Moped Halvförsäkring

I samband med att du köper en moped ska du alltid teckna en mopedförsäkring från första dagen du står som ägare av mopeden. Enligt lag måste du ha minst en trafikförsäkring, men många väljer att utöka sitt skydd med en halvförsäkring. I den här artikeln får du veta vad en halvförsäkring kan ersätta och när det är det bästa alternativet för din moped.

Vad ingår i en halvförsäkring?

En halvförsäkring innehåller trafik-, stöld-, brand-, kris- och rättsskyddsförsäkring. De flesta försäkringsbolag erbjuder även en glasförsäkring. En räddningsförsäkring ingår endast för registrerade mopeder, det vill säga klass 1 mopeder som även brukar kallas EU-mopeder. Här nedan kan du läsa mer om vad som ingår i halvförsäkringen.

Trafikförsäkring

Trafikförsäkringen ersätter personskador på dig, passagerare och medtrafikanter samt skador som uppstått på andras saker i samband med olyckan.

Stöld

Ersätter dig om din moped blivit stulen eller om den fått skador i samband med ett stöldförsök. För att du ska få full ersättning från försäkringen är det viktigt att du låser mopeden med ett eller två godkända lås.

Brand

Ersätter skador som uppstått vid brand, blixtnedslag eller explosion.

Rättsskydd

Du som äger eller kör mopeden kan få ersättning för ombuds-, advokat- eller rättegångskostnader. Det kan till exempel handla om tvister i samband med en trafikskada eller vid köp, försäljning eller reparation av mopeden.

Glas

I de flesta fall ingår även en glasförsäkring i mopedförsäkringen. Oftast ingår inte skador på lyktglas, men däremot på vind-, sido-, bak- eller siktruta som spräckts eller krossats, till exempel genom stenskott eller skadegörelse.

Krisskydd

Om du mår dåligt efter en olycka med mopeden kan du få ersättning för behandling hos en psykolog. Ersättningen gäller för upp till 10 behandlingar.

Räddning (endast för moped klass I)

Om du får driftstopp kan du få ersättning för transporten av mopeden till en verkstad. Du får också ersättning för hemtransport av förare, passagerare och bagage. Försäkringen gäller inte om du får motorstopp på grund av att du har slut på bränsle.

Varför välja halvförsäkring?

En halvförsäkring ger ett mer omfattande skydd än en trafikförsäkring och är samtidigt ett billigare alternativ till en helförsäkring. Det enda som saknas i en halvförsäkring är vagnskadeskyddet. Här nedan förklarar vi när halvförsäkring är det bästa alternativet för din moped.

Exempel när halvförsäkring är ett bättre alternativ:

En helförsäkring innehåller ett vagnskadeskydd som ersätter yttre skador på mopeden, till exempel om du skulle råka välta mopeden. Självrisken vid vagnskada brukar ofta vara mopedförsäkringens högsta självrisk. Om du har en moped som inte är värd mer än några få tusen kan självrisken bli så hög i förhållande till värdet av mopeden att du inte får ut någon ersättning alls. Då är det bättre att endast teckna en halvförsäkring. Läs mer om vad som ingår i halvförsäkringen under ”Vad ingår” ovan.


Jämför
mopedförsäkring- Priser direkt från bolagen, börja här!Jämför olika försäkringarMoped Helförsäkring
En helförsäkring har det mest omfattande skyddet du kan köpa till din moped. Förutom skyddet från trafik- och halvförsäkringen täcker den även ...
Läs mer »


Moped Halvförsäkring
I samband med att du köper en moped ska du alltid teckna en mopedförsäkring från första dagen du står som ägare av mopeden. Enligt lag måste du ...
Läs mer »


Moped Trafikförsäkring
Det första du ska göra när du köpt din moped är att teckna en försäkring. Enligt lag behöver du ha minst en trafikförsäkring för att få köra ...
Läs mer »

Mopedförsäkringar