Helförsäkring moped

En helförsäkring har det mest omfattande skyddet du kan köpa till din moped. Den täcker även skador på karossen, såsom lackskador. Här går vi igenom varför du ska välja att teckna en helförsäkring och när du eventuellt ska välja en annan omfattning för din moped.

Ska jag välja halv- eller helförsäkring till min moped?

Det finns två saker som skiljer en helförsäkring mot en moped halvförsäkring. Det är att du får betala mer för en helförsäkring, men då får du också en vagnskadeförsäkring som ger dig det mest omfattande skyddet du kan få.

Pris – inte stor skillnad

Prisskillnaden mellan halv- och helförsäkring är oftast inte många hundra kronor per år. Den stora skillnaden blir om du bara väljer att trafikförsäkra fordonet (vilket är ett måste enligt lag).

Då skillnaden är så liten mellan en halv- och helförsäkring väljer många att helförsäkra mopeden.

Ekonomiskt skydd – stor skillnad

Väljer du helförsäkring får du det mest heltäckande ekonomiska försäkringsskydd som går att få till din moped. Trots att skillnaden i pris inte är speciellt stor ökar det ekonomiska skyddet betydligt. Det som skiljer mot halvförsäkringen är att det även ingår vagnskadeförsäkring.

Det innebär att du kan få ersättning för i stort sett alla skador som sker på mopeden av yttre påverkan. Det gäller både vid kollision eller om någon saboterar den likväl som om du själv tappar den och skador uppstår. Även om det inte kostar lika mycket att reparera mopeder som bilar så kan reparationskostnaderna bli relativt höga. För att undvika dessa bör en helförsäkring tecknas.

Varför inte välja helförsäkring?

Det är framförallt om du har en begagnad moped som inte är värd mycket som helförsäkring inte är ekonomiskt försvarbart. Detta med tanke på att självrisken kan vara lika stor som mopeden är inköpt för. Ett av de större försäkringsbolagen har exempelvis en självrisk (EU-moped) på 4 000 kr för vagnskada. Att behöva betala 4 000 kr i självrisk för en moped som köpts in för samma summa är det väldigt få som vill göra. Det är i dessa fall som många väljer att endast teckna trafikförsäkring.

Hur får jag en billig mopedförsäkring?

Det finns några klassiska vägar att gå för att få bäst pris på din mopedförsäkring.

Jämför priset – en gång till

Att man kan spara stora summor på att jämföra försäkringar är nog alla medvetna om. Men trots det är det inte alla som gör en grundlig jämförelse. Att ringa två-tre bolag är en väg att gå, att jämföra online via jämförelsemotorer som mängder av försäkringsbolag är sammankopplade med är en helt annan. Första steget är alltså att jämföra på flera olika bolag.

Nästa steg inom prisjämförelsen handlar om att göra det med jämna mellanrum. Det måste inte ske varje år, men att ha en moped i 5-10 år utan att undersöka om du fortfarande har ett billigt försäkringsalternativ är fel väg att gå. Genom en snabb jämförelse (2-3 minuter) kan du se om den försäkring du en gång tecknade fortfarande är en av de billigaste på marknaden.

Registrera rätt

Det finns två försäkringsklasser av mopeder i Sverige. Det är EU-moped och moped. EU-mopeden är den vanligaste och med denna får du köra i biltrafik med en hastighet av 45km/h. Dessa måste även ha registreringsskylt. Den som enbart kallas för ”Moped” i försäkringssammanhang får enbart köras i 25km/h och då inte på bilvägar. Genom att de får framföras på olika ställen samt att de är olika stöldbegärliga är skillnaden på försäkringspremien ganska stor.

Pausa mopedförsäkringen

Det är få som åker med sin moped på vintern. Det betyder att den oftast står i ett låst garage under 4-5 månader per år. Vissa bolag har årsförsäkring vilket gör att man betalar för helår oavsett om mopeden inte används hela året. Andra ger möjlighet till att pausa försäkringen under de månader som den enbart står. Man behöver då bara kontakta transportstyrelsen för att ställa av mopeden och automatiskt går det då ett meddelande till försäkringsbolaget som stoppar aviseringarna till mopedägaren. När man sedan ställer på mopeden igen blir bolagen informerat och försäkringen börjar gälla.


Jämför
mopedförsäkring- Priser direkt från bolagen, börja här!Jämför olika försäkringarMoped Halvförsäkring
I samband med att du köper en moped ska du alltid teckna en mopedförsäkring från första dagen du står som ägare av mopeden. Enligt lag måste du ...
Läs mer »


Moped Trafikförsäkring
Det första du ska göra när du köpt din moped är att teckna en försäkring. Enligt lag behöver du ha minst en trafikförsäkring för att få köra ...
Läs mer »


Moped Helförsäkring
En helförsäkring har det mest omfattande skyddet du kan köpa till din moped. Den täcker även skador på karossen, såsom lackskador. Här går vi ...
Läs mer »

Mopedförsäkringar