Husvagnsförsäkring – Halvförsäkring

Att försäkra husvagnen är helt frivilligt. Det finns alltså inte någon lag på att man måste ha den försäkrad vilket det gör för bilar, motorcyklar och andra motorfordon som inte enbart körs inom inhägnat område. Orsaken är att trafikförsäkringen för dragbilen är den som används om en olycka sker och husvagnen är inblandad.

Det billigaste försäkringsskydd som går att få till en husvagn är därmed halvförsäkring. Det som främst ska avgöra att man väljer en halvförsäkring före en helförsäkring är värdet på husvagnen och storleken på självrisken. En del väljer även att köra helt oförsäkrad men det kan visa sig bli mycket dyrt i längden då det inte enbart är skador på vagnen som man försäkrar sig mot.

Vad ingår / ingår inte i en halvförsäkring?

Det är ett flertal punkter som skiljer en bilförsäkring mot en husvagnsförsäkring. Det tillkommer två delar, reseavbrott och ansvarsförsäkring. Samtidigt finns inte trafikförsäkring, krisdelen samt räddning.

Det går att dela upp halvförsäkringen i två delar där de skydd som ingår i ena delen främst är till för att ge ersättning för skada på vagnen (eller stöld) och den andra delen är ett skydd för personen som äger den.

Husvagnen

Brinner hela eller delar av husvagnen kan ersättning fås för detta från branddelen i halvförsäkringen. Däremot finns det alltid situationer där ersättning inte betalas ut vilken kan vara om branden startat i däck eller slangar, på grund av kortslutning eller korrosion.

Skador på samtliga glasrutor (ej takglas) ersätts av den del som vanligaste kallas för ”glas”.

Blir husvagnen stulen ersätts den till sitt hela marknadsvärde. Även fastmonterade tillbehör som specifikt är knutna till husvagnen (Cd-spelare, GPS osv) ersätts samt personliga tillhörigheter. Genom detta blir i stort sett allt inom husvagnens väggar försäkrat av halvförsäkringen. Detta kan exempelvis jämföras med en bilförsäkring som man inte kan få någon ersättning från vid stöld av personlig egendom. I dessa fall är det hemförsäkringen som täcker dessa förluster.

Ägaren

Om husvagnen kommer i rullning på exempelvis en camping och orsakar skada på en annans vagn, bil eller egendom kan man bli skadeståndsskyldig. Detta gäller även om t.ex. vattentanken går sönder och vattnet rinner iväg och skapar vattenskador. Det gäller alltså skador som uppkommit när vagnen inte varit i trafik.  I dessa fall går ansvarsförsäkringen in och kan ersätta för skadeståndskrav som uppkommit.

Skulle husvagnen gå sönder eller bli stulen så att man inte kan slutföra en påbörjad resa kan ersättning fås från den del som kallas ”Reseavbrott”. Detta gäller alltså enbart om orsaken är skada/stöld på husvagnen och inte om dragbilen går sönder eller blir stulen. En vanlig gräns är att man maximalt kan få ersättning för 45 uteblivna resdagar.

Hur noga man än är med kontrakt så kan det uppstå dispyter kring köp, reparation, eller försäljning av husvagnen. I värsta fall blir konflikten så stor att den går upp i domstol. Om så sker fås hjälp av delen ”Rättsskydd” som kan ersätta för advokatkostnader och övriga kostnader som kan uppstå i samband med rättegången.

Varför eller varför inte halvförsäkring?

Orsaken att välja halvförsäkring före helförsäkring ska enbart vara att det sammanlagt blir billigare och att man inte anser att det är värt att försäkra sig mot vagnskada. Om man inte anser att det är värt att betala självrisken för en helförsäkring, eftersom husvagnen är gammal och inte värd att reparera vid skada, ska man inte heller välja helförsäkring.

Förutom rättsskydd (där självrisken är procentuell på kostnaden) så har alltid vagnskadeförsäkringen (helförsäkring) den högsta självrisken vilken kan göra att det inte känns relevant att teckna detta extra försäkringsskydd.

Men innan man bestämmer sig ska man titta noga på priset på självrisken. Till skillnad mot bilförsäkring är ofta inte kostnaden för självrisk så stor på vagnskadedelen i jämförelse mot delarna inom halvförsäkringen. Ett av Sveriges större försäkringsbolag har en självrisk på 2000kr på helförsäkringen och 1500 på många delar inom halvförsäkringen. Skillnaden behöver alltså inte vara så stor och är inte heller skillnaden på premiekostnaden så stor bör man överväga om de få kronor man sparar verkligen är värda att spara på för att inte ha någon vagnskadeförsäkring alls.

Ett alternativ är även att inte teckna någon försäkring alls. Det är visserligen det billigaste alternativet och det är lätt att lockas till det om husvagnen inte är värd mer än en eller ett par tusenlappar. Men det man även då väljer bort är reseavbrott, rättskydd och kanske framförallt ansvarsförsäkringen vilken kan skydda ägaren mot riktigt stora utgifter i samband med skadeståndskrav. Dessutom täcker ju även halvförsäkringen för personliga ägodelar man har med sig på resan.

Tre snabba tips

  • Husvagn- och husbilsförsäkring

En del försäkringsbolag erbjuder separata försäkringar för husvagnar och husbilar medan andra presenterar dem under samma rubrik d.v.s. husvagns- och husbilsförsäkring. Det kan vara lätt att tro att alla husbilsförsäkringar därför även gäller för husvagnar och vice versa men man bör vara noga med att kontrollera vad försäkringen gäller då de marknadsförs på lite olika sätt.

  • Husvagnen förlitar sig på dragbilen

Det är två försäkringar som kan aktiveras från dragbilens försäkringsskydd i de fall som husvagnen varit orsaken till olyckan. Det är trafikförsäkringen och krisskyddet. Med andra ord ska man vara noga att kontrollera att dragbilen alltid är försäkrad. Trafikförsäkring är man tvungen att ha enligt lag och krisförsäkringen ingår i alla halvförsäkringar och helförsäkringar till bilar.

  • Var försäkrar du?

Det är mycket vanligt att försäkra husvagnen på samma bolag som man har sin bil på. Det finns en enkelhet i detta eftersom man bara behöver ringa ett bolag om olyckan är framme och en skada uppstår på både bil och husvagn. Många gånger får man även rabatt om två eller fler försäkringar samlas under ett och samma tak. Men man bör ändå jämföra priset på husvagnsförsäkringarna eftersom det kan skilja en hel del. Frågan man då får ställa sig är hur mycket bekvämligheten är värd. Vill man spara lite extra kanske det är värt att ha försäkringarna på olika bolag. 


Jämför husvagn

- Priser direkt från bolagen, börja här!

HusvagnJämför olika försäkringarHusvagnsförsäkring – Trafikförsäkring
En husvagn klassas inte som ett fordon utan som en vagn. Det betyder att man inte kan välja att enbart trafikförsäkra husvagnen. ...
Läs mer »


Husvagnsförsäkring – Halvförsäkring
Att försäkra husvagnen är helt frivilligt. Det finns alltså inte någon lag på att man måste ha den försäkrad vilket det gör för ...
Läs mer »


Husvagnsförsäkring - Helförsäkring
De allra flesta som har en husvagn som har ett värde mer än några tusen väljer att teckna en helförsäkring. Med denna försäkring får ...
Läs mer »

Att försäkra husvagnen är helt frivilligt. Det finns alltså inte någon lag på att man måste ha den försäkrad vilket det gör för bilar, motorcyklar och andra motorfordon som inte enbart körs inom inhägnat område.