. Denna del ersätter vid skador på vagnen vid krock, sabotage eller annat. Den täcker även om man som förare råkar vålla vagnen skada genom en olyckshändelse.

Tilläggsförsäkringar

En släpvagnsförsäkring kan i sig ses som en tilläggsförsäkring till bilen. Av den anledningen finns det få generella tilläggsförsäkringar att teckna till släpvagnen. Däremot kan det finna undantag hos olika försäkringsbolag.

3 enkla steg!
  1. Fyll i formuläret
  2. Vi återkommer till dig med priser
  3. Teckna tryggt och enkelt

Läs mer om Släpvagnsförsäkring

Släp vagnsförsäkring 3 saker i släpvagnsförsäkring
Beroende på hur dyr släpvagnen är bör man fundera på olika saker. Eftersom trafikförsäkringen ingår i ...

Läs mer »

Vi jobbar för att få Sveriges mest nöjda kunder!

Följ oss på Twitter Följ oss på Facebook Följ oss på Google+

© 1999-2017 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00