SkoterförsäkringSkoterförsäkring - Jämför pris och villkor

En snöskoter är för några ett arbetsfordon som används i det dagliga arbetet. För andra är det enbart ett nöjesfordon som bjuder på härliga turer upp på fjällen under vinterhalvåret. Vilken försäkring man bör teckna är främst beroende på hur man använder skotern samt dess värde. De som har en dyr skoter med dyra tillbehör bör inte ens nöja sig med en helförsäkring utan bör även titta på de tilläggsförsäkringar som finns.

Trafikförsäkring

Enligt svensk lag måste man teckna en trafikförsäkring så att den är gällande från och med den dag som man köper skotern. Detta förutsatt att man har tänkt använda den förstås. Det krävs alltså inte någon trafikförsäkring på en avställd skoter.

Men för de som har tänkt använda skotern är alltså trafikförsäkring det lägsta på försäkringstrappan som man kan teckna. Denna ger ersättning för personskador på både förare, passagerare och andra personer som olyckligtvis är med om en olycka där skotern är inblandad. Den kan även ersätta för skador på annans egendom. På så vis gör trafikförsäkringen att ingen kommer behöva bli utan ersättning vid olycka. Däremot täcker den inte något gällande ägarens egen skoter. Då bör istället en halv- eller helförsäkring tecknas.

Halvförsäkring

Nästa steg i försäkringstrappen är halvförsäkring. Denna innehåller en trafikförsäkring samt kan ge ersättning för följande punkter:

  • Brand

Skador som uppstått på grund av blixtnedslag, explosion, kortslutning eller brand.

  • Glasskador

Skada på siktskiva. Däremot ersätts aldrig skador på lyktglas.

  • Stöld

Stöld av skoter samt de tillbehör som är kopplade till skotern som exempelvis GPS och annan navigationsutrustning. Skoterpulka är däremot även försäkrad även om den inte för tillfället är i närheten av skotern. Däremot brukar högsta ersättningsbelopp vara lägre än för själva skotern.

  • Kris

Om man blivit starkt påverkad psykiskt av exempelvis en olycka kan försäkringen täcka för behandling hos psykolog. Detta ett förutbestämt antal gånger (vanligtvis 10).

  • Rättskydd

Kommer man i en tvist som blir så stor att den behöver avgöras i domstol kan rättskyddet ersätta för advokat- samt rättegångskostnader. Det kan till exempel gälla vid köp, försäljning, reparation eller liknande.

Helförsäkring

Sista steget är en helförsäkring. Den innehåller allt som en halvförsäkring består av samt med tillägget av en vagnskadeförsäkring. Den kan ge ersättning vid de flesta skadetillfällen exempelvis om man krockar med annat fordon, kör på ett träd eller om den blir utsatt för skadegörelse.

3 enkla steg!
  1. Fyll i formuläret
  2. Vi återkommer till dig med priser
  3. Teckna tryggt och enkelt
väldigt snabb och välförsäkrad snöskoter


Fakta om Skoterförsäkring

Helförsäkring Snöskoter

Att försäkra sin ...

Läs mer »
Halvförsäkring - Snöskoter

Med tanken på att risken är relativt stor att en vagnskada någon gång uppstår på
Läs mer »
Trafikförsäkring skoter

När man läser om försäkringar är det lätt att få en uppfattning att det enbart är motorfordon som ska framföras i trafiken som enligt lag ...

Läs mer »

Läs mer om Skoterförsäkring

Bästa pris på skoterförsäkring Rätt pris på skoterförsäkring
Kanske har du precis köpt en snöskoter eller så funderar du på att byta din nuvarande försäkring. Hur du än resonerar så är det bra...

Läs mer »
Jämför skoterförsäkringar Jämför snöskoterförsäkringar innan du tecknar
Det finns flera olika ...

Läs mer »
Tillägg att köpa med skoterförsäkring Tilläggsförsäkringar för skoter
Vilka tillägg du väljer att teckna med din skoterförsäkring är helt upp till dig, se till att teckna det tillägget du verkligen behöver ...

Läs mer »
Viktigt i snöskoterförsäkringen 5 saker i skoterförsäkring
Vi på Insplanet har tagit fram 5 viktiga råd till dig som vill förnya, teckna eller Läs mer »

Vi jobbar för att få Sveriges mest nöjda kunder!

Följ oss på Twitter Följ oss på Facebook Följ oss på Google+

© 1999-2017 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00