Snöskoter – Trafikförsäkring

När man läser om försäkringar är det lätt att få en uppfattning att det enbart är motorfordon som ska framföras i trafiken som enligt lag måste ha försäkring. Eftersom en skoter i första hand inte körs i trafiken är det därmed lätt att tro att man inte måste ha försäkring på den. Men även snöskotrar måste vara försäkrade från första dagen de är påställda via transportstyrelsen. Om man väljer trafik-, halv-, eller helförsäkring för skoter ska främst avgöras av skoterns värde och vilket behov man har av ekonomisk trygghet.

Trafikförsäkring Skoter – Vad ingår?

Personskydd:
De skador som uppstår på personer ersätts alltid av trafikförsäkringen. Detta gäller föraren, passagerare och andra medtrafikanter. Trafikförsäkringen som är tecknad på den person som varit orsak till skadan är den som ersätter skadorna.

Materiellt skydd:
Om man är orsaken till en skada på någon annan persons egendom är det trafikförsäkringen som ersätter detta. Det kan vara på en annan snöskoter men lika gärna annat som gått sönder vid olyckan. Uppstår det en skada och den som var orsak till skadan smiter från platsen är det svårt att veta vems försäkring som ska användas. I detta fall täcker trafikförsäkringsföreningen skadan. Man behöver alltså aldrig bli utan ersättning för en skada som man själv inte varit orsak till.

Men trafikförsäkringen ersätter alltid enbart skador på annans egendom. Man kan alltså inte få ersättning för skador på exempelvis den egna skotern om det var en själv som var orsak till skadan. För att få detta måste halv- eller helförsäkring tecknas.

Varför enbart trafikförsäkring?

Trafikförsäkring är det billigaste alternativet när snöskotern ska försäkras. Att välja att köra oförsäkrat är inte ett alternativ eftersom man enligt svensk lag måste teckna en försäkring på sin snöskoter.

Genom att titta på värdet på skotern samt självrisken på halv- eller helförsäkringen kan man se om det är ekonomiskt försvarbart att teckna större försäkringsskydd än enbart trafikförsäkring. Som ett exempel kan nämnas att självrisken för stöld och brand är 6000kr och glasruteskada 1500 på ett av Sveriges största försäkringsbolag. Har man en snöskoter som är värd kring 5000kr får man alltså inte en krona om den skulle bli stulen eller brinna upp. Nu kan visserligen självrisken minskas genom bland annat många skadefria år men det är fortfarande skoterns värde och nivå på självrisk som framförallt avgör om trafikförsäkring är det mest ekonomiska alternativet.

Men…

I exemplet ovan är det enbart materiella skador som anges. Väljer man ett större försäkringsskydd i t.ex. en halvförsäkring fås även rättsskydd och krisskydd. Krisskyddet betyder att psykologisk hjälp kan fås efter exempelvis en traumatisk händelse (olycka). Detta skydd är alltid helt fritt från självrisk.

Rättskyddet hjälper till om man kommer i en ekonomisk tvist kring snöskotern och denna tvist kommer upp i domstol. 

En del som har en mycket billig snöskoter väljer att ändå halvförsäkra den trots att man inte kommer kunna få ut någon ersättning vid stöld eller brand. I detta fall är det den ökade personliga säkerheten man är ute efter.

Tre saker att tänka på:

Teckna snabbt och säg upp i tid
Oavsett vilken försäkringsnivå man lägger sig på så måste snöskotern vara försäkrad från första dagen man äger den. Detta förutsatt att man inte ställt av fordonet vid ägarbytet. Trafikförsäkringsföreningen får automatiskt information vid påställning från trafikverket samt från försäkringsbolagen om fordonet är försäkrat. Om fordonet är påställt men inte försäkrat får ägaren en straffavgift efter några dagar.

Om man däremot skrotar sig snöskoter sker ingen automatisk avregistrering för detta. Då behöver man själv kontakta försäkringsbolaget och transportstyrelsen för att uppge detta.

ATV- Liknande men inte samma
Många gånger presenterar försäkringsbolagen Snöskoter/ATV-försäkring eller Snöskoter/fyrhjulingsförsäkring. Det betyder att det är exakt samma avtal oavsett om det är en skoter eller en ATV man äger. Men det gäller bara på just dessa försäkringsbolag. Man ska alltså inte tro att samtlige ATV-försäkringar går att använda på en snöskoter. En del bolag skiljer nämligen dessa åt. När man jämför snöskoterförsäkring ska man därför vara noga med att kontrollera att den verkligen gäller för snöskoter och inte bara för fyrhjulingar (ATV).

Fruset vatten
Snöskoter är ett av de få fordon som får framföras på fruset vatten och ändå täckas av försäkringen. Däremot brukar det alltid stå i försäkringsavtalet att man måste kontrollera att isen bär innan man kör ut på den. Är det uppenbart att man kört på is som inte förväntas hålla kan försäkringsbolaget neka ersättning.


Jämför skoterförsäkring

- Priser direkt från bolagen, börja här!

SnöskoterJämför olika försäkringarTrafikförsäkring skoter
När man läser om försäkringar är det lätt att få en uppfattning att det enbart är motorfordon som ska framföras i trafiken som enligt lag ...
Läs mer »

Pris på trafikförsäkring för snöskoter