Lätt lastbilsförsäkring - Jämför pris och villkor

En lätt lastbil försäkras på samma sätt som en vanlig personbil. Du kan därmed välja mellan olika nivåer och tillägg din lastbilsförsäkring. Precis som en vanlig bil, får en lätt lastbil köras med ett B-körkort. På samma sätt som priset på bilförsäkringen påverkas av dig som äger bilen, påverkas även lastbilsförsäkringen. Många försäkringsbolag har dessutom försäkringsvillkor utformade för både bil och lätt lastbil, eftersom de är näst intill identiska i sina innehåll. Vi på Insplanet hjälper dig att jämföra olika alternativ innan du väljer var du ska försäkra din lastbil.


Jag vill få erbjudanden för Zmartas liknande tjänster på mail och sms.
Genom att jämföra har jag tagit del av och godkänner Insplanets användarvillkor.

Insplanet hjälper dig i valet av försäkringsbolag

Jämför priser och villkor åt dig
Samma priser som hos bolagen direkt
Kostnadsfri rådgivning via chatt och telefon

Om lätt lastbil

En lätt lastbil är ett fordon med en maxvikt om 3 500 kg och som avser transportera gods. För att ett fordon ska räknas som lätt lastbil får det heller inte klassas som varken personbil eller buss. Skattereglerna mellan en lätt lastbil och en vanlig personbil skiljer sig, men när det kommer till försäkringsvillkor och priser är de snarare mer eller mindre identiska. Det kan många gånger vara otydligt om ett visst fordon ska klassas som en lätt lastbil eller en vanlig bil. Vanliga modeller som klassas som lätta lastbilar är skåpbilar och mindre lastbilar, men det kan även vara pickups eller ombyggda personbilar.

Trafik-, halv- eller helförsäkring till lastbilen?

Vilken nivå du ska välja på försäkringen till din lastbil beror kanske främst på hur användningsområdet ser ut. En lätt lastbil saknar i de flesta fall en vagnskadegaranti, och rekommendationen är därmed att välja en helförsäkring till din lastbil. Helt enkelt för att du med en helförsäkring även är skyddad mot yttre skador på bilen, orsakade av exempelvis en kollision.

Observera dock att hel- och halvförsäkringens stöldskydd har vissa begränsningar. I stöldskyddet omfattas stöld av lastbilen samt fabriksmonterad inredning och tillbehör. Däremot finns det tydliga begränsningar för eftermonterade eller lösa tillbehör samt lösöre. Även eftermonterat tillbehör kan ersättas men oftast till en lägre nivå. Denna del täcker även för skador som uppkommer vid inbrott eller inbrottsförsök.

Fungerar din lätta lastbil främst som ett transportfordon, där dess funktion är största prioritet, kan det hända att halvförsäkringens skydd räcker gott och väl. Precis som för en vanlig personbil är trafikförsäkringen det grundläggande skydd som enligt lag måste vara tecknat på fordonet.

En viktigare aspekt är kanske snarare att avgöra om lastbilen ska vara försäkrad på privatperson eller företag. Överlag är försäkringar mot privatpersoner mer generösa i villkoren.

Tilläggsförsäkringar för lätt lastbil

Utbudet av tilläggsförsäkringar till lätta lastbilar är mycket liknande vad som finns till personbilar. Däremot är behovet lite annorlunda hos ägarna.  Många tecknar djurkollision, hyrbilstillägg och assistans eftersom de lätta lastbilarna mycket ofta används som transportfordon på längre sträckor.

Assistans

Vid olycka eller motorstopp är hjälpen på plats inom en timme. Dessutom ingår ersättning för bärgning, hotellvistelse och hemfärd.

Hyrbil

När ordinarie lastbil är på reparation på grund av ett försäkringsärende kan man få ersättning för en hyrbil.

Självriskeliminering Djurkollison

För en mycket liten summa elimineras självrisken helt och hållet vid kollision med djur.

Olycksfall

En olycksfallsförsäkring som ger specialistvård och rehabilitering så att man snabbare kommer tillbaka till vardagen efter exempelvis en olycka.

Värdeextra

Försäkringstillägg som gör att man får hela bilens anskaffningsvärde i ersättning under några år efter inköp om den skulle få så stora skador att den inte är värd att laga. Efter dessa år är ersättningen marknadsvärdet plus 20 %.

Självriskreducering

Ger minskning av självrisken vid flera olika tillfällen, ex. skadegörelse.

Avställningsförsäkring

Ett bra tillägg för de som inte kommer att använda sin lastbil under några månader. Den vanliga försäkringen kan förvandlas till avställningsförsäkring under denna tid. Den är då helt försäkrad förutom för kollision. Ett sätt att ha lastbilen försäkrad men till ett lägre pris, istället för att ställa av den.

Jämför och teckna lätt lastbilsförsäkring.

Arbetar...