Tilläggsförsäkringar för husbilar

Det finns flera olika tilläggsförsäkringar till husbilsförsäkringen. Detta är några av dem:

Självriskreducering
Självrisk måste man i stort sett alltid betala för att kunna få ut några pengar från en försäkring. Men med tillägget självriskreducering blir tillfällena då självrisk måste betalas färre. Man kan exempelvis undvika denna kostnad i de tillfällen man kolliderar med ett djur, om bilen blir utsatt för skadegörelse eller om man kolliderar med ett utlandsregistrerat fordon.

Assistans
I halvförsäkringen ingår räddning som går att använda om man blir stående. Men denna gäller enbart i vissa länder. Har man tänkt resa på en utlandssemester med husbilen kan det vara värt att teckna en separat assistansförsäkring. Denna går även att teckna på ett annat försäkringsbolag än det man har husbilsförsäkringen på. Genom ett samarbete med stora bärgningsföretag som finns över hela Europa kan vissa försäkringar lova assistans inom maximalt 24 timmar.

Olycksfall (Rehab)
Med detta tillägg får man ett engångsbelopp om man efter en olycka får bestående men. Man får även möjlighet att söka rehabilitering inom privat sektor om väntetiden inom den offentliga är för lång. Detta tillägg gäller både för förare och passagerare.

Avställningsförsäkring
Detta ska egentligen inte ses som en tilläggsförsäkring så det inte förbättrar villkoren på husbilsförsäkringen. Däremot är det ett bra val för den som inte kommer att använda husbilen några månader men ändå inte vill ha den avställd.

Med avställningsförsäkring har man exakt samma skydd som vid en halv- eller helförsäkring för husbil men med ett undantag – ersättning kan inte fås för skador som uppkommer i trafiken. Eftersom bilen enbart ska stå under den tid som denna försäkring används är det ju omöjligt att det uppkommer några trafikrelaterade skador. Detta är ett bra alternativ för den som vill sänka sin premie under månader som bilen enbart står och utan att ställa av fordonet och ha det oförsäkrat.
Jämför olika försäkringarTilläggsförsäkring för husbil
Det finns flera olika tilläggsförsäkringar till husbilsförsäkringen. Detta är några av ...
Läs mer »


Husbilsförsäkring - Helförsäkring
I valet mellan ...
Läs mer »


Husbilsförsäkring - Trafikförsäkring
Det är mycket få som enbart väljer att trafikförsäkra sin ...
Läs mer »


Husbilsförsäkring - Halvförsäkring
De allra flesta som har en husbil väljer att teckna en  helförsäkring på fordonet. Men det finns tillfällen då det inte är ekonomiskt försvarbart ...
Läs mer »

Det finns flera olika tilläggsförsäkringar till husbilsförsäkringen.