Fem saker att jämföra och tänka på i sjuk och olycksfallsförsäkring

Vi på Insplanet har tagit fram 5 viktiga råd till dig som vill förnya, teckna eller jämför sjuk - olycksfallsförsäkring, med våra 5 enkla råd kan du redan idag spara pengar och tid på din försäkring

Ålder spelar stor roll
Ju äldre man blir desto större är risken för både sjukdomar och plötsligt dödsfall. Av den anledningen har alla bolag en åldersgräns för när man får teckna en olycksfalls- och sjukförsäkring. Denna gräns varierar mellan olika bolag. Det kan även vara olika mellan hur länga man kan få vissa ersättningar exempelvis för medicinsk invaliditet osv. Är man äldre bör man jämföra dessa avtal extra noga.

Livförsäkringen täcker inte familjens inkomstbortfall
Den livförsäkring som ingår ersätter i stort sett bara kostnaderna för en begravning. Är man en av flera i hushållet som bidrar med inkomst kan det därför vara genomtänkt att teckna en livförsäkring på ett högre belopp. Detta föra att underlätta ekonomiskt för efterlevande vid dödsfall.

En av de sakerna som skiljer sig mest mellan olika försäkringsbolag är det högsta belopp som går att teckna på livförsäkringen.

Sjukdomar i släkten?
Risken är alltid större att få en specifik sjukdom om den redan finns i släkten. Ju närmare släkt desto större risk. Därför bör man speciellt undersöka att försäkringen ersätter för just dessa sjukdomar/diagnoser.

Teckna tidigt
En sjuk- och olycksfallsförsäkring bör vara en av de försäkringar som ingår i basutbudet för en person. Det finns två fördelar med att teckna dem tidigt i livet. För det första är man då direkt försäkrad mot olyckor och sjukdomar som kan påverka resterande del av livet. För det andra är det svårare att teckna ju äldre man blir eftersom både ålder och hälsotillstånd spelar in på kostnad och villkor.

Bättre för mycket än för lite
E-post: info@insplanet.com
Direktnummer: 08-51 00 00 42Tänk på förljande i sjukolycksfallsförsäkringar

Läs mer om Sjuk och olycksfallsförsäkring

Sportlovsquiz!
Inför stundande sportlovsveckor har vi tagit fram ett sportlovsquiz - perfekt för dig som ska iväg med familjen på busiga äventyr under de närmsta veckorna!Svara ...

Läs mer »
TIllägg i sjukolycksfallsförsäkringar Tillägg i sjuk och olycksfallsförsäkring
Nedsatt arbetsförmåga (Ekonomisk invaliditet)Om man får en skada. som gör att ens arbetsförmåga ...

Läs mer »
Tänk på förljande i sjukolycksfallsförsäkringar 5 saker i sjuk och olycksfallsförsäkring
Vi på Insplanet har tagit fram 5 viktiga råd till dig som vill förnya, teckna eller jämför ...

Läs mer »

Vi jobbar för att få Sveriges mest nöjda kunder!

© 1999-2018 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00