Skoterförsäkring - Jämför pris och villkor

Snöskotern är för många ett fordon som används i det dagliga arbetet eller som ett viktigt transportmedel i vardagen. För andra är skotern ett fordon som framförallt används under fritiden. Att försäkra din snöskoter innebär inte bara ett skydd för själva skotern och dess tillbehör, utan även för dig, dina medtrafikanter och passagerare. Vi på Insplanet hjälper dig att hitta bästa skoterförsäkringen för dig.

För tillfället kan du inte ansöka om skoterförsäkring via våra tjänster. För närvarande utvärderar och omarbetar vi stora delar av vårt utbud för att bättre kunna hjälpa våra kunder hitta rätt försäkring.

Vad ingår i skoterförsäkringen?

Det skydd som ingår i skoterförsäkringar beror på vilken försäkringsnivå du väljer. Precis som för de flesta andra fordon kan du välja mellan en trafikförsäkring, halvförsäkring eller helförsäkring till din snöskoter. De olika nivåerna innebär olika stor omfattning av skydd, vilket redovisas närmare här nedan.

Trafikförsäkring till snöskoter

Du måste enligt svensk lag teckna åtminstone en trafikförsäkring till din snöskoter. Trafikförsäkringen behöver dessutom börja gälla samma dag som skotern blir din - förutsatt att du avser använda den förstås. Det krävs alltså inte någon försäkring på en avställd skoter. Trafikförsäkringen ger ersättning för personskador på både förare, passagerare och andra personer som är med om en olycka där skotern är inblandad. Den kan även ge ersättning för skador på annans egendom.

Halvförsäkring till snöskoter

Halvförsäkringen innehåller samma skydd som trafikförsäkringen, samt ett utökat skydd för det egna fordonet, som alltså inte täcks av trafikförsäkringen. I snöskoterns halvförsäkring ingår följande moment:

  • Skydd mot brand och övriga skador som kan orsakas av blixtnedslag, explosion, kortslutning eller liknande. Både lösa tillbehör och själva skotern kan ersättas. Det är marknadsvärdet eller dagsvärdet som då kan ersättas, det vill säga nyvärde minus eventuellt åldersavdrag.
  • Även glasskador omfattas av snöskoterns halvförsäkring. Skyddet gäller främst på siktskiva/vindruta men inte nödvändigtvis skador på lyktglas.
  • Halvförsäkringen innefattar även ett skydd mot stöld av din skoter samt de tillbehör som är kopplade till skotern. Har du en skoterpulka är den också försäkrad, även om den vid ett eventuellt stöldtillfälle inte befinner sig i närheten av skotern. Högsta ersättningsbelopp för en skoterpulka brukar dock vara lägre än det för själva skotern.
  • Om du blivit psykiskt påverkad av exempelvis en olycka, kan halvförsäkringen till skotern ge ersättning för krishantering, såsom behandling hos psykolog. Detta ett förutbestämt antal gånger (vanligtvis upp till tio tillfällen).
  • Sist men inte minst, ingår ett så kallat rättsskydd i snöskoterns halvförsäkring. Hamnar du i en tvist som blir så pass stor att den behöver lösas i domstol kan rättsskyddet ge ersättning för advokat- och rättegångskostnader. Det kan till exempel bli aktuellt vid köp-, försäljning-, reparation av din skoter eller liknande.

Helförsäkring till snöskoter

Det mest omfattande skyddet för din snöskoter är en helförsäkring. Den innehåller allt som en trafik- och halvförsäkring består av, samt en så kallad vagnskadeförsäkring. Momentet vagnskada ger ersättning vid skador som förstör din skoters yttre. Det kan till exempel handla om att du krockar med andra fordon, kör på ett träd eller om skotern blir utsatt för skadegörelse (observera att det i skoterförsäkringen alltså skiljer sig mellan stöld och skadegörelse, där det förstnämnda täcks av halvförsäkringen och det sistnämnda av helförsäkringen).

Till toppen av sidan.

Tillägg till skoterförsäkringen

Det finns även separata tillägg att utöka skoterförsäkringen med, för att komplettera skyddet ytterligare. Hos många försäkringsbolag finns det även tilläggsförsäkringar i form av förlängande eller utökade villkor, det vill säga extra generösa villkor och högre ersättningstak. Tilläggen till skoterförsäkringen är ofta paketerade som paket där ett flertal moment utökar och förlänger försäkringens övriga skydd. Du betalar alltså några hundralappar extra på årspremien, för att få möjlighet till betydligt bättre villkor och ersättningsmöjligheter, om specifika olyckor eller skador inträffar.

Tilläggspaketen kan till exempel innebära extra ersättning vid olycksfall, högre ersättningsbelopp vid stöld och så vidare. Det kan även ingå en så kallad stilleståndsförsäkring. Stillestånd innebär att du får ersättning för varje dag som skotern inte går att bruka, på grund av att den är inne på verkstaden till följd av en skada som försäkringen täcker.

