Ersättning vid arbetslöshet

Vid arbetslöshet ger a-kassan ersättning på 80% av lönen men maximalt 18700 kronor. Den som har en lön som gör att en ersättning på 80% skulle bli högre än 18700 kan därför uppleva en stor ekonomisk skillnad vid arbetslöshet. För att motverka detta kan en inkomstförsäkring tecknas.

A-kassa + Inkomstförsäkring = Så mycket får du vid arbetslöshet

Det vanligaste är att inkomstförsäkringen tecknas genom ett medlemskap i ett fackförbund men det finns även helt privata alternativ. Försäkringen ger då en ersättning som gör att man får ut 80% av sin lön oavsett vilken summa detta skulle bli dvs även om det är högre än 18700kr. En grundläggande inkomstförsäkring har dock alltid ett tak på hur mycket pengar som maximalt får betalas ut i ersättning. Det kan tex röra sig ett maxtak på 50.000 i månaden vilket de allra flesta klarar sig med.

Det finns alltså flera faktorer som påverkar hur mycket pengar man får om man bli arbetslös.

Inkomsten

Det första och mest avgörande för ersättningsnivån är den ersättningsgrundande inkomsten. A-kassan beräknar denna genom att räkna ut ett genomsnitt på de senaste 12 månaderna före den dag som personen blev arbetslös. Har man därför haft många små anställningar under dessa månader är det viktigt att själv räkna ihop hur stor inkomst man har haft för att sedan se att ersättningsnivån är rätt. Det som även påverkar nivån är sjukskrivning eller annan frånvaro.

Av all ersättningsgrundande inkomst räknas en ersättning ut som sedan motsvarar 80% vilken A-kassan betalar ut. En person som i genomsnitt tjänat 22.000 kronor per månad under de senaste 12 månaderna kommer därmed få ut 17600kr i ersättning per månad.

Inkomstförsäkring eller inte

I exemplet ovan finns inte behovet av en inkomstförsäkring eftersom personen skulle fått en lägre ersättning än A-kassans maxtak på 18700. Men de som tjänar ca 24000 eller mer behöver teckna en inkomstförsäkring för att ha rätten till att få ut 80% av sin lön.

En inkomstförsäkring går att teckna privat men det vanligaste är att ett avtal finns mellan fackförbundet och ett försäkringsbolag. De som tex är med i Kommunal eller Handels m.fl. får sin inkomstförsäkring genom fackförbundet och hos försäkringsbolaget Folksam. De som är istället är med i Vision har sin hos Bliwa.

Den stora fördelen med inkomstförsäkring genom sitt fackförbund är att priset blir betydligt lägre. Detta eftersom de förhandlar om så enormt många medlemmar på samma gång.

De som vill teckna en privat försäkring kan göra det hos en rad olika försäkringsbolag så som Accept, Solidab, IF m.m. Dessa erbjuder även tilläggsförsäkringar till den inkomstförstärkning som tecknas genom fackförbundet.

Ersättningstak och ersättningsperiod

De som jämför inkomstförsäkringar kommer se att företagen skiljer sig mot varandra på framförallt två tydliga punkter. Det är storleken på ersättningstaket samt hur lång ersättningsperiod som erbjuds.

Ersättningstaket för A-kassan var som tidigare nämnts 18700kr men i dessa försäkringar är det betydligt högre. Taket ligger vanligen mellan 50 000 och 150 000. För de allra flesta spelar detta höga tak inte någon roll för ersättningen men de som har närmare 100 000 i månadslön kan märka av en stor skillnad om de ”endast” får ut 50 000 per månad.

Ersättningsperiod är hur många dagar som försäkringsbolaget maximalt betalar ut pengar i ersättning. I likhet med A-kassan betalas inte ersättning ut under hur lång tid som helst utan det finns alltid begränsningar.

Ersättningsperioden varierar mellan de olika bolagen men ligger vanligtvis på mellan 150 och 300 dagar. De som upplever att det känns otryggt med en försäkring som täcker så få dagar kan alltid köpa till en tilläggsförsäkring som förlänger antalet dagar som ersättning kan betalas ut. Samma tilläggsförsäkring kan även höja maxtaket på hur mycket som maximalt kan betalas ut per månad.


Relaterade artiklar

Vad får du i ersättning

Vad får du i ersättning Ersättning vid arbetslöshet
Vid arbetslöshet ger a-kassan ersättning på 80% av lönen men maximalt 18700 kronor. Den som har en lön som gör att en ersättning på ...
Läs mer »