InkomstförsäkringInkomstförsäkring - Jämför pris och villkor

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig med priser!

Inkomstförsäkringen försäkrar din inkomst och hjälper dig på så sätt att skydda din privatekonomi. Försäkringen ger dig möjlighet att få ersättning om du skulle behöva sluta arbeta och få ett oönskat inkomstbortfall. Med en inkomstförsäkring får du alltså möjlighet att säkra din ekonomiska framtid, vad som än händer. Inkomstförsäkringen kan antingen tecknas helt i privat regi, eller delvis i privat regi om du redan omfattas av en inkomstförsäkring via ditt fackförbund.


Om inkomstförsäkring

De inkomstförsäkringar som erbjuds privat, kan mer eller mindre tecknas i två olika stora omfattningar, beroende på hur ditt övriga skydd ser ut.

De allra flesta fackförbund har en inkomstförsäkring som ingår i medlemskapet och fackavgiften. Till sådana inkomstförsäkringar kan det dock vara lönsamt att komplettera med en inkomstförsäkring som du tecknar på egen hand. Helt enkelt för att det kan finnas begränsningar i den inkomstförsäkring som ingår i fackförbundens medlemskap vilket gör att du kan få svårt att upprätthålla din levnadsstandard.

Det hela handlar om hur stor ersättning du är i behov av om du drabbas av en inkomstförlust, i samband med att du förlorar ditt jobb. Generellt gäller att olika yrkesgrupper rekommenderas att teckna en privat inkomstförsäkring som komplement till det skydd som ingår i fackförbundets inkomstförsäkring. Helt enkelt för att du inte ska lida alltför stora förluster i samband med ett eventuellt inkomstbortfall. Genom att teckna en inkomstförsäkring slipper du förändra din vardag alltför mycket om din privatekonomi drabbas av en oväntad smäll.


Privat inkomstförsäkring

Det finns även fackförbund som saknar inkomstförsäkringar, samt en del fackförbund med höga månadsavgifter på medlemskap och tillhörande inkomstförsäkring. Är du verksam inom en sådan yrkesgrupp eller saknar medlemskap i ett fackförbund kan du istället välja att teckna en inkomstförsäkring helt i privat regi. Då tecknar du alltså en försäkring som ersätter fackförbundens medlemskap och inkomstförsäkringar.


Vad ingår i inkomstförsäkringen?

Ersättning

För att kunna teckna en inkomstförsäkring behöver du vara medlem i en A-kassa (arbetslöshetskassa). Från din A-kassa får du en inkomstrelaterad ersättning vid eventuell arbetslöshet. A-kassans ersättning är därmed betydligt högre än den lagstadgade arbetslöshetsförsäkring som arbetstagare och företagare i Sverige omfattas av (lag 1997:238 om arbetslöshetsförsäkring).

Vid ofrivillig arbetslöshet betalar A-kassan alltså ut en summa baserad på den inkomstnivå du hade medan du arbetade. Ersättningen från A-kassan motsvarar 80 procent av din tidigare i inkomst, men det finns en övre gräns på hur mycket A-kassan som mest betalar ut. Gränsen går vid 80 procent av 25 025 kronor före skatt.

Har du en bruttoinkomst som är högre än 25 025 kronor, kan du alltså komplettera ditt skydd med en inkomstförsäkring som ger dig upp till 80 procent av din månadsinkomst. Du kan också välja att försäkra dig till ett lägre belopp för att få ned försäkringskostnaden. Inkomstförsäkringen betalar nämligen ut den mellanskillnad som uppstår, mellan A-kassans övre gräns och 80 procent av din tidigare lön eller annat angivet belopp.

Exempel:

Du har 30 000 kronor i lön men blir arbetslös. Din A-kassa betalar ut cirka 20 000 kronor före skatt, som är A-kassans maxgräns för utbetalningar. Eftersom 80 procent av 30 000 är 24 000 kommer inkomstförsäkringen att ersätta med ungefär 4 000 kronor i månaden. Den totala ersättningen från A-kassan kombinerat med inkomstförsäkringen uppgår då till 80 procent av din bruttolön. Ersättningen från A-kassan beskattas som vanligt och ersättningen från inkomstförsäkringen betalas ut efter att ett schablonavdrag, motsvarande skatt, gjorts.

Även inkomstförsäkringen har en maxgräns för hur hör månadsersättningen kan bli men den gränsen är betydligt högre än A-kassans gräns.


Ersättningsdagar

En full A-kasseperiod innebär 300 dagars inkomstersättning och på en månad går det ungefär 22 arbetsdagar. Du kan alltså som mest få ersättning i drygt 13 månader (300 dagar / 22 dagar) av din A-kassa. Hur många ersättningsdagar din inkomstförsäkring erbjuder, regleras i försäkringsvillkoren. Ofta kan du välja längden på ersättningsperioden, vilket då även påverkar premien för din inkomstförsäkring. Du kan också välja att förlänga antalet ersättningsdagar, med en tilläggsförsäkring till inkomstförsäkringen.

Det du bör tänka på är även att inkomstförsäkringen har en karenstid. Det innebär att du inte kan få ut någon ersättning under de allra första dagarna (exempelvis de 14 första dagarna) av din arbetslöshet eller arbetsoförmåga. Därefter börjar ersättningsdagarna räknas.


Krav för att få ersättning av inkomstförsäkringen

För att få ersättning krävs att några krav är uppfyllda. Detaljerna kan skilja mellan olika försäkringsbolag men generellt gäller:

 • Medlemskap i A-kassa
 • Du måste alltid vara medlem i en A-kassa för att kunna teckna en inkomstförsäkring. Försäkringen blir därmed ett komplement till det skydd du omfattas av via din a-kassa.

 • Ofrivilligt inkomstbortfall
 • Anledningen till din arbetslöshet får inte vara självvald. Du kan med andra ord inte självmant säga upp dig och sedan räkna med att få ersättning från din inkomstförsäkring. Finns det däremot mycket starka skäl till din uppsägning, har du rätt till ersättning. Hos de försäkringsbolag som erbjuder inkomstförsäkringar finns det i regel juridisk hjälp att få om det på något sätt uppstår en konflikt mellan dig och din arbetsgivare.

 • Uppfylld kvalificeringstid
 • Kvalificeringstiden måste vara uppfylld. Det betyder att du måste haft inkomstförsäkringen en viss tid innan ersättning kan betalas ut. Detta är unikt för just inkomstförsäkringar, till skillnad från andra försäkringar som kan ge ersättning från och med den dag försäkringen tecknas.

 • Arbetsför senaste året
 • Du måste ha jobbat de senaste tolv månaderna. Du behöver inte nödvändigtvis ha arbetat 100 procent, utan kravet kan exempelvis vara minst 50 procent det senaste året. De exakta kraven skiljer sig åt mellan olika inkomstförsäkringar och försäkringsbolag.

 • Ingen utbetald ersättning
 • Ersättning från försäkringen ska inte vara utbetald de senaste tolv månaderna. Detta eftersom inkomstförsäkringen ger ersättning för en begränsad sammanhängande tid.

  Vill du veta mer om detaljer kring din inkomstförsäkring är du varmt välkommen att kontakta oss på Insplanet och tala med en av våra kunniga försäkringsrådgivare. Du når oss snabbt och enkelt på: 08 - 51 000 000


  Tilläggsförsäkring till inkomstförsäkringen

  Det finns en variant på en tilläggsförsäkring som kan ses som en utökning eller förlängning av inkomstförsäkringen. Vare sig du har din inkomstförsäkring via ditt fackförbund eller privat brukar du kunna teckna tilläggsförsäkring. Ett tillägg till en inkomstförsäkring kompletterar i regel försäkringen på två punkter:

 • För det första brukar ersättningstaket höjas med hjälp av tillägget. Det kan röra sig om en betydande skillnad, framförallt för dig som har en hög inkomst. Istället för att ha ett tak på exempelvis 50 000 kronor varje månad, kan taket vara på 150 000 kronor. Även om det finns de som tecknar detta tillägg på grund av denna orsak så är det betydligt fler som lockas av den andra punkten som förbättras – antalet dagar.
 • Med tilläggsförsäkringen ökar antalet ersättningsdagar, vilket skapar en större trygghet oavsett vilken lön du än har. Tilläggsförsäkringen till inkomstförsäkringen kan exempelvis öka antalet ersättningsdagar med 50 extra dagar.

 • Jämför och teckna inkomstförsäkring.


  Läs mer om:

 • Livförsäkring
 • Barnförsäkring
 • Olycksfallsförsäkring
 • Sjuk- och olycksfallsförsäkring

 • Insplanet hjälper dig i valet av försäkringsbolag

  Check Fyll i formuläret

  Check Vi återkommer till dig med priser

  Check Teckna tryggt med hjälp av våra rådgivare

  Läs mer om Inkomstförsäkring

  Teckna inkomstförsäkring
  En inkomstförsäkring ger dig möjlighet att få ut mer i ersättning om du skulle bli arbetslös. När A-kassan inte längre kan ge ett fullgott skydd mot inkomstbortfall ...

  Läs mer »
  Allt fler har inkomstförsäkring
  De som är med i A-kassan idag får ersättning från dem om de blir arbetslösa. Detta förutsatt att vissa krav är uppfyllda som exempelvis ...

  Läs mer »
  att teckna en inkomstförsäkring Inkomstförsäkring Vad Hur Varför
  Allt för många tror att de kommer få ut 80% av sin lön från A-kassan om de blir arbetslösa. Det de inte är medvetna om att är att ...

  Läs mer »
  inkomstförsäkring och arbetslösheten Ersättningskrav för att teckna inkomstförsäkring
  Utöver A-kassans ersättning vid arbetslöshet kan en
  Läs mer »
  Vad får du i ersättning Ersättning vid arbetslöshet
  Vid arbetslöshet ger a-kassan ersättning på 80% av lönen men maximalt 18700 kronor. Den som har en lön som gör att en ersättning på ...

  Läs mer »
  Att tänka på i inkomstförsäkringen Fem saker att jämföra och tänka på i inkomstförsäkringen
  Vi på Insplanet har tagit fram 5 viktiga råd till dig som vill förnya, teckna eller
  Läs mer »

  Vi jobbar för att få Sveriges mest nöjda kunder!

  Följ oss på Twitter Följ oss på Facebook Följ oss på Google+

  © 1999-2017 Insplanet - Internetpolicy
  Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

  Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
  Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00