LivförsäkringLivförsäkring Jämför pris och villkor

I dagsläget kan vi inte erbjuda jämförelse på livförsäkring, men inom kort återkommer vi med med nya produktalternativ.

De flesta försäkringar ger en trygghet i vardagen åt den som försäkringen står på. Men när det kommer till livförsäkringen tecknas den för att ge en trygghet åt de anhöriga. Detta framförallt om man är en av de i familjen som bidrar med inkomst. Om man inte har livförsäkring och avlider är risken annars stor att familjen kommer behöva flytta omgående eftersom få har råd att bo kvar med samma utgifter som tidigare men med hälften så mycket inkomst till hushållet.

Livförsäkring - Info


En livförsäkring kan tecknas av alla som bor i Sverige. Vilken ålder man måste vara varierar mellan olika bolag.

Vid tecknandet av en livförsäkring får man fylla ett hälsoformulär där man beskriver sin nuvarande hälsa samt vilka sjukdomar man haft tidigare i livet. Även tidigare sjukhusbesök ska dokumenteras. Utifrån detta tar försäkringsbolaget beslut om försäkringen kan tecknas eller inte.

Möjligheten finns även att välja förmånstagare d.v.s. vem som ska få utbetalningen. Om detta inte väljs sker det enligt samma regler som gäller vid arv.

  • Var och när?

Försäkringen gäller dygnet runt i Sverige. Har man däremot tänkt åka till ett annat land bör man kontrollera hur lång tid försäkringen är gällande. Det kan t.ex. vara att försäkringen enbart gäller i ett år om man vistas i ett land utanför Norden.

  • Vilket belopp?

Man får själv välja vilket belopp som livförsäkringen ska vara på. Försäkringsbolagen har några olika nivåer och ju högre belopp desto högre premie. Det är inte ovanligt att möjligheten finns att försäkra upp till tre miljoner. Detta går att ändra under årens lopp men efter en viss ålder (ex 55år) går det inte längre att förändra försäkringsbeloppet.

Försäkringsbeloppet är även värdesäkrat fram till en viss ålder. Det betyder att summan som betalas ut uppgraderas utifrån hur mycket prisbasbeloppet höjs. På så vis äter inte inflationen upp beloppet under alla år.

  • Försäkringen löper ut

Om personen avlider betalas ersättning ut och försäkringen blir sedan av förklarliga skäl inte längre gällande. Men alla försäkringsbolag har även en åldersgräns. Det kan t.ex. vara att livförsäkringen förfaller om försäkringstagaren fyller 75år.

Alternativ


Bo-Kvar

Om det främst handlar om att ge sina efterlevande en ekonomisk möjlighet att bo kvar i hemmet finns även möjligheten att välja ”Bo-Kvar”-försäkring. Namnet varierar mellan olika försäkringsbolag men klassas oftast som en tilläggsförsäkring till hemförsäkringen. Det betyder att man måste teckna den på samma bolag som man har hemförsäkringen på. Även denna går det att väja nivå på vilket är det som påverkar premiekostnaden.

Tjänstegruppliv

Genom arbetsplatsen kan man även ha en tjänstegrupplivförsäkring. Dessa betalas av arbetsgivarna och har en betydligt lägre ersättningsnivå än vid en privat livförsäkring. Men man bör undersöka vilket skydd som finns från detta håll innan man bestämmer sig för vilken nivå privata inkomstförsäkringen ska läggas på.

Tillägg till Sjuk- och Olycksfallsförsäkringen

En del försäkringsbolag erbjuder ett tillägg till sjuk- och olycksfallsförsäkringen som fungerar som en livförsäkring. Att teckna ett sådant tillägg kan vara ett alternativ mot att teckna en separat livförsäkring.

Läs mer om Livförsäkring

Begränsningar av olycksfallsförsäkring
Olycksfallsförsäkringar hör hemma i kategorin av trygghetsförsäkringar där vem som helst kan teckna försäkringen utan att genomgå hälso-eller ...

Läs mer »
Ansvarsförsäkring
En ansvarsförsäkring har som syfte att täcka upp för de skadeståndskrav som du kan dra på dig i olika sammanhang. En av de vanligaste situationerna för en privatperson ...

Läs mer »
Jämför livförsäkringar 5 saker att jämföra och tänka på i livförsäkringen
Vi på Insplanet har tagit fram 5 viktiga råd till dig som vill förnya, teckna eller jämföra livförsäkring, med våra 5 ...

Läs mer »

Vi jobbar för att få Sveriges mest nöjda kunder!

Följ oss på Twitter Följ oss på Facebook Följ oss på Google+

© 1999-2017 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00