Olika typer av mopedförsäkringar

När du undersöker vilka försäkringsmöjligheter du har för din moped bör du inrikta dig på att teckna en som är anpassad för den mopedtyp du har.

Det bör dock redan nu göras klart att alldeles oavsett vilken typ man har så måste den alltid vara trafikförsäkrad om den används. Detta är en grundregel som gäller för alla som äger en moped.

Det finns alltså två typer av mopeder. För dem gäller delvis olika regler när det kommer till försäkringsfrågan. Det är därför viktigt att man har klart för sig vilken typ man har.

Moped klass I och II

Den ena typen av mopeder kallas klass II-mopeder och omfattar dels alla mopeder av äldre modell med maxhastighetsgränsen på 30 km/h, och de dels modernare varianter som har 25 km/h som hastighetsgräns.

Den andra typen: klass I, som även går under beteckningen EU-mopeder, kännetecknas av att de har en hastighetsgräns av 45 km/tim.

Trafikförsäkring

Som tidigare nämnt måste varje moped som används ha en trafikförsäkring.

Skillnaden i regler för de olika klasserna gäller när fordonet inte används. I det fall en klass II moped inte används behövs ingen försäkring. För att en EU-moped skall kunna undkomma en trafikförsäkring lagligt måste mopeden ifråga ställas av i trafikregistret.

Meningen med trafikförsäkringen är att alla personer som är inblandade i en trafikolycka skyddas genom denna. Dessutom skyddas även de fordon som inte ansetts vara vållande till olyckan genom försäkringen. Det som inte skyddas är alltså skador på det eller de fordon som anses ha varit vållande.

Att trafikförsäkringen är obligatorisk innebär också att man som ägare drabbas av dryga böter om man inte betalar försäkringen.

Kaskoförsäkring

En kaskoförsäkring kan både vara en halv- eller helförsäkring. Halvförsäkringen omfattar ett antal olika typer av kostnader man kan drabbas av i samband med en olycka. Har man en helförsäkring får man ersättning för alla de kostnader halvförsäkringen täcker med det tillägget att man även får ersättning för skadorna på det egna fordonet (vagnskada) vilket inte ingår i halvförsäkringen.

I halvkaskon ingår följande moment som man får ersättning för:

  1. Stöld
  2. Brand
  3. Glas
  4. Räddning
  5. Rättsskydd

Tecknar du en kaskoförsäkring ingår också trafikförsäkringen och behöver inte tecknas separat.

Aktsamhetskrav

Man bör observera att det i alla försäkringar finns ett aktsamhetskrav. Detta kan vara särskilt påtagligt när det gäller stöld. Det är viktigt att följa de regler om förvaring och uppsikt som försäkringsbolagen har satt för att vara säker på att man får ersättning.

Beakta även att med rättsskyddet följer i de flesta försäkringar en självrisk på 20 %.

I helkaskon ingår således också skador på den egna mopeden även om de är självförvållade. Undantaget är om det anses finnas tecken på grovt vållande till skada eller om skadan har orsakats med avsikt. Då utgår ingen ersättning.

Rätten till ersättning kan också gå förlorad om man till exempel lånat ut mopeden till någon annan. Följden kan då bli att man måste vända sig till den personen för att få ersättning.
E-post: info@insplanet.com
Direktnummer: 08-51 00 00 42Relaterade artiklar


Olika typer av mopedförsäkringar - trafik-, halv- och helförsäkring

När du undersöker vilka försäkringsmöjligheter du har för din moped bör du inrikta dig på att teckna en som är anpassad för den mopedtyp du har.Det ...

Läs mer »

© 1999-2019 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 010
Mån-tor 08.00 - 17.00 Fredag 08.00-16.00