Moped Halvförsäkring

I samband med att man köper en moped ska man alltid teckna en mopedförsäkring. Enligt lag måste man minst ha trafikförsäkring men många väljer att halvförsäkra sin moped. Orsaken till det är att prisskillnaden inte är speciellt stor mot trafikförsäkringen(några hundralappar) men det ekonomiska skyddet blir betydligt större.

Vad ingår i en halvförsäkring?

En halvförsäkring har flera olika delar vilka är följande:

Trafikförsäkring (Skada på annans egendom och personskador)

Det är trafikförsäkringen som ersätter för personskador samt skador som uppkommit på annans egendom. Den som är orsak till olyckan får betala självrisken och det är därmed hans/hennes trafikförsäkring som ska användas. Om en skada har uppstått utan att den som är orsak till den går att spåra fås ersättning från trafikförsäkringsföreningen. Man behöver alltså inte vara orolig för att gå ersättningslös så länge man inte själv är orsak till skadan på sin egen moped. Är man själv orsaken till skadan fås vanligtvis ersättning från någon av punkterna nedan.

Skada på mopeden:

Det finns en rad tillfällen då halvförsäkringen ger ersättning vid skada på mopeden. Exempelvis gäller detta vid skador som uppkommit av brand så länge som inte föraren varit oförsiktig gällande service eller oaktsam av någon annan anledning. Även skador på siktskiva ersätts, däremot aldrig glas på exempelvis lyktglas.

De skador som inte ingår i halvförsäkringen är skador som uppkommit av yttre påverkan exempelvis skadegörelse, skada vid kollision eller om man tappar den.

Stöld:

Både stöld och skada som uppkommit i samband med stöld/stöldförsök ersätts. Försäkringen gäller även för utrustning som tillhör mopeden. Däremot får man aldrig ersättning om mopeden lånats ut eller stjäls av någon som har tillgång till nycklarna.

Personligt skydd: Räddning, kris rättskydd

Det som beskrivits ovan är det som kallas för materiellt skydd. I en halvförsäkring till mopeden ingår även ett personskydd. Det betyder att man kan få ersättning för olika händelser som påverkar dig som mopedägare.

Räddningsdelen används om man blir stående med sin moped och inte kan ta sig vidare. Då kan man få bärgning och ersättning för resa till den ort man bor på. Detta gäller inte om bensinen är slut då det är något som man som förare bör ha tänkt på.

Krisdelen är den del av försäkringen som går att utnyttja om man behöver hjälp efter en krissituation där mopeden varit inblandad. Det vanligaste är trafikolycka. Man kan då få gå till psykolog eller liknande för att prata om händelsen.

Rättskyddet är till för att skydda personer rättsligt i de fall som en tvist blir så stor kring mopeden att den dragits till domstol. Däremot är självrisken här oftast grundad på en viss procent av skadekostnaden vilket kan bli relativt mycket i jämförelse mot vad en moped kostar.

Varför halvförsäkring?

Mopeder går att försäkra på tre nivåer. Det är trafikförsäkring, halv- eller helförsäkring för moped. Halvförsäkring är alltså mittenalternativet vilket gör att man får ett bättre pris än om man tecknat en helförsäkring och samtidigt får man mycket större ekonomiskt skydd än trafikförsäkring.

Lägre pris: Orsaken att inte välja fullt ekonomiskt skydd (helförsäkring) handlar om att det inte alltid är ekonomiskt försvarbart. Den del som tillkommer i en helförsäkring är vagnskadeförsäkringen som nästan alltid har försäkringens högsta självrisk. Har man en moped som inte är värd mer några tusen kan självrisken till och med göra att man inte får någon ersättning alls om det skulle uppstå en vagnskada. Då är det bättre att nöja sig med halvförsäkring.

Bättre ekonomiskt skydd: Den stora skillnaden mellan trafikförsäkring och halvförsäkring är att trafikförsäkringen aldrig ger någon ersättning för skada på fordon vilket halvförsäkringen gör i flera olika tillfällen. Läs mer om vad som ingår i halvförsäkringen under ”Vad ingår” ovan.

5 Saker att tänka på vid köp av halvförsäkring till moped

Mopedklass: Det finns två olika typer av mopeder i Sverige. Dessa delas in i klass I och klass II. EU-mopeden får köra i 45km/h, har registreringsskylt och är klass I. De modeller som enbart får åka 25km/h behöver inte någon registreringsskylt och kallas för klass II.

Då klass I inte har någon registreringsskylt är det ramnumret som anges när man tecknar försäkringen.

Många försäkringsbolag kräver även att man måste skicka in ett CoC-dokument om man vill halv- eller helförsäkra en moped i klass II. Detta ska då vara stämplat samt ha en underskrift av importören samt återförsäljaren.

Få billigare

I jämförelse mot många andra försäkringar så finns det inte speciellt många vägar att gå för att pressa priset på en mopedförsäkring. Men det finns vissa. För det första ska man undersöka om man får någon rabatt om man tecknar mopedförsäkringen på det försäkringsbolag där man redan har exempelvis hem- och bilförsäkringen. Det kan i vissa fall ge mängdrabatt.

För det andra ska man ange till försäkringsbolaget att mopeden inte kommer att köras av någon under 18 år (om så är fallet). Risken för skada på mopeden är nämligen betydligt större om yngre personer kör den och därmed premierar de försäkringstagare som inte tillåter yngre personer att köra.

Pris på helår

En dyrare mopedförsäkring kan mycket väl bli den billigare om man räknar med att inte använda mopeden 12 månader per år. Skillnaden är nämligen om försäkringsbolagen godkänner att man ställer av mopeden och därmed pausar försäkringen eller om de inte gör det.

Kostar en halvförsäkring 2500kr per år och man har möjlighet att pausa 6 månader betalar man bara 1250kr på ett år. Detta kan då jämföras med en ”billigare” på 1800 som inte går att pausa vilket gör att årskostnaden blir 1800.


Jämför
mopedförsäkring- Priser direkt från bolagen, börja här!Jämför olika försäkringarMoped Helförsäkring
En helförsäkring har det mest omfattande skyddet du kan köpa till din moped. Den täcker även skador på karossen, såsom lackskador. Här går vi ...
Läs mer »


Moped Halvförsäkring
I samband med att man köper en moped ska man alltid teckna en mopedförsäkring. Enligt lag måste man minst ha trafikförsäkring men många väljer att ...
Läs mer »


Moped Trafikförsäkring
När mopeden är inköpt är det första man ska göra att teckna en försäkring.  Det lägsta försäkringsskydd man kan välja är trafikförsäkring och ...
Läs mer »

Mopedförsäkringar