Har du skotern avställd finns det inte någon lag på att ha ovan nämnda trafikförsäkring. Däremot vill många ägare försäkra sig mot olyckor som kan inträffa även när skotern inte är i bruk. Då är en garage- eller avställningsförsäkring passande. Generellt täcker denna försäkring stöld och brand samt rättsskydd.

Jämföra snöskoterförsäkringar

Det finns flera olika försäkringsbolag att välja bland och innan du binder upp dig för ett av dem kan det vara bra att ha gjort en jämförelse mellan de olika. En snöskoterförsäkring ser relativt likadan ut hos de olika bolagen men omfattningen på försäkringen kan variera precis som villkoren. Det är en bra ide att kika på ett par olika och se hur de skiljer sig åt.

När du jämför snöskoterförsäkring så är det inte bara att välja den billigaste utan det är bra om du också tittar igenom villkoren. En billig försäkring kan ha mycket sämre villkor. Tänk också på att du inte kan sluta att betala din försäkring under sommarmånaderna även om du inte kör din snöskoter då. En snöskoterförsäkring är en så kallad års-försäkring och det innebär att den är billigare sommartid.

Precis som med bilförsäkringen, är det viktigt att ange rätt försäkringstagare för snöskotern. Du som står som försäkringstagare av en snöskoter behöver även vara skoterns ägare. Ditt försäkringsbolag ser dessutom gärna att det är du som kör skotern mest. Självklart finns det förståelse för att exempelvis familjemedlemmar också brukar snöskoterns som du har försäkrad, men det finns tydliga begränsningar gällande utlåning och framförallt utlåning mot betalning, hos de allra flesta försäkringsbolag som försäkrar snöskotrar.

Det du som försäkringstagare riskerar genom att ange felaktiga uppgifter, är helt enkelt att inte få ersättning i samband med en skada eller olycka som du själv inte varit vållande till. Att försäkra en snöskoter är dyrt och priset på premien kan framförallt variera från person till person. Men att medvetet ange felaktiga uppgifter om vem som är den faktiska ägaren och användaren av snöskotern kan alltså få kostsamma följder.

Hur får jag en billig snöskoterförsäkring?

I din snöskoterförsäkring kan du även välja bland olika självrisknivåer för moment såsom stöld eller maskinskada. Genom att välja så höga självrisker som möjligt har du möjlighet att sänka premien på din skoterförsäkring. Väljer du i stället så låga självrisker som möjligt, blir försäkringspremien högre. Du som försäkringstagare får alltså möjlighet att göra en egen bedömning av hur mycket du är beredd att betala vid en olycka. Därmed kan du även passa på att funder kring vilka olyckor du löper störst risk att utsättas för.

Du kan även se över vilka möjligheter det finns att få rabatt på din försäkringspremie. Många försäkringsbolag erbjuder till exempel mängdrabatt om du har flera försäkringar tecknade hos dem. En del försäkringsbolag erbjuder även rabatt om du är medlem i SNOFED (Sveriges Snöskoterägares Riksförbund).

De allra flesta skoterförsäkringarna gäller året om, vilket innebär att försäkringen inte upphör även om du ställer av din skoter. Däremot erbjuder försäkringsbolagen i regel en säsongsvarierad premie på sina skoterförsäkringar, helt enkelt eftersom det finns begränsningar gällande när snöskotern kan köras och användas. Snittpriset på de snöskoterförsäkringar som under 2020 förmedlats via oss på Insplanet, är 2 076 kronor.

Jämför och teckna snöskoterförsäkring.

Insplanet hjälper dig i valet av försäkringsbolag

Fyll i formuläret
Vi återkommer till dig med priser
Teckna tryggt med hjälp av våra förmedlare

Fordon & Försäkring - Insplanets kunskapsportal

Välkommen till Insplanets kunskapsportal för fordon och försäkring. Här kan du få tips, råd och guider för allt om din försäkring.

Aktuellt just nu

Författare/Granskare


Författare
Angelica Lindberg

Angelica Lindberg är skribent på Insplanet sedan september 2019. Som utbildad språkkonsult arbetar hon för att göra informationen om försäkringar lättbegripliga för dig som läsare.
Kontakta gärna Angelica Lindberg om du har några frågor kring innehållet i denna text.


Granskare:
Sebastian Franzén

Sebastian är affärsområdeschef för försäkringar på Insplanet och har ansvar för Insplanets försäkringsaffär. Han har jobbat på Insplanet med försäkringar i över 15 år och haft roller som försäkringsförmedlare, kundservicechef och försäljningschef.
Kontakta gärna Sebastian Franzén om du har några frågor.


Granskare:
Andreas Nilsson

Andreas Nilsson är försäkringsexpert med 10 års erfarenhet som försäkringsförmedlare. Han har kunskap inom samtliga försäkringsväsen som förmedlas via Insplanet.com
Kontakta gärna Andreas Nilsson om du har några frågor.