Inkomstförsäkring - Jämför pris och villkor

Inkomstförsäkringen försäkrar din inkomst och hjälper dig på så sätt att skydda din privatekonomi. Försäkringen ger dig möjlighet att få ersättning om du skulle behöva sluta arbeta och få ett oönskat inkomstbortfall. Med en inkomstförsäkring får du alltså möjlighet att säkra din ekonomiska framtid, vad som än händer. Inkomstförsäkringen kan antingen tecknas helt i privat regi, eller delvis i privat regi om du redan omfattas av en inkomstförsäkring via ditt fackförbund.

Lämna ditt telefonnr så kontaktar vi dig med priser!

Genom att jämföra har jag tagit del av och godkänner Insplanets användaravtal och integritetspolicy.

Om inkomstförsäkring

De inkomstförsäkringar som erbjuds privat, kan mer eller mindre tecknas i två olika stora omfattningar, beroende på hur ditt övriga skydd ser ut.

De allra flesta fackförbund har en inkomstförsäkring som ingår i medlemskapet och fackavgiften. Till sådana inkomstförsäkringar kan det dock vara lönsamt att komplettera med en inkomstförsäkring som du tecknar på egen hand. Helt enkelt för att det kan finnas begränsningar i den inkomstförsäkring som ingår i fackförbundens medlemskap vilket gör att du kan få svårt att upprätthålla din levnadsstandard.

Det hela handlar om hur stor ersättning du är i behov av om du drabbas av en inkomstförlust, i samband med att du förlorar ditt jobb. Generellt gäller att olika yrkesgrupper rekommenderas att teckna en privat inkomstförsäkring som komplement till det skydd som ingår i fackförbundets inkomstförsäkring. Helt enkelt för att du inte ska lida alltför stora förluster i samband med ett eventuellt inkomstbortfall. Genom att teckna en inkomstförsäkring slipper du förändra din vardag alltför mycket om din privatekonomi drabbas av en oväntad smäll.

Privat inkomstförsäkring

Det finns även fackförbund som saknar inkomstförsäkringar, samt en del fackförbund med höga månadsavgifter på medlemskap och tillhörande inkomstförsäkring. Är du verksam inom en sådan yrkesgrupp eller saknar medlemskap i ett fackförbund kan du istället välja att teckna en inkomstförsäkring helt i privat regi. Då tecknar du alltså en försäkring som ersätter fackförbundens medlemskap och inkomstförsäkringar.

Vad ingår i inkomstförsäkringen?

Ersättning

För att kunna teckna en inkomstförsäkring behöver du vara medlem i en A-kassa (arbetslöshetskassa). Från din A-kassa får du en inkomstrelaterad ersättning vid eventuell arbetslöshet. A-kassans ersättning är därmed betydligt högre än den lagstadgade arbetslöshetsförsäkring som arbetstagare och företagare i Sverige omfattas av (lag 1997:238 om arbetslöshetsförsäkring).

Vid ofrivillig arbetslöshet betalar A-kassan alltså ut en summa baserad på den inkomstnivå du hade medan du arbetade. Ersättningen från A-kassan motsvarar 80 procent av din tidigare i inkomst, men det finns en övre gräns på hur mycket A-kassan som mest betalar ut. Gränsen går vid 80 procent av 25 025 kronor före skatt.

Har du en bruttoinkomst som är högre än 25 025 kronor, kan du alltså komplettera ditt skydd med en inkomstförsäkring som ger dig upp till 80 procent av din månadsinkomst. Du kan också välja att försäkra dig till ett lägre belopp för att få ned försäkringskostnaden. Inkomstförsäkringen betalar nämligen ut den mellanskillnad som uppstår, mellan A-kassans övre gräns och 80 procent av din tidigare lön eller annat angivet belopp.

Exempel:

Du har 30 000 kronor i lön men blir arbetslös. Din A-kassa betalar ut cirka 20 000 kronor före skatt, som är A-kassans maxgräns för utbetalningar. Eftersom 80 procent av 30 000 är 24 000 kommer inkomstförsäkringen att ersätta med ungefär 4 000 kronor i månaden. Den totala ersättningen från A-kassan kombinerat med inkomstförsäkringen uppgår då till 80 procent av din bruttolön. Ersättningen från A-kassan beskattas som vanligt och ersättningen från inkomstförsäkringen betalas ut efter att ett schablonavdrag, motsvarande skatt, gjorts.

Även inkomstförsäkringen har en maxgräns för hur hör månadsersättningen kan bli men den gränsen är betydligt högre än A-kassans gräns.

