Husbil trafik

Det är mycket få som enbart väljer att trafikförsäkra sin husbil. Den största orsaken till det är att husbilar överlag har ett högt marknadsvärde även om de är gamla och inte av så hög kvalité. Men det finns tillfällen då enbart trafikförsäkring kan ses som bra alternativ. Detta i de fall som man vill ha så billig försäkring som möjligt och inte bryr sig om att det inte ger något större ekonomiskt skydd. Det kan exempelvis gälla om husbilen är mycket lågt värderad.

Att välja enbart trafikförsäkring – Varför?

Det finns två orsaker till att människor väljer att enbart trafikförsäkra sin husbil. Den ena orsaken är att husbilen har så lågt värde att den inte är värda att försäkra mer. De allra flesta delar i en halv- och helförsäkring har självrisk. Den största självrisken brukar vanligtvis vara kopplad till vagnskadeförsäkringen för husbil. Den som inte anser att det är värt att betala självrisken på försäkringen för att kunna få ersättning i det fall som något händer kan välja att enbart trafikförsäkra fordonet.  En stark rekommendation är ändå att jämföra priset mot en halvförsäkring och även se hur mycket större försäkringsskydd man får. Den andra orsaken handlar om att vissa fokuserar så mycket på priset att de väljer det billigaste alternativet och sedan hoppas på att oturen håller sig borta. Det är bättre ekonomiskt ända till den dagen en skada uppstår – då blir det istället betydligt dyrare.

Trafikförsäkringen – Detta täcker den

Trafikförsäkringen innehåller både ett ekonomiskt skydd för person och egendom. Så fort det uppstår personskada är det alltid trafikförsäkringen som ersätter dessa. Det spelar inte någon roll om det är personskador på föraren av fordonet, passagerare, gångtrafikanter eller andra i trafiken. Gällande det ekonomiska skyddet för egendom är detta enbart för medtrafikanters egendom. Man kan alltså inte få någon ersättning från den egna trafikförsäkringen för skador som uppkommit på den egna husbilen.

När gäller inte trafikförsäkringen?

För att man ska kunna få ersättning från trafikförsäkringen, oavsett om det är person- eller egendomsskada, måste skadan uppkommit till följd av trafik. Med det menas att skadan ska ha uppkommit i en trafiksituation. Det måste inte nödvändigtvis vara i trafiken utan kan även vara om man öppnar dörren så att en skada uppstår. Har man däremot parkerat bilen och en person kommer springandes in i den är detta inte trafikrelaterat. Anser man att man har rätt till pengar från trafikförsäkringen men inte fått detta kan man överklaga till trafikskadenämnden. Detta sker genom det försäkringsbolag man har sin trafikförsäkring hos.

Krock med oförsäkrad – Vilken försäkring gäller?

Om det går att utreda vem som är skyldig till en olycka är det den personens trafikförsäkring som ska täcka samtliga personskador samt de materiella skador som uppkommit på motpartens egendom. Är det däremot två bilförare som kan anses vara orsak till skadorna täcker vardera försäkringen för skador på motpartens fordon. Orsaken till att det är lag på att man måste ha trafikförsäkring är just för att ingen ska bli ersättningslös om man inte själv varit orsak till olyckan. Skulle en person som kör oförsäkrad vara orsak till skador finns det däremot inte någon trafikförsäkring som kan ge ersättning. I detta fall är det trafikförsäkringsföreningen som ger liknande ersättning som försäkringsbolaget hade gjort om personen hade varit försäkrad.

Köra oförsäkrat – Detta händer

Det är lag på att man måste ha trafikförsäkring från och med samma dag som man köper husbilen. Planerar man för att köpa husbil och inte vill jämföra priser och avtalsvillkor samma dag som man kommer hem med bilen är det en fördel att göra det i lugn och ro innan. För det gäller att teckna försäkringen fort när väl bilen är köpt. Allt för många har väntat några dagar med att ringa försäkringsbolaget eftersom det inte varit säsong och man därmed inte haft planer på att åka ut med husbilen. Men för varje dag som husbilen är oförsäkrad måste en avgift betalas till trafikförsäkringsföreningen. De skickar ut en faktura som kan vara på flera hundra för bara några få dagar utan försäkring.

Att jämföra trafikförsäkringar – Tänka på

De som jämför husbilsförsäkringar och nöjer sig med trafikförsäkring behöver inte lägga ner lika mycket tid på att jämföra som de som väljer halv- eller helförsäkring. Men även i detta fall finns det pengar att spara samtidigt som avtalen skiljer sig något åt. Några av de punkter där trafikförsäkringen kan skilja sig åt mellan de olika bolagen är följande:
  • Självrisk om du är vållande till skadan
Den person som är orsaken till skadan är den person vars trafikförsäkring ska ersätta för detta. Det som skiljer försäkringsbolagen åt är vilket självrisk man då ska betala. Vissa har flera tusen kronor självrisk medan andra erbjuder trafikförsäkring helt utan självrisk. Självklart är detta något som även avspeglar sig i premiekostnaden.
  • Extra självrisk om under en viss ålder
Förare under 25 år är oftare med i trafikolyckor. Forskning visar att det beror på att de är mer oerfarna samtidigt som de ofta överskattar sin körförmåga (särskilt yngre män). Av den anledningen väljer därför flera försäkringsbolag att ta ut en extra avgift (extra självrisk) från dessa. Är man kring 25år eller yngre kan det vara mycket värt att jämföra just denna punkt då vissa bolag har denna avgift medan andra inte har den.
  • Premien och eventuell rabatt
Alla försäkringsbolag har något rabattsystem som gör att man kan få en billigare trafikförsäkring till husbilen. Det vanligaste är att man får rabatt om flera försäkringar ligger hos samma bolag. Men det finns även de som erbjuder rabatt av andra orsaker. Det kan bland annat vara att man har larm, att husbilen är inlåst i garage eller annat. Fråga alltid därför försäkringbolaget vad som kan göras för att pressa priset.Jämför olika försäkringarTilläggsförsäkring för husbil
Det finns flera olika tilläggsförsäkringar till husbilsförsäkringen. Detta är några av ...
Läs mer »


Husbilsförsäkring - Helförsäkring
I valet mellan ...
Läs mer »


Husbilsförsäkring - Trafikförsäkring
Det är mycket få som enbart väljer att trafikförsäkra sin ...
Läs mer »


Husbilsförsäkring - Halvförsäkring
De allra flesta som har en husbil väljer att teckna en  helförsäkring på fordonet. Men det finns tillfällen då det inte är ekonomiskt försvarbart ...
Läs mer »

Det finns två orsaker till att människor väljer att enbart trafikförsäkra sin husbil.