Husbil Halvförsäkring

De allra flesta som har en husbil väljer att teckna en  helförsäkring på fordonet. Men det finns tillfällen då det inte är ekonomiskt försvarbart att välja helförsäkringen och i detta fall väljs med fördel en halvförsäkring.

Vad ingår i halvförsäkringen?

De som jämför bilförsäkringar märker snart att det är nästan exakt samma försäkringsdelar som bilförsäkringarna innehåller. Skillnaden mellan de olika bolagen sitter enbart i detaljerna i dessa delar. Men med husbilsförsäkring är det annorlunda.


Nedan presenteras de delar som kan finnas med i en halvförsäkring för en husbil men när det gäller vissa delar så är det inte med säkerhet att de ingår. Har man ett stort behov av någon försäkringsdel bör man därför fråga försäkringsbolaget att verkligen dessa delar ingår. De som markeras med en parentes är de delar som vanligtvis varierar gällande om de ingår eller ej.

Trafikförsäkring
I botten på alla försäkringslösningar för husbilar finns en trafikförsäkring. Det är denna del som kan ge ersättning om personskada uppkommit. Den kan även ge ersättning för skador som uppkommit på medtrafikanters fordon (eller annan egendom).

Tänk på att…
Vissa bolag har en extra självrisk för förare under en viss ålder (exempelvis 25). Skador på den egna husbilen täcks aldrig av trafikförsäkringen.

(Ansvarsförsäkring)

Om en skada på en annans egendom uppstår i en trafiksituation är det trafikförsäkringen som ersätter detta. Men om skadan uppstår på exempelvis en camping kan aldrig någon ersättning fås från trafikförsäkringