Allt fler har inkomstförsäkring

De som är med i A-kassan idag får ersättning från dem om de blir arbetslösa. Detta förutsatt att vissa krav är uppfyllda som exempelvis att man bara arbetat under en mycket kort period. Ersättningen som betalas ut är 80 % av den lön man hade innan men samtidigt finns ett maxtak på ersättning som är ca 15.000kr efter skatt. Oavsett vilken lön man har kan man alltså bara få denna summa från A-kassan.

Det betyder att det idag är ca 10 % av alla löntagare som får ut 80 % av sin lön vid arbetslöshet. Resterande har högre lön vilket gör att de slår i maxtaket. För att skapa sig en förutsättning för att kunna få 80 % oavsett vilken lön man har kan en inkomstförsäkring tecknas. Denna ersätter mellanskillnaden mellan vad A-kassan ger mot vad 80 % är av lönen. Om en löntagare får 24.000kr efter skatt och blir arbetslös kommer alltså A-kassan betala ca 15.000kr och inkomstförsäkringen 4200kr. På så vis betalas 80 % (19200kr) av lönen ut.

Ersättning från a-kassan

Orsaken till att det är så få som enbart behöver ersättning från A-kassan är att ersättningstaket inte har höjts sedan 2002. Detta samtidigt som lönerna har ökat i genomsnitt med ca 40 %. För 11 år sedan fyllde alltså A-kassan en betydligt större ekonomiskt trygghet än vad den gör idag.

De flesta (men inte alla) fackförbund har en automatisk inkomstförsäkring som ingår i medlemsavgiften vilket gör att ca 1,8 miljoner har detta skydd genom sitt fackförbund. Har man det inte kan en sådan försäkring tecknas separat hos flera olika försäkringsbolag. Är man osäker på om man har inkomstförsäkring genom fackförbundet bör detta kontrolleras. Risken är annars att man får en mycket liten summa i ersättning den dagen som man blir arbetslös.


Relaterade artiklar

De som är med i A-kassan idag får ersättning från dem om de blir arbetslösa.

De som är med i A-kassan idag får ersättning från dem om de blir arbetslösa. Allt fler har inkomstförsäkring
De som är med i A-kassan idag får ersättning från dem om de blir arbetslösa. Detta förutsatt att vissa krav är uppfyllda som exempelvis ...
Läs mer »


att teckna en inkomstförsäkring Varför ska man ha inkomstförsäkring?
Allt för många tror att de kommer få ut 80% av sin lön från A-kassan om de blir arbetslösa. Det de inte är medvetna om att är att ...
Läs mer »


inkomstförsäkring och arbetslösheten Ersättningskrav för att teckna inkomstförsäkring
Utöver A-kassans ersättning vid arbetslöshet kan en inkomstförsäkring ge ytterligare ersättning. Om en person ...
Läs mer »


Vad får du i ersättning Ersättning vid arbetslöshet
Vid arbetslöshet ger a-kassan ersättning på 80% av lönen men maximalt 18700 kronor. Den som har en lön som gör att en ersättning på ...
Läs mer »