Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring är tillsammans med hemförsäkring den allra vanligaste försäkringsformen. Utmärkande för dessa är att de fungerar som kollektiva försäkringar med liten eller ingen variation beroende på vem som tecknar försäkringen.

Olycksfallsförsäkringen ingår således ofta i kollektivavtal i samband med anställning och i andra kollektiva aktiviteter där det kan finnas skäl att ha ett skydd mot olycksfall. I hemförsäkringen kan det ofta finnas en olycksfallsdel.

Premiemässigt har det sällan någon större betydelse vilket försäkringsbolag man väljer. Dock finns hos alla bolag vissa begränsningar med hänsyn till ålder, typer av skador, karenstider, tider på dygnet och så vidare. Därför bör man titta igenom försäkringsvillkoren ordentligt innan man väljer försäkringsbolag.

Premier och ersättningsnivåer

Typiskt sett ligger premienivån på 50-100 kr per månad; ju högre premie desto högre ersättningsnivåer. Maxersättning vid invaliditet kan uppgå till upp till 2 000 000 kr. Invaliditetsersättningen beräknas som ett engångsbelopp i procent av maxbeloppet beroende på invaliditetsgrad. I de allra flesta fall finns det ingen självrisk i olycksfallsförsäkringar, vilket innebär att du inte behöver stå för någon del själv.

Kompletterande skydd

Även om du har en olycksfallsförsäkring genom jobbet så kan det vara skäl att titta över om den behöver kompletteras. Det vanliga är att jobbförsäkringen gäller skador som inträffar på jobbet samt på dit- eller hemvägen. Därför kan det vara skäl för dig att teckna en kompletterande försäkring som även täcker händelser på fritiden. En kollektivavtalsbunden försäkring upphör också normalt sett när anställningen upphör; kanske efter någon karenstid.

Vissa omständigheter och händelser

Den kollektiva olycksfallsförsäkringen gör ibland undantag för vissa händelser eller följder av olyckan. Ett exempel kan vara att den inte täcker skada som uppkommit vid utlandsvistelse. I de flesta fall erbjuder den resebyrå du anlitar för en sådan resa en särskild reseförsäkring. Då är det anledning att titta igenom den befintliga försäkringen och teckna ett komplement som avser enbart den specifika resan.

En annan typ av frågor som man bör kontrollera är om det finns undantag för till exempel tandskador. Det är inte sällan fallet. Tandskador kan ge upphov till mycket kostsam behandling och bör täckas.

Det finns också typiskt sett beloppsbegränsningar för vårdkostnader i utlandet. Här kan det också vara skäl att se om det kan behövas en kompletterande försäkring.

Inkomstbortfall

Vid en svårare skada kan du få bestående men och nedsatt arbetsförmåga. Den typiska olycksfallsförsäkringen ger dig ersättning för invaliditet men kanske inte för inkomstbortfall i den utsträckning du skulle behöva. Det gäller särskilt om du har ett arbete där du räknat med en snabb inkomstutveckling som sedan förhindras av skadan. Även då finns det anledning att överväga en kompletterande försäkring.

Sammanfattning

Olycksfallsförsäkringens grundläggande syfte är att vara ett skydd för de kostnader och den förlorade inkomst som en oväntad och tråkig olycka skulle innebära. Därför är det viktigt att välja en inkomstförsäkring anpassad till individuella omständigheter.
E-post: info@insplanet.com
Direktnummer: 08-51 00 00 42Relaterade artiklar


Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring är tillsammans med hemförsäkring den allra vanligaste försäkringsformen. Utmärkande för dessa är att de fungerar som kollektiva försäkringar med...

Läs mer »

© 1999-2019 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00