Jämför husvagnsförsäkringHusvagnsförsäkring - Jämför pris och villkor

En husvagn klassas som vagn och inte som ett fordon. Det betyder att man inte kan eller ens behöver teckna någon trafikförsäkring. Dessutom finns det få tilläggsförsäkringar till husvagnsförsäkring vilket gör att de flesta bara behöver välja mellan halv- eller helförsäkring när det är dags att försäkra husvagnen. Då priset inte skiljer många kronor mellan dessa väljer de flesta helförsäkringen. Men trots att valmöjligheterna är färre än på en klassisk fordonsförsäkring finns det ändå en hel del man bör jämföra och tänka för att bli rätt försäkrad.

Vad ingår i husvagnsförsäkring?

En husvagnsägare behöver inte teckna någon trafikförsäkring på sin vagn. Det betyder inte att vagnen är oförsäkrad utan orsaken är att dragbilens trafikförsäkring alltid ersätter i de fall en sådan försäkring behövs. Vad trafikförsäkringen täcker ska man därför läsa om i sitt bilförsäkringsavtal.

Halvförsäkring


 • Stöld

Förutom att ersätta vid stöld av husvagnen ersätts även stöld av fastmonterat vagnstillbehör i vagnen. Dessutom kan försäkringen ge ersättning för skador som uppkommit vid inbrott. Även personliga tillhörigheter kan ersättas.

 • Skador på glasrutor

En halvförsäkring täcker mycket få delar när det gäller skador. Vill man försäkra sig mot en större mängd olika Däremot ingår ersättning för glasruteskador. Men detta endast vid vissa tillfällen som exempelvis stenskott.

 • Brand

Halvförsäkringen kan ersätta skador som uppstått vid brand på grund av explosion, blixtnedslag eller sabotage. Däremot ersätts vanligtvis inte brand om orsaken är väta eller korrosion eftersom detta är något som husvagnsägaren förväntas skydda vagnen emot.

 • Ansvar

Även om husvagnen står parkerad och därmed inte direkt är med i en trafikolycka kan den vålla skador på annans egendom. Om vattentanken läcker eller om den börjar rulla kan det med otur skapa stor skada på bilar eller andra husvagnar i närheten. Det är detta som ansvarsförsäkringen täcker.

 • Rättsskydd men inte krisskydd

Med rättskydd menas att husvagnsägaren kan få hjälp med advokatkostnader om en tvist skulle uppkomma gällande exempelvis köp, försäljning eller reparation av vagnen.

Krisskydd är däremot något som inte generellt ingår i husvagnsförsäkringen. Med krisskydd menas att man kan få hjälp av psykolog om man varit med om en traumatisk olycka. Orsaken att denna del inte är med beror troligtvis på att bilen förväntas, på ett eller annat sätt, vara inblandad i olyckan. På så sätt täcker bilens försäkring detta, förutsatt att man minst har halvförsäkrad bil.

 • Reseavbrott

Om man plötsligt behöver avbryta sin resa med husvagnen exempelvis på grund av den blivit stulen eller att man varit med om en olycka kan försäkringen ersätta för de dagar man inte kunnat genomföra sin inplanerade resa. Hur många dagar och ersättningsnivån för dessa dagar varierar mellan olika försäkringsbolag.

 • Drulle

En del bolag har en drulleförsäkring i halvförsäkringen. Andra erbjuder det som ett tillägg medan ytterligare inte erbjuder kunderna denna säkerhet. Med en drulleförsäkring försäkras saker och inventarier inne i vagnen om man t.ex. skulle tappa ut en burk målarfärg över klädseln eller liknande.

Helförsäkring

I likhet med bilförsäkringen och andra fordonsförsäkringar är det vagnskadeförsäkring som tillkommer i helförsäkringen. Det betyder att man kan få ersättning för skador på vagnen på grund av de flesta orsakerna. Detta förutsatt att inte skadan har uppkommit av ren oförsiktighet av ägaren.

Tilläggsförsäkringar

Till skillnad mot fordonsförsäkringar finns det mycket få tilläggsförsäkringar till husvagnar. Det man däremot bör undersöka är framförallt två saker. För det första om försäkringen även täcker för olyckshändelser inne i husvagnen (drulleförsäkring) eller om det går att teckna ett tillägg för detta.

För det andra bör man undersöka vad som gäller för uterummen exempelvis förtält. Oftast täcker försäkringen även förtält men inte s.k. villatält. Vill man även försäkra saker som förvaras där behöver en tilläggsförsäkring tecknas för detta.

3 enkla steg!
 1. Fyll i formuläret
 2. Vi återkommer till dig med priser
 3. Teckna tryggt och enkelt
En husvagn 
          som skulle kunna ställas på Böda Camping med gott samveteFakta om Husvagnsförsäkring

Husvagnsförsäkring – Trafikförsäkring

En husvagn klassas inte som ett fordon utan som en vagn. Det betyder att man inte kan välja att enbart trafikförsäkra husvagnen. ...

Läs mer »
Husvagnsförsäkring – Halvförsäkring

Att försäkra husvagnen är helt frivilligt. Det finns alltså inte någon lag på att man måste ha den försäkrad vilket det gör för ...

Läs mer »
Husvagnsförsäkring - Helförsäkring

De allra flesta som har en husvagn som har ett värde mer än några tusen väljer att teckna en helförsäkring. Med denna försäkring får ...

Läs mer »

Läs mer om Husvagnsförsäkring

Rätt försäkring till husvagnen Välj rätt husvagnsförsäkring
Man kan tycka att det är onödigt att ha en ...

Läs mer »
Tips för bättre husvagnsförsäkring 5 Saker att tänka på och jämföra i husvagnsförsäkring
Vi på Insplanet har tagit fram 5 viktiga råd till dig som vill förnya, teckna eller jämför ...

Läs mer »

Vi jobbar för att få Sveriges mest nöjda kunder!

Följ oss på Twitter Följ oss på Facebook Följ oss på Google+

© 1999-2017 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00