Husvagnsförsäkring – Halvförsäkring

Att försäkra husvagnen är helt frivilligt. Men det kan ändå vara bra att försäkra den eftersom du annars går miste om ersättning om den exempelvis skulle stjälas eller skadas. Här går vi därför igenom vad som ingår i en halvförsäkring.

Du behöver inte ha en trafikförsäkring på en husvagn enligt lag, såsom du behöver för bilar, motorcyklar och andra motorfordon. Det beror på att husvagnar och släp omfattas av dragfordonets trafikförsäkring. Men att köra helt oförsäkrad kan bli en dyr historia eftersom det inte bara är skador på vagnen som du försäkrar dig mot.

Vad ingår i en halvförsäkring för husvagn?

Det går att dela upp halvförsäkringen i två delar där de skydd som ingår i ena delen främst är till för att ge ersättning för skada på vagnen (eller stöld) och den andra delen är ett skydd för dig som äger den.

Husvagnen

Brinner hela eller delar av husvagnen kan du få ersättning för det från branddelen i halvförsäkringen. Däremot finns det alltid situationer där ersättning inte betalas ut, till exempel om branden startat i däck eller slangar, på grund av kortslutning eller korrosion.

Skador på samtliga glasrutor (ej takglas) ersätts av den del som vanligaste kallas för ”glas”.

Blir husvagnen stulen ersätts den till sitt hela marknadsvärde. Även fastmonterade tillbehör som specifikt är knutna till husvagnen (Cd-spelare, GPS osv.) ersätts samt personliga tillhörigheter. Genom detta blir i stort sett allt inom husvagnens väggar försäkrat av halvförsäkringen.

Ägaren

Om husvagnen kommer i rullning på exempelvis en camping och orsakar skada på en annans vagn, bil eller egendom kan du bli skadeståndsskyldig. Detta gäller även om till exempel vattentanken går sönder och vattnet rinner iväg och skapar vattenskador. Det gäller alltså skador som uppkommit när vagnen inte varit i trafik. I dessa fall går ansvarsförsäkringen in och kan ersätta för skadeståndskrav som uppkommit.

Skulle husvagnen gå sönder eller bli stulen så att du inte kan slutföra en påbörjad resa kan du få ersättning från den del som kallas ”Reseavbrott”. Detta gäller alltså enbart om orsaken är skada eller stöld på husvagnen och inte om dragbilen går sönder eller blir stulen. Oftast kan du få ersättning för maximalt 45 uteblivna resdagar.

Hur noga man än är med kontrakt så kan det uppstå dispyter kring köp, reparation, eller försäljning av husvagnen. I värsta fall blir konflikten så stor att den går upp i domstol. Om så sker kan du få hjälp av delen ”Rättsskydd” som kan ersätta dig för advokatkostnader och övriga kostnader som kan uppstå i samband med rättegången.

Halvförsäkringen är billigaste husvagnsföräkringen

Halvförsäkringen är det billigaste försäkringsalternativet för din husvagn. Om du ska välja halv- eller helförsäkring beror på vad du tycker att din husvagn är värd. I en halvförsäkring ingår exempelvis inte skydd mot skador på karossen. Om du inte tycker att det är värt att betala självrisken för en helförsäkring, exempelvis för att husvagnen är gammal och inte värd att reparera vid skada, ska du inte heller välja helförsäkring.

Förutom rättsskydd så har alltid vagnskadeförsäkringen (helförsäkring) den högsta självrisken vilken kan göra att det inte känns relevant att teckna detta extra försäkringsskydd.

Men innan du bestämmer dig ska du titta noga på priset på självrisken. Till skillnad mot bilförsäkring är ofta inte kostnaden för självrisk så stor på vagnskadedelen i jämförelse mot delarna inom halvförsäkringen. Ett av Sveriges större försäkringsbolag har en självrisk på 2 000 kr på helförsäkringen och 1 500 på många delar inom halvförsäkringen. Skillnaden behöver alltså inte vara så stor och är inte heller skillnaden på premiekostnaden så stor bör du överväga om de få kronor du sparar verkligen är värda att spara för att inte ha någon vagnskadeförsäkring alls.

Ett alternativ är också att inte teckna någon försäkring alls. Det är visserligen det billigaste alternativet och det är lätt att lockas till det om husvagnen inte är värd mer än en eller ett par tusenlappar. Men tänk på att du då även väljer bort reseavbrott, rättskydd och kanske framförallt ansvarsförsäkringen vilket kan skydda dig mot riktigt stora utgifter i samband med skadeståndskrav. Dessutom täcker ju även halvförsäkringen för personliga ägodelar som du har med dig på resan.

Tre snabba tips

  • Husvagn- och husbilsförsäkring

En del försäkringsbolag erbjuder separata försäkringar för husvagnar och husbilar medan andra presenterar dem under samma rubrik d.v.s. husvagns- och husbilsförsäkring. Det kan vara lätt att tro att alla husbilsförsäkringar därför även gäller för husvagnar och vice versa men du bör vara noga med att kontrollera vad försäkringen gäller då de marknadsförs på lite olika sätt.

  • Husvagnen förlitar sig på dragbilen

Det är två försäkringar som kan aktiveras från dragbilens försäkringsskydd i de fall som husvagnen varit orsaken till olyckan. Det är trafikförsäkringen och krisskyddet. Med andra ord ska du vara noga att kontrollera att dragbilen alltid är försäkrad. Trafikförsäkring är du tvungen att ha enligt lag och krisförsäkringen ingår i alla halvförsäkringar och helförsäkringar till bilar.

  • Var försäkrar du?

Det är mycket vanligt att försäkra husvagnen på samma bolag som man har sin bil på. Det finns en enkelhet i detta eftersom du bara behöver ringa ett bolag om olyckan är framme och en skada uppstår på både bil och husvagn. Många gånger får du även rabatt om två eller fler försäkringar samlas under ett och samma tak. Men du bör ändå jämföra priset på husvagnsförsäkringarna eftersom det kan skilja en hel del. Frågan du då får ställa dig är hur mycket bekvämligheten är värd. Vill du spara lite extra kanske det är värt att ha försäkringarna på olika bolag.


Jämför husvagn

- Priser direkt från bolagen, börja här!

HusvagnJämför olika försäkringarHusvagnsförsäkring – Trafikförsäkring
En husvagn klassas inte som ett fordon utan som en vagn. Det betyder att du inte kan trafikförsäkra din husvagn. Istället täcker ...
Läs mer »


Husvagnsförsäkring – Halvförsäkring
Att försäkra husvagnen är helt frivilligt. Men det kan ändå vara bra att försäkra den eftersom du annars går miste om ersättning ...
Läs mer »


Husvagnsförsäkring - Helförsäkring
Nästan alla som har en husvagn som är värd mer än några tusen väljer att köpa en helförsäkring. Med en helförsäkring får du och din ...
Läs mer »

Att försäkra husvagnen är helt frivilligt. Det finns alltså inte någon lag på att man måste ha den försäkrad vilket det gör för bilar, motorcyklar och andra motorfordon som inte enbart körs inom inhägnat område.