Ersättningsdagar

En full A-kasseperiod innebär 300 dagars inkomstersättning och på en månad går det ungefär 22 arbetsdagar. Du kan alltså som mest få ersättning i drygt 13 månader (300 dagar / 22 dagar) av din A-kassa. Hur många ersättningsdagar din inkomstförsäkring erbjuder, regleras i försäkringsvillkoren. Ofta kan du välja längden på ersättningsperioden, vilket då även påverkar premien för din inkomstförsäkring. Du kan också välja att förlänga antalet ersättningsdagar, med en tilläggsförsäkring till inkomstförsäkringen.

Det du bör tänka på är även att inkomstförsäkringen har en karenstid. Det innebär att du inte kan få ut någon ersättning under de allra första dagarna (exempelvis de 14 första dagarna) av din arbetslöshet eller arbetsoförmåga. Därefter börjar ersättningsdagarna räknas.

Krav för att få ersättning av inkomstförsäkringen

För att få ersättning krävs att några krav är uppfyllda. Detaljerna kan skilja mellan olika försäkringsbolag men generellt gäller:

 • Medlemskap i A-kassa

Du måste alltid vara medlem i en A-kassa för att kunna teckna en inkomstförsäkring. Försäkringen blir därmed ett komplement till det skydd du omfattas av via din a-kassa.

 • Ofrivilligt inkomstbortfall

Anledningen till din arbetslöshet får inte vara självvald. Du kan med andra ord inte självmant säga upp dig och sedan räkna med att få ersättning från din inkomstförsäkring. Finns det däremot mycket starka skäl till din uppsägning, har du rätt till ersättning. Hos de försäkringsbolag som erbjuder inkomstförsäkringar finns det i regel juridisk hjälp att få om det på något sätt uppstår en konflikt mellan dig och din arbetsgivare.

 • Uppfylld kvalificeringstid

Kvalificeringstiden måste vara uppfylld. Det betyder att du måste haft inkomstförsäkringen en viss tid innan ersättning kan betalas ut. Detta är unikt för just inkomstförsäkringar, till skillnad från andra försäkringar som kan ge ersättning från och med den dag försäkringen tecknas.

 • Arbetsför senaste året

Du måste ha jobbat de senaste tolv månaderna. Du behöver inte nödvändigtvis ha arbetat 100 procent, utan kravet kan exempelvis vara minst 50 procent det senaste året. De exakta kraven skiljer sig åt mellan olika inkomstförsäkringar och försäkringsbolag.

 • Ingen utbetald ersättning

Ersättning från försäkringen ska inte vara utbetald de senaste tolv månaderna. Detta eftersom inkomstförsäkringen ger ersättning för en begränsad sammanhängande tid.

Vill du veta mer om detaljer kring din inkomstförsäkring är du varmt välkommen att kontakta oss på Insplanet och tala med en av våra kunniga försäkringsrådgivare. Du når oss snabbt och enkelt på: 08 - 51 000 000

Tilläggsförsäkring till inkomstförsäkringen

Det finns en variant på en tilläggsförsäkring som kan ses som en utökning eller förlängning av inkomstförsäkringen. Vare sig du har din inkomstförsäkring via ditt fackförbund eller privat brukar du kunna teckna tilläggsförsäkring. Ett tillägg till en inkomstförsäkring kompletterar i regel försäkringen på två punkter:

 • För det första brukar ersättningstaket höjas med hjälp av tillägget. Det kan röra sig om en betydande skillnad, framförallt för dig som har en hög inkomst. Istället för att ha ett tak på exempelvis 50 000 kronor varje månad, kan taket vara på 150 000 kronor. Även om det finns de som tecknar detta tillägg på grund av denna orsak så är det betydligt fler som lockas av den andra punkten som förbättras – antalet dagar.
 • Med tilläggsförsäkringen ökar antalet ersättningsdagar, vilket skapar en större trygghet oavsett vilken lön du än har. Tilläggsförsäkringen till inkomstförsäkringen kan exempelvis öka antalet ersättningsdagar med 50 extra dagar.

Frågor och svar om inkomstförsäkring

Varför ska jag skaffa inkomstförsäkring?

Inkomstförsäkring är ett komplement till den traditionella a-kassan. För många människor kommer en arbetslöshetsperiod att innebära en drastiskt minskad inkomst. En inkomstförsäkring kommer aldrig att ge samma förmåner som när du hade jobb, men du får en ekonomisk trygghet och lugn i vardagen. Detta i sin tur ger dig bättre möjligheter att finna ett nytt jobb.

