Ersättning vid försenat flyg: Då kan du få ersättning

Blev ditt flyg försenat? Då kan du ha rätt till ekonomisk ersättning. Flyger du från ett EU-land eller med ett EU-flygbolag har du också rätt till stöd och hjälp av flygbolaget. Vilka regler som gäller beror däremot på omständigheterna.

Vad som orsakat förseningen, hur försenad du blir till din slutdestination och flygsträckans längd påverkar dina rättigheter som flygpassagerare.

Inom EU finns det regler för vad du har rätt till som flygpassagerare. Du omfattas av reglerna om du

 • flyger från en flygplats inom EU
 • flyger från en flygplats utanför EU till en flygplats inom EU med ett flygbolag som är registrerat i EU, Island, Norge eller Schweiz.

Vilka rättigheter har du om ditt flyg är försenat?

Du har flera rättigheter som flygpassagerare om ditt flyg blir försenat. I listan kan du se vad som gäller.

Du har rätt till
 • information om dina rättigheter vid försening på minst 2 timmar (ska delas ut av flygbolaget på plats)
 • gratis mat och dryck vid försening på mer än 2 timmar
 • gratis övernattning på hotell vid försening till nästa dag (flygbolaget ska också erbjuda gratis transport till och från flygplatsen)
 • ombokning eller återbetalning vid försening på mer än 5 timmar.

Om flyget blir försenat i mer än 5 timmar ska flygbolaget erbjuda dig ombokning till nästa möjliga flyg eller boka om till ett senare tillfälle. Du kan också få pengarna tillbaka för biljetten.

Om din resa inte längre har något syfte har du rätt att få tillbaka kostnaden för biljetten även för den del av resan som du redan har utnyttjat. Kanske hinner du inte komma fram i tid till det som var syftet med din resa, då kan det här vara ett alternativ.


När har du rätt till ersättning om ditt flyg är försenat?

Det finns två olika typer av ersättning som du kan få: kompensation och skadestånd.

När flyget är försenat i mer än tre timmar har du rätt till kompensation. Då har du rätt att kräva

 • 250 euro för flygningar på högst 1 500 kilometer
 • 400 euro för flygningar inom EU längre än 1 500 kilometer och för övriga flygningar mellan 1 500 och 3 500 kilometer långa
 • 600 euro för övriga flygningar som omfattas av EU:s regler.

Vid längre flygningar kan kompensationen halveras. Är flygsträckan mer än 3 500 km utanför EU och omfattas av EU:s regler är grundersättningen 600 euro. Kompensationen halveras till 300 euro om förseningen blir mindre än 4 timmar, jämfört med den ursprungliga ankomsttiden.


Du kan ha rätt till skadestånd

Du kan också få skadestånd från flygbolaget för bland annat förlorad arbetsinkomst, en missad hotellnatt eller andra kostnader som du fått på grund av det försenade flyget. Se till att spara alla kvitton på dina utgifter som bevis. För att få ersättning för förlorad arbetsinkomst behöver du visa upp ett intyg från din arbetsgivare.

Som högst kan du få 4 694 SDR (SDR är en resevaluta som används vid internationell handel), vilket motsvarar ungefär 54 000 svenska kronor.


Vid extraordinära omständigheter har du ingen rätt till kompensation

Flygbolaget är inte skyldiga att ge dig någon kompensation om det försenade flyget beror på “extraordinära omständigheter”. Det är inte bestämt vad en extraordinär omständighet är, utan det bedöms från fall till fall.

Exempel på sådana omständigheter är:
 • politisk instabilitet
 • väderförhållanden som gör det omöjligt att flyga
 • säkerhetsrisker
 • oförutsedda brister i flygsäkerheten
 • när det pågår strejk som påverkar verksamheten för flygbolaget.

Det är flygbolaget som ska bevisa att förseningen har berott på en extraordinär omständighet och att situationen inte skulle ha kunnat undvikas även om alla rimliga åtgärder hade vidtagits.


Hur ska du göra för att begära ersättning?

Om du vill begära ersättning ska du kontakta flygbolaget i första hand, även om du bokat resan via en resebyrå. Du gör då en reklamation genom att skriva ett brev eller mejl till flygbolaget där du uppger att du vill ha ersättning och varför du vill ha det. Du kan oftast reklamera via flygbolagets webbplats.

Du kan också reklamera genom en blankett. Reklamationsblanketten "Flygpassagerares rättigheter" är gemensam för hela EU och finns att ladda ner på nätet.

Tänk på att reklamera så snart som möjligt, helst inom två månader. Om du vill ha ersättning för utlägg ska du bifoga kopior på dina kvitton. Kom ihåg att spara kopior på allt du skickar.

Du vet väl att du också kan få ersättning vid förseningar (både för dig och ditt bagage) genom reseskyddet i din hemförsäkring?

Gör en kostnadsfri jämförelse

Börja här

Relaterade artiklar

Personer på flygplats

Flygbolag i konkurs - Kan du få ersättning? Flygbolag i konkurs: Kan du få ersättning?
Du omfattas av olika rättigheter om ett flygbolag går i konkurs. Vilka rättigheter det är beror på olika faktorer. Som ...
Läs mer »


Personer på flygplats Ersättning vid försenat flyg: Då kan du få ersättning
Blev ditt flyg försenat? Då kan du ha rätt till ekonomisk ersättning. Flyger du från ett EU-land eller med ett ...
Läs mer »


Sandstrand, kom ihåg att ta med dig resebeviset på semestern. Missa inte resebeviset från ditt försäkringsbolag!
När du reser tar du förstås med dig ditt europeiska sjukförsäkringskort, men du bör även ta med ett utlandsresekort, ...
Läs mer »


Utöka reseskyddet Utöka reseskyddet i hemförsäkringen
Visste du att det går att utöka reseskyddet i hemförsäkringen, och att ...
Läs mer »


Väska med vägglöss Så klarar du dig från vägglusen under resan
Både innan, under och efter resan finns det saker som du kan göra för att undvika vägglössen, både på plats och i ditt ...
Läs mer »