5 saker att tänka på i livförsäkringen

Vi på Insplanet har tagit fram 5 viktiga råd till dig som vill förnya, teckna eller jämföra livförsäkring, med våra 5 enkla råd kan du redan idag spara pengar och tid på din livförsäkring

Inte godkänd? Försök igen
Det finns flera olika orsaker till att ett försäkringsbolag inte vill teckna en livförsäkring för en person. En av dessa är att personen har en sjukdom eller organskada som ökar risken för dödsfall. Det kan till exempel vara att man har hjärtfel. Vid avslag kan man alltid kontakta bolaget och förändra avtalet så att livförsäkringen inte ger ersättning vid dödsfall kopplat till just denna åkomma. Skulle personen avlida av hjärtfel ges alltså inte någon ersättning ut.

Utanför norden
Alla försäkringar har en begränsning på hur länge man får vistas utanför Norden (vanligast). Har man tänkt vara borta länge bör detta kontrolleras.

Gruppliv
Väldigt många har automatiskt en livförsäkring genom sin arbetsgivare. Detta beror på om arbetsgivaren har tecknat kollektivavtal och om ett samarbete där finns med ett försäkringsbolag. För de som inte har någon att försörja kan denna livförsäkring räcka medan de som vill ge en extra ekonomisk trygghet bör teckna en privat livförsäkring

Ersättningsnivån
Eftersom ersättningsnivån är det som påverkar premien är det lätt att lockas till att välja låg ersättningsnivå. Men det man bör låta vara avgörande för val av nivå är behovet. Hur mycket vill du att dina anhöriga ska få som ekonomisk trygghet om du avlider? Hur mycket behöver de för att kunna bo kvar och klara alla räkningar under ett visst antal månader? Hur mycket vill du att barnen i familjen ska få som startkapital när det närmar sig utflytt?

Försäkringsbelopp

Tänk efter och se till att teckna ett försäkringsbelopp som du vill lämna till anhöriga, ju högre försäkringsbelopp desto dyrare blir premien, teckna rätt försäkring med rätt belopp till rätt pris.
E-post: info@insplanet.com
Direktnummer: 08-51 00 00 42Jämför livförsäkringar

Läs mer om Livförsäkring

Begränsningar av olycksfallsförsäkring
Olycksfallsförsäkringar hör hemma i kategorin av trygghetsförsäkringar där vem som helst kan teckna försäkringen utan att genomgå hälso-eller ...

Läs mer »
Ansvarsförsäkring
En ansvarsförsäkring har som syfte att täcka upp för de skadeståndskrav som du kan dra på dig i olika sammanhang. En av de vanligaste situationerna för en privatperson ...

Läs mer »
Jämför livförsäkringar 5 saker att jämföra och tänka på i livförsäkringen
Vi på Insplanet har tagit fram 5 viktiga råd till dig som vill förnya, teckna eller jämföra livförsäkring, med våra 5 ...

Läs mer »

Vi jobbar för att få Sveriges mest nöjda kunder!

Följ oss på Twitter Följ oss på Facebook Följ oss på Google+

© 1999-2017 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00