Kan jag teckna inkomstförsäkring?

Följande förutsättningar ska vara uppfyllda för att du kan köpa inkomstförsäkring:

 • Du har en tillsvidareanställning*
 • Du är mellan 20-55 år, bor och arbetar i Sverige**
 • Du har inte vetskap om kommande arbetslöshet***
 • Du har haft jobb de senaste 24 månaderna****
 • Du har en inkomst på minst 20 000 kr/mån

* Ett varaktigt anställningsförhållande betyder att det är en tillsvidareanställning, utan känt slutdatum (bortsett från pension), och i ett yrke utan säsongsanställning. Om du arbetar i projekt med ett känt slutdatum.
** Försäkringen löper ut det kalenderår du fyller 62 år.
*** Personlig vetskap betyder, att du antingen redan har fått veta att du kommer att bli uppsagd eller att din arbetsplats ska stängas eller flyttas. Om din arbetsplats ska flytta till en annan ort i Sverige eller till utlandet, och det är övervägande troligt att du inte har möjlighet att flytta med arbetsplatsen, är också att betrakta som vetskap om kommande arbetslöshet.
**** Du har varit anställd som löntagare de senaste 24 månaderna.

Kan jag teckna inkomstförsäkring som egen företagare?

Ja, då kan du teckna en inkomstförsäkring avsedd för just egna företagare. Denna försäkring skiljer sig lite i villkoren varför andra förutsättningar kan gälla för att du skall få köpa en sådan.

Måste jag vara medlem i en a-kassa för att få teckna inkomstförsäkring?

Ja, det är ett absolut krav. Hela inkomstförsäkringen är ett komplement till ersättningen från a-kassan. Det är a-kassans beslut om utbetalning som ligger till grund för den ersättning som försäkringen ger.

När har jag rätt till ersättning från a-kassa?

När du har varit medlem i a-kassan under minst 12 månader och under den tiden arbetat minst 6 månader, har du rätt till ersättning från a-kassan.

Hur mycket får jag från a-kassan?

De första tvåhundra dagarna får du högst 80% av din inkomst upp till 18 700 kr/mån, d.v.s. 14 960 kr i skattepliktig ersättning per månad. De följande hundra dagarna får du högst 70% av din inkomst upptill 21 371 kr/mån, dvs fortfarande maximalt 14 960 kr i skattepliktig ersättning per månad. Tjänar du mer än taket får du ingenting för lön däröver. Har du till exempel en lön på 25 000 kr/mån och blir arbetslös minskas din inkomst med 10 040 kr/mån under tiden du får ersättning via a-kassan. Tjänar du 40 000:-/mån blir sänkningen 25 040 kr/mån. Ersättningen betalas som dagpenning med högst 680 kr per dag under månaden. Ersättningen utgår bara för fem dagar i veckan, måndag – fredag.

Hur länge får jag ersättning från a-kassan?

Du får ersättning från a-kassan under högst 300 dagar. Har du fortfarande inget arbete kan du i vissa fall få en ytterligare ersättningsperiod om 150 dagar.

Jag är inkomstförsäkrad via mitt fackförbund, behöver jag köpa separat inkomstförsäkring?

Den privata inkomstförsäkringen lämnar ersättning i 300 dagar och ger möjlighet att försäkra lön upp till 80 000 kr/månad. De obligatoriska inkomstförsäkringar som vissa fackförbund köpt för sina medlemmar lämnar ersättning i 100-150 dagar och gäller ofta med ett lägre lönetak. En Plusförsäkring är ett prisvärt alternativ för dig som omfattas av en kollektiv inkomstförsäkring. Den förlänger din maximala ersättningstid med extra dagar från den dag ersättningen från den kollektiva försäkringen upphör så att du sammanlagt kan få ersättning i upp till 300 dagar. Med denna kan du även höja lönetaket till 80 000 kr under de extra dagarna

När är jag berättigad till ersättning?

När du köper försäkringen ska du först genom en kvalifikationsperiod på 12 månader. Det betyder att du inte är ersättningsberättigad om du blir uppsagd de första 12 månaderna från du har köpt försäkringen. Du kan dock fortsätta försäkringen på samma villkor, om du fortsätter i ett nytt jobb, där du har ett avbrott på mindre än 14 dagar mellan de 2 jobben.

När och hur får jag ersättningen utbetald?

