Husbil - helförsäkring för husbilen

I valet mellan trafik-, halv, eller helförsäkring väljer de allra flesta husbilsägare att teckna en helförsäkring. Det finns några få tillfällen då helförsäkring inte är det bästa alternativet men överlag är det denna försäkringslösning som passar husbilsägaren bäst.

Varför helförsäkring?

Med en helförsäkring fås det största ekonomiska skyddet för fordonet. Detta i alla fall om man jämför de tre olika stegen på försäkringstrappan d.v.s. trafik-, halv, eller helförsäkring. Det som ingår i helförsäkringen, som inte ingår i halvförsäkringen, är vagnskadedelen. Det är denna försäkringsdel som ger ersättning om plötslig yttre skada uppstår på husbilen. Detta oavsett om skadan uppstått i en kollisionssituation, efter skadegörelse eller annan yttre omständighet. Det kan till och med vara husbilsägaren som i oturen råkat ha sönder något på fordonet. Däremot har alla försäkringsbolag något som kallas för ”aktsamhetskrav”. Det betyder att man inte kan få ersättning för skador som uppkommit om ägaren var oaktsam. Gällande stöld kan det vara att man lämnat nycklarna i bilen och vid vagnskada kan ingen ersättning fås om föraren varit påverkad av alkohol eller narkotika.

Tilläggsförsäkringar

Även om helförsäkringen ger ett heltäckande ekonomiskt skydd så går det att få ännu bättre villkor. Detta genom att teckna specifika tilläggsförsäkringar som förbättrar husbilsförsäkringen på enstaka punkter. Vanligtvis är dessa helt valbara och tecknas som ett tillägg till husbilsförsäkringen. Däremot är det vissa försäkringsbolag som erbjuder försäkringar på olika ”nivåer”. Det betyder att de lagt med olika många tilläggsförsäkringar för din husbil i de olika paketen. Några tillägg är:

Självriskreducering – Denna innebär att man betalar lägre självrisk vid vissa situationer och ingen självrisk alls vissa andra situationer. Däremot är det mycket ovanligt att försäkringsbolagen erbjuder tilläggsförsäkringar som gör att man inte behöver betala någon självrisk alls oavsett orsak.

Rehab – Detta kan ses som en komplettering till den ordinarie olycksfallsförsäkring som man som privatperson bör ha. Skulle föraren eller passageraren få bestående men efter en olycka betalas ett engångsbelopp ut. Utöver det kan den skadade personen även få hjälp med rehabilitering och privat sjukvård.

Assistans – I halv- och helförsäkringen för husbil ingår en räddningsförsäkring. De som vill förbättra villkoren i denna tecknar tillägget ”Assistans”. Vissa bolag lovar då att hjälpen ska vara framme inom en timme efter att man ringt och anmält att man är stående och inte kan ta sig vidare med husbilen. Detta efter exempelvis motorhaveri eller om man inte lyckas låsa upp fordonet. Däremot brukar det ofta finnas en begränsning för hur många gånger per år som försäkrings kan utnyttjas.

Tilläggsförsäkringar tecknas oftast i det försäkringsbolag som grundförsäkringen är tecknad. Men det finns även möjligheten att teckna vissa av dessa på ett externt bolag. Dessa säljs då som enstaka tilläggsförsäkringar (ex. förbättrad Assistansförsäkring) eller som hela paket (Trygghetspaket). Paketen kan exempelvis resultera i att husbilsägaren blir ersatt för självrisken vid skadegörelse/stöld, vid feltankning eller vid kollision med djur.

Med andra ord lönar det sig att inte bara fokusera på vad helförsäkringen har för villkor och pris när man jämför husbilsförsäkring utan lika viktigt är det att se vilka tilläggsförsäkringar som finns. Detta så att man kan ”sy ihop” den försäkringslösning som passar bäst beroende på det behov man har.

Varför inte helförsäkring?

Det finns vissa som väljer att enbart trafik-, eller halvförsäkra sin husbil av ekonomiska skäl. Det ger visserligen lägre premie men kan straffa husbilsägaren rejält om en skada uppstår. De allra flesta skador ersätts nämligen enbart av helförsäkringen. Men det finns två tillfällen då helförsäkring inte är det mest lämpliga alternativet.

Det första är om en fabriksny husbil införskaffas. I detta fall ingår vanligtvis en vagnskadeförsäkring under ett visst antal år. Då det är just vagnskadeförsäkring som skiljer halv- och helförsäkring behövs enbart en kompletterande halvförsäkring under dessa år. När den inkluderande vagnskadeförsäkringen löpt ut bör man teckna en helförsäkring.

Det andra tillfället är om husbilen har ett mycket lågt värde. När husbilsförsäkringen tecknas får man välja vilken nivå på självrisk man vill ha men att komma under 2-3000kr är svårt. Har man en husbil som har ett värde på denna summa finns oftast inte någon anledning att ha helförsäkring. Skulle en vagnskada uppstå kommer ju husbilsägaren få betala lika mycket som värdet är på husbilen för att kunna få någon ersättning.
Jämför olika försäkringarTilläggsförsäkring för husbil
Det finns flera olika tilläggsförsäkringar till husbilsförsäkringen. Detta är några av ...
Läs mer »


Husbilsförsäkring - Helförsäkring
I valet mellan ...
Läs mer »


Husbilsförsäkring - Trafikförsäkring
Det är mycket få som enbart väljer att trafikförsäkra sin ...
Läs mer »


Husbilsförsäkring - Halvförsäkring
De allra flesta som har en husbil väljer att teckna en  helförsäkring på fordonet. Men det finns tillfällen då det inte är ekonomiskt försvarbart ...
Läs mer »

I valet mellan trafik-, halv, eller helförsäkring väljer de allra flesta husbilsägare att teckna en helförsäkring.