LivförsäkringLivförsäkring - Jämför pris och villkor

De flesta försäkringar ger en trygghet i vardagen åt den som försäkringen står på. Men när det kommer till livförsäkringen tecknas den för att ge en trygghet åt de anhöriga. Ett engångsbelopp betalas då ut till den eller de personer som försäkringen står på om försäkringstagaren avlider under försäkringsperioden. Genom att teckna en livförsäkring får dina efterlevande bibehållen ekonomisk trygghet om du skulle avlida.


Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig med priser!


Om livförsäkring

En livförsäkring kan tecknas av alla som bor i Sverige. De flesta försäkringsbolag har en undre respektive övre åldersgräns för att få teckna en livförsäkring, men dessa varierar mellan olika bolag. Vanligtvis är den undre gränsen cirka 18 år och den övre cirka 70 år gammal.

Vid tecknandet av en livförsäkring får man fylla ett hälsoformulär där man beskriver sin nuvarande hälsa samt vilka sjukdomar man haft tidigare i livet. Även tidigare sjukhusbesök ska dokumenteras. Utifrån detta tar försäkringsbolaget beslut om försäkringen kan tecknas eller inte.

När du tecknar din livförsäkring får du möjlighet att välja förmånstagare, det vill säga vem som ska få utbetalningen. Om detta inte väljs utbetalas pengarna till förmånstagare enligt samma regler som vid arv.


Jämför livförsäkringar

Innehållet i försäkringsbolagens olika Livförsäkringar är ofta relativt lika. Det som skiljer sig är framförallt priset på premien, vilket ofta styrs av försäkringstagarens ålder i kombination med det utbetalningsbelopp du väljer.

När du väljer vilken livförsäkring du ska teckna är det viktigt att kontrollera vilka åldersgränser som gäller. En del försäkringar kan bara tecknas inom ett visst åldersspann, medan andra slutar gälla efter en viss ålder. Dessutom är det inte sällan så att premien ökar ju äldre du blir, alternativt att utbetalningsbeloppet minskar årligen efter att du uppnått en viss ålder.

Det är därför viktigt att du jämför olika försäkringsvillkor innan du väljer att skaffa en livförsäkring, för att vara säker på att dessa passar din familjesituation och dina förväntningar.


Hitta den billigaste livförsäkringen

Liksom med andra försäkringar handlar det inte så mycket om att hitta en billig livförsäkring som att hitta en som är prisvärd. Jämför vilka åldersintervaller försäkringsbolaget har mellan prishöjningarna samt vilka utbetalningsbeloppen är i förhållande till månadskostnaden för premien. Priset på din livförsäkring kan variera något beroende på ett flera olika faktorer:

 • Din ålder
 • Kort sagt, ju äldre du blir desto dyrare blir din livförsäkring. Detta beror helt enkelt på att risken att avlida på grund av sjukdom ökar ju äldre du blir. Försäkringsbolagen har ofta åldersintervaller där försäkringspremien ökar något i pris cirka vart femte år.

 • Vilket försäkringsbelopp du väljer
 • När du tecknar din livförsäkring kan du välja på allt mellan ett par hundra tusen kronor upp till flera miljoner i utbetalningsbelopp. Detta gör såklart att priset på premien kan variera kraftigt.

 • Ditt hälsotillstånd
 • När du tecknar en livförsäkring får du oftast fylla i ett frågeformulär gällande ditt allmänna hälsotillstånd.


  5 saker att tänka på i livförsäkringen

 • Inte godkänd? Försök igen
 • Det finns flera olika orsaker till att ett försäkringsbolag inte vill teckna en livförsäkring för en person. En av dessa är att personen har en sjukdom eller organskada som ökar risken för dödsfall. Det kan till exempel vara att man har hjärtfel. Vid avslag kan man alltid kontakta bolaget och förändra avtalet så att livförsäkringen inte ger ersättning vid dödsfall kopplat till just denna åkomma. Skulle personen avlida av hjärtfel ges alltså inte någon ersättning ut.

 • Utanför norden
 • Livförsäkringar har vanligast en begränsning på hur länge man får vistas utanför Norden. Har man tänkt vara borta länge bör detta kontrolleras.

 • Gruppliv
 • Väldigt många har automatiskt en livförsäkring genom sin arbetsgivare. Detta beror på om arbetsgivaren har tecknat kollektivavtal och om ett samarbete där finns med ett försäkringsbolag. ör de som inte har någon att försörja kan denna livförsäkring räcka medan de som vill ge en extra ekonomisk trygghet bör teckna en privat livförsäkring.

