Skoter halvförsäkring

Med tanken på att risken är relativt stor att en vagnskada någon gång uppstår på snöskotern är helförsäkring det alternativ som är överlägset vanligast. Men ibland är det mer fördelaktigt att enbart välja en halvförsäkring.

Varför välja halvförsäkring?

En del försäkringsbolag erbjuder endast en självrisknivå medan andra ger kunden möjlighet att välja på två eller tre nivåer. Ju högre självrisk man väljer desto lägre premie på försäkringen. Men även om den lägsta självrisken väljs så handlar det om några tusenlappar som man själv måste betala om snöskotern får en vagnskada. Den fråga man får ställa sig är om snöskotern är värd att reparera för denna kostnad. Är den inköpt för några tusenlappar betyder det med andra ord att självrisken är lika stor som inköpspriset vilket medför att helförsäkring inte är ett ekonomiskt försvarbart alternativ.

Det finns även de som väljer att enbart halvförsäkra av orsaken att det är billigare. Men att vara underförsäkrad kan visa sig bli dyrt i längden om man själv behöver betala hela reparationen efter exempelvis en kollision. Som alltid handlar det om att först se till vilket försäkringsbehov man har och sedan hitta lägsta priset på detta alternativ. 

Att jämföra halvförsäkring:

Vilket försäkringsbolag som ska väljas när snöskoterförsäkringen ska tecknas beror på vad man prioriterar mest. Många sätter priset som något mycket viktigt men samtidigt ska det vägas mot vad man får.

Pris

Att jämföra pris på snöskoterförsäkringar är snabbt gjort online. Fyll i registreringsnumret på din skoter, skadefria år, önskad självrisk samt information om dig som försäkringstagare och inom några sekunder visas en mängd olika försäkringslösningar som passar utifrån dessa kriterier. På detta sätt hittas snabbt de billigaste alternativen. Men man ska även testa sig fram och se om priset kan minskas genom att man ändrar olika faktorer.

En sak är exempelvis om snöskotern kommer att framföras av en förare som är under 25år. Vissa bolag har nämligen ett högre pris om så sker eftersom dessa förare statistiskt sett är med om betydligt fler olyckor. 

Självrisk

Vad är viktigast, lågt pris eller låg självrisk? Jämför nivån på självrisken på snöskoterförsäkringarna och kanske landar du i att det billigaste alternativet trots allt inte är det mest ekonomiska i längden. Det är ju stor skillnad på att få betala 3000 eller 6000kr i självrisk. Har man många skadefria år erbjuder även många försäkringsbolag en lägre självrisk.

De som är kring 25 år bör även extra noga titta på om det är en extra självrisk som ska betalas för dem. Vissa bolag har nämligen en extra ”avgift” om unga förare vill få ut ersättning från vagnskadeförsäkringen för snöskoter.

Ersättningsnivå

Det är främst ersättningsnivå på tillbehör till snöskoterns om skiljer sig mellan försäkringsbolagen. Vid skadegörelse eller annan skada utgår ingen ersättning från halvförsäkringen men däremot vid stöld och om skada uppstår vid stöldtillfället eller när någon försökt stjäla fordonet eller dess tillbehör. Ett av de större bolagen i Sverige har ett maxtak för ersättning på 35.000kr vid stöld av kälke/pulka. Detta oavsett om den är tillkopplad eller ej. Detta medan ett annat bolag har maxtaket på 20.000kr. Skillnader finns även när det gäller elektroniska tillbehör som exempelvis GPS.

De som vet med sig att de har en dyr kälke eller annat tillbehör bör jämföra denna punkt extra noggrant så att man inte är underförsäkrad på tillbehören. Däremot ersätter alltid bolagen hela snöskoterns marknadsvärde om denna skulle bli stulen.

Tillägg

 En del försäkringsbolag har flera olika tillägg att välja mellan medan andra inte har något. Det kan vara genomtänkt att sätta sig in i några av de vanligaste försäkringstilläggen för att på så vis se om det är något som passar det behov man har. Har ett bolag ett tillägg som är mycket passande det behov som finns kanske detta blir den avgörande faktorn för vilket bolag som försäkringen tecknas på.

Som nämnts så varierar det mellan bolagen hur många tillägg de erbjuder och det som hos ett bolag säljs som ett tillägg kan även vara något som redan ingår i grundförsäkringen hos ett annat bolag. Det gäller alltså att hela tiden se på helheten. Att man är försäkrad tillräckligt och detta till ett pris som är tillräckligt bra.

Några tillägg som finns på marknaden är:

  • Olycksfall

En engångssumma betalas ut om föraren eller passageraren dör eller får sådana skador efter en olycka att bestående men uppstår. Denna försäkring betalar alltså ut ersättning utöver den grundläggande olycksfallsförsäkring som de flesta svenskar har tecknat.

  • Garageförsäkring

Ett bra alternativ att ha under sommarhalvåret då snöskotern är inställd i ett garage. Denna försäkring innebär att man får samma försäkringsskydd som på en helförsäkring men förutom att skador som uppkommit i trafik inte ersätts. Med tanke på att den ska stå i ett garage under denna tid kan ju inte heller dessa skador uppkomma. Ett billigare alternativ i de fall som inte snöskoterförsäkringen är låst på att tecknas på helår.

  • Högre ersättning

Ett tillägg som höjer ersättningsnivån på exempelvis tillbehör till snöskotern. Ett bra alternativ om man hittat en passande och billig snöskoter men där nackdelen är att de har för lågt ersättningstak vid stöld av tillbehör. 
E-post: info@insplanet.com
Direktnummer: 08-51 00 00 42Jämför skoterförsäkring

- Priser direkt från bolagen, börja här!

SnöskoterJämför olika försäkringarHelförsäkring Snöskoter

Att försäkra sin ...

Läs mer »


Halvförsäkring - Snöskoter

Med tanken på att risken är relativt stor att en vagnskada någon gång uppstår på Läs mer »


Trafikförsäkring skoter

När man läser om försäkringar är det lätt att få en uppfattning att det enbart är motorfordon som ska framföras i trafiken som enligt lag ...

Läs mer »

Skoter halvförsäkring
Vi jobbar för att få Sveriges mest nöjda kunder!

© 1999-2018 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00