Teckna inkomstförsäkring

En inkomstförsäkring ger dig möjlighet att få ut mer i ersättning om du skulle bli arbetslös. När A-kassan inte längre kan ge ett fullgott skydd mot inkomstbortfall vid arbetslöshet erbjuder de allra flesta fackliga sammanslutningarna sina medlemmar att teckna en kompletterande inkomstförsäkring som skydd. De pengar man kan erhålla från A-kassan betalas av staten men dessa belopp är begränsade och räcker oftast inte till för att täcka det inkomstbortfall som en arbetslöshet innebär. I princip gäller samma regler för alla dessa försäkringar. Det som i första hand skiljer är reglerna om kvalificeringstid, premiens storlek samt ersättningens storlek. Kom dock ihåg att det är dina personliga omständigheter som räknas. Det är därför synnerligen viktigt att se till att du har den täckning du behöver. De förmåner som ingår i ditt löneavtal och genom ditt medlemskap i facket kanske inte ger det du har tänkt dig när det tråkiga händer. Om du är osäker på att det erbjudna skyddet räcker till kan du också kombinera med en individuell försäkring. Sådana lösningar kan du hitta hos praktiskt taget alla de större försäkringsbolagen i Sverige. Grundregeln är att du ska vara med i ett fackförbund. Det finns dock möjlighet även för dem som inte är fackligt anslutna att teckna inkomstförsäkring.

Kvalifikationstid

För att kunna ta del av fackets inkomstförsäkringar krävs det i regel att man varit med i facket under en viss tid. Den tiden sammanfaller ofta med den tid som gäller för att få A-kassa, men den kan också vara längre eller kortare. Har du möjlighet att välja fackförening finns det alltså skäl att titta på dessa regler.Ett exempel på hur det kan fungera är om du har ett medlemskap i någon av de fackföreningar som tillhör Unionen, som är en av Sveriges största. När du blir arbetslös kommer din kvalifikationstid att prövas mot såväl den inkomstförsäkring som den tilläggsförsäkring du har tecknat. Om du blev medlem i Unionen den 1 juli 2012 men tecknade tilläggsförsäkringen först ett år senare, alltså den 1 juli 2013 och skulle förlora ditt arbete den 1 januari 2014 prövas hur länge du uppfyllt villkoren och kvalificerat dig för inkomstförsäkringen respektive för tilläggsförsäkringen per den dag du blev arbetslös. I förestående fall blir det så att inkomstförsäkringen täcker 18 månader medan tilläggsförsäkringen bara omfattar sex månader. Då kravet på kvalifikationstid är 12 månader i bägge fallen men du uppnått denna bara vad gäller inkomstförsäkringen så har du inte rätt till tilläggsförsäkringen.

Ersättning och premier

Grundprincipen som gäller här liksom vid alla typer av försäkringar är att du inte kan försäkra något som du inte har. Du kan alltså inte försäkra upp dig till en högre inkomst än den du redan har. När det gäller ersättningens storlek är den alltså relaterad till den inkomst du har. I de allra flesta fall av kollektiva inkomstförsäkringar finns dock ett tak som bortser från att du personligen kan ha haft en högre ersättning. Inkomstförsäkringen har alltså ett tak. I Unionens fall är det taket en månadslön på 60 000 kr. Genom att teckna en tilläggsförsäkring kan du alltså få en ersättning som överskrider det taket. Din premie är relaterad till din inkomst och den ersättning du kan få. Premien är avdragsgill i din självdeklaration.E-post: info@insplanet.com
Direktnummer: 08-51 00 00 42Relaterade artiklar


Teckna inkomstförsäkring

En inkomstförsäkring ger dig möjlighet att få ut mer i ersättning om du skulle bli arbetslös. När A-kassan inte längre kan ge ett fullgott skydd mot inkomstbortfall ...

Läs mer »


Allt fler har inkomstförsäkring

De som är med i A-kassan idag får ersättning från dem om de blir arbetslösa. Detta förutsatt att vissa krav är uppfyllda som exempelvis ...

Läs mer »


att teckna en inkomstförsäkring

Inkomstförsäkring Vad Hur Varför

Allt för många tror att de kommer få ut 80% av sin lön från A-kassan om de blir arbetslösa. Det de inte är medvetna om att är att ...

Läs mer »


inkomstförsäkring och arbetslösheten

Ersättningskrav för att teckna inkomstförsäkring

Utöver A-kassans ersättning vid arbetslöshet kan en inkomstförsäkring ge ytterligare ersättning. Om en person ...

Läs mer »


Vad får du i ersättning

Ersättning vid arbetslöshet

Vid arbetslöshet ger a-kassan ersättning på 80% av lönen men maximalt 18700 kronor. Den som har en lön som gör att en ersättning på ...

Läs mer »


Att tänka på i inkomstförsäkringen

Fem saker att jämföra och tänka på i inkomstförsäkringen

Vi på Insplanet har tagit fram 5 viktiga råd till dig som vill förnya, teckna eller Läs mer »

© 1999-2019 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00