VAD är en inkomstförsäkring?

Allt för många tror att de kommer få ut 80% av sin lön från A-kassan om de blir arbetslösa. Det de inte är medvetna om att är att A-kassan har ett maxtak samt att det går att försäkra sig så att detta maxtak blir betydligt högre. Detta genom en inkomstförsäkring.

Precis som namnet antyder är det en försäkring för förlorad inkomst. Vid arbetslöshet betalar A-kassan ut ersättning på 80% av lönen men maximalt 18700kr brutto. Det betyder att de som tjänar ca 23 500kr eller mindre kommer att få ut 80%  men att de som tjänar mer kommer få ut mindre procent av sin lön. Det är där som inkomstförsäkringen gör nytta.

Inkomstförsäkringen ersätter nämligen så att personen får ut 80% även om det skulle innebära över A-kassans maxtak.  Om 80% av en persons lön är 24 000 betalar A-kassan 18 700 och inkomstförsäkringen 5 300kr. Däremot har även inkomstförsäkringarna ett maxtak men det ligger minst 50 000kr per månad.

VARFÖR en inkomstförsäkring?

Väldigt många i Sverige skulle få det ekonomiskt svårt om en i hushållet skulle bli arbetslös. Även om A-kassan betalar ur ersättning är det många gånger långt ifrån den nivå som man vant sig vid att ha som inkomst.  Det man bör komma ihåg är att maxtaken är på 18700kronor från A-kassan vilket motsvarar en lön på ca 23500.

De som tjänar mindre än 23500 kronor per månad kan många gånger ställa sig frågan ”Varför en inkomstförsäkring?”. Detta eftersom de inte skulle märka någon skillnad om de blev arbetslösa.

Men trots att man inte är berättigad till någon ersättning kan det ändå vara lönsamt att ha en inkomstförsäkring. Orsaken är att alla dessa har en kvalificeringstid vilket är en period som personen måste ha haft försäkringen innan den kan ge ersättning, vanligtvis 12 eller 18 månader.

När en person tecknar försäkringen börjar antalet dagar räknas oavsett hur stor lönen är. En person som har låg lön kan därmed samla ihop sina 12 eller 18 månader så att kvalificeringstiden redan är uppfylld när lönen sedan höjs. Skulle personen sedan bli arbetslös tre månader senare kan inkomstförsäkringen ge ersättning.

Att vänta med att teckna försäkringen till den dag som lönen gått upp kan visa sig vara dumsnålt. Skulle personen bli arbetslös tre månader efter tecknandet ges ju ingen ersättning ut.

HUR tecknar man en inkomstförsäkring?

En inkomstförsäkring går att teckna genom fackföreningar eller helt privat. De som är med i en fackförening rekommenderas starkt att kontakta dem för att undersöka om försäkringen redan ingår i avgiften eller om man behöver köpa till den. Det vanligaste är att den ingår vilket det t.ex. gör för bland annat medlemmarna i Unionen och Vision – två av Sveriges större fackföreningar.

De som är inte är medlemmar i ett fackförbund kan teckna denna försäkring hos något av de större försäkringbolagen som bland annat IF, Solid och Accept.  

Utöver det basskydd som inkomstförsäkringen ger går det även att teckna tilläggsförsäkring. Denna del förlänger antalet dagar som försäkringen kan ge ersättning samt höjer maxtaket på hur stor ersättning som kan betalas ut per månad.

KAN VEM SOM HELST teckna en inkomstförsäkring?

Många försäkringar kan tecknas av i stort sett vem som helst som är över 18 år men inkomstförsäkringen är en av de få som har flera kriterier som måste vara uppfyllda för att möjligheten ska ges. Detaljerna kan skilja något mellan de olika försäkringsbolagen men i stort är det dessa punkter som måste vara uppfyllda.

  • - Personen som vill teckna försäkringen måste vara bosatt i Sverige
  • - Personen måste vara medlem i A-kassan
  • - Det ska inte finnas vetskap om kommande uppsägning av personen eller neddragningar på personal på det arbetsställe som personen arbetar på
  • - Personen får inte vara äldre än vad bolaget har som gräns. Vanligtvis mellan 55-65 år.


Relaterade artiklar

att teckna en inkomstförsäkring

De som är med i A-kassan idag får ersättning från dem om de blir arbetslösa. Allt fler har inkomstförsäkring
De som är med i A-kassan idag får ersättning från dem om de blir arbetslösa. Detta förutsatt att vissa krav är uppfyllda som exempelvis ...
Läs mer »


att teckna en inkomstförsäkring Varför ska man ha inkomstförsäkring?
Allt för många tror att de kommer få ut 80% av sin lön från A-kassan om de blir arbetslösa. Det de inte är medvetna om att är att ...
Läs mer »


inkomstförsäkring och arbetslösheten Ersättningskrav för att teckna inkomstförsäkring
Utöver A-kassans ersättning vid arbetslöshet kan en inkomstförsäkring ge ytterligare ersättning. Om en person ...
Läs mer »


Vad får du i ersättning Ersättning vid arbetslöshet
Vid arbetslöshet ger a-kassan ersättning på 80% av lönen men maximalt 18700 kronor. Den som har en lön som gör att en ersättning på ...
Läs mer »