Efter 5 anmälda arbetslöshetsdagar, karenstiden.
Om du är ersättningsberättigad, sker första utbetalning 5 dagar efter din första arbetslöshetsdag. Din första arbetslöshetsdag är den dag där du är berättigad till att få dagersättning från a-kassan, och då du alltså inte erhåller lön från ditt tidigare jobb. Eftersom premien inte är avdragsgill är ersättningen för närvarande fri från inkomstskatt.

Hur länge kan jag få ersättning från inkomstförsäkringen?

Det utbetalas högst 300 dagars ersättning för samma försäkringsfall. Om arbetslöshetsperioden sträcker sig över de 300 dagarna kan försäkringen fortsätta, men det kan först ske en ny utbetalning efter att du har genomfört en återkvalificeringsperiod på 12 månader.

Om jag säger upp mig frivilligt från mitt jobb – får jag då ersättning från inkomstförsäkringen?

Inkomstförsäkring ersätter bara vid ofrivillig arbetslöshet. Om du själv säger upp dig eller blir avskedad med omedelbar verkan för till exempel stöld utgår ingen ersättning.

När och hur kan jag säga upp inkomstförsäkringen?

Om du av någon anledning inte vill ha kvar din försäkring kan du när som helst säga upp den med 14 dagars varsel. Kommande autogirodragning stoppas och din försäkring annulleras.

Vad händer om jag blir uppsagd i kvalifikationsperioden?

Blir du uppsagd under kvalifikationsperioden får du ingen ersättning för det försäkringsfallet. Men du har möjlighet att fortsätta med försäkringen och får du ett nytt jobb efter mindre än två veckors arbetslöshet har du kvalificerat dig efter de sammanlagda 12 månaderna. En kort arbetslöshet betyder alltså inte att du måste börja om kvalifikationsperioden.

Vad händer med mitt försäkringsskydd om jag får jobb under ersättningsperioden?

Om du under utbetalningen av försäkringen får ett tidsbegränsat jobb på mindre än sex månader, kan du låta utbetalningarna från försäkringsbolaget vila. Är du sedan fortsatt arbetslös efter den tidsbegränsade anställningen så återupptas betalningarna, dock högst i sammanlagt 300 dagar.

Hur betalar jag för försäkringen?

Du betalar premien varje månad via autogiro som alla svenska banker har som service. Genom att använda autogiro sparar du tid och pengar istället för att betala manuellt. Du riskerar inte att bli utan skydd på grund av ej inbetald premie. Har du också Internetbank ser du ju allt som händer på kontot. Om du blir arbetslös får du ersättningen direkt in på ditt bankkonto.

Jämför och teckna inkomstförsäkring.

Läs mer om:

 • Livförsäkring
 • Barnförsäkring
 • Olycksfallsförsäkring
 • Sjuk- och olycksfallsförsäkring
 • Insplanet hjälper dig i valet av försäkringsbolag

  Fyll i formuläret
  Vi återkommer till dig med priser
  Teckna tryggt med hjälp av våra rådgivare

  Person & Försäkring - Insplanets kunskapsportal

  Välkommen till Insplanets kunskapsportal för person och försäkring. Här kan du få tips, råd och guider för allt om din försäkring.

  Aktuellt just nu

  Ersättning vid arbetslöshet Om du blir arbetslös kan du få ersättning från din a-kassa men tyvärr täcker den inte hela lönen. Beroende ...
  Läs mer »

  Författare/Granskare


  Författare
  Carl Larsen

  Carl skapar innehåll för Insplanet och har 2 års erfarenhet av försäkringsbranschen.
  Kontakta gärna Carl Larsen om du har några frågor kring innehållet i denna text.


  Författare
  Jesper Lindius

  2 års erfarenhet inom försäkringsbranschen.
  Kontakta gärna Jesper Lindius om du har några frågor kring innehållet i denna text.


  Granskare:
  Sebastian Franzén

  Sebastian är affärsområdeschef för försäkringar på Insplanet och har ansvar för Insplanets försäkringsaffär. Han har jobbat på Insplanet med försäkringar i över 15 år och haft roller som försäkringsförmedlare, kundservicechef och försäljningschef.
  Kontakta gärna Sebastian Franzén om du har några frågor.


  Granskare:
  Andreas Nilsson

  Andreas Nilsson är försäkringsexpert med 10 års erfarenhet som försäkringsrådgivare. Han har kunskap inom samtliga försäkringsväsen som förmedlas via Insplanet.com
  Kontakta gärna Andreas Nilsson om du har några frågor.