 • Ersättningsnivån
 • Eftersom ersättningsnivån är det som påverkar premien är det lätt att lockas till att välja låg ersättningsnivå. en det man bör låta vara avgörande för val av nivå är behovet. Hur mycket vill du att dina anhöriga ska få som ekonomisk trygghet om du avlider? Hur mycket behöver de för att kunna bo kvar och klara alla räkningar under ett visst antal månader? Hur mycket vill du att barnen i familjen ska få som startkapital när det närmar sig utflytt?

 • Försäkringsbelopp
 • Tänk efter och se till att teckna ett försäkringsbelopp som du vill lämna till anhöriga, ju högre försäkringsbelopp desto dyrare blir premien, teckna rätt försäkring med rätt belopp till rätt pris.


  Alternativ till att teckna en livförsäkring

  Bo kvar-försäkring eller bolåneskydd

  Om det främst handlar om att ge sina efterlevande en ekonomisk möjlighet att bo kvar i hemmet finns även möjligheten att välja bo kvar-försäkring eller bolåneskydd. Namnet varierar mellan olika försäkringsbolag men klassas oftast som en tilläggsförsäkring till hemförsäkringen. Det betyder att man måste teckna den på samma bolag som man har hemförsäkringen på. Även denna går det att väja nivå på vilket är det som påverkar premiekostnaden.


  Tjänstegrupplivförsäkring

  Genom arbetsplatsen kan man även ha en tjänstegrupplivförsäkring. Dessa betalas av arbetsgivarna och har en betydligt lägre ersättningsnivå än vid en privat livförsäkring. Men man bör undersöka vilket skydd som finns från detta håll innan man bestämmer sig för vilken nivå privata inkomstförsäkringen ska läggas på.


  Tillägg till sjuk- och olycksfallsförsäkringen

  En del försäkringsbolag erbjuder ett tillägg till sjuk- och olycksfallsförsäkringen som fungerar som en livförsäkring. Att teckna ett sådant tillägg kan vara ett alternativ till att teckna en separat livförsäkring.


  Frågor & svar om livförsäkring

  Var och när gäller min livförsäkring?

  Försäkringen gäller dygnet runt i Sverige. Har man däremot tänkt åka till ett annat land bör man kontrollera hur lång tid försäkringen är gällande. Det kan t.ex. vara att försäkringen enbart gäller i ett år om man vistas i ett land utanför Norden.

  Vilket belopp ska jag välja för min livförsäkring?

  Man får själv välja vilket belopp som livförsäkringen ska vara på. Försäkringsbolagen har några olika nivåer och ju högre belopp desto högre premie. Det är inte ovanligt att möjligheten finns att försäkra upp till tre miljoner. Detta går att ändra under årens lopp men efter en viss ålder (ex 55år) går det inte längre att förändra försäkringsbeloppet.

  Försäkringsbeloppet är även värdesäkrat fram till en viss ålder. Det betyder att summan som betalas ut uppgraderas utifrån hur mycket prisbasbeloppet höjs. På så vis äter inte inflationen upp beloppet under alla år.

  Vad händer när livförsäkringen löper ut?

  Om personen avlider betalas ersättning ut och försäkringen blir sedan av förklarliga skäl inte längre gällande. Men alla försäkringsbolag har även en åldersgräns. Det kan t.ex. vara att livförsäkringen förfaller om försäkringstagaren fyller 75 år.


  Jämför och teckna en livförsäkring här.


  Läs mer:

 • Barnförsäkring
 • Olycksfallsförsäkring
 • Sjuk- och olycksfallsförsäkring

 • Insplanet hjälper dig i valet av försäkringsbolag

  Check Fyll i formuläret

  Check Vi återkommer till dig med priser

  Check Teckna tryggt med hjälp av våra rådgivare

  Läs mer om Livförsäkring

  Begränsningar av olycksfallsförsäkring
  Olycksfallsförsäkringar hör hemma i kategorin av trygghetsförsäkringar där vem som helst kan teckna försäkringen utan att genomgå hälso-eller ...

  Läs mer »
  Ansvarsförsäkring
  En ansvarsförsäkring har som syfte att täcka upp för de skadeståndskrav som du kan dra på dig i olika sammanhang. En av de vanligaste situationerna för en privatperson ...

  Läs mer »

  Vi jobbar för att få Sveriges mest nöjda kunder!

  Följ oss på Twitter Följ oss på Facebook Följ oss på Google+

  © 1999-2017 Insplanet - Internetpolicy
  Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

  Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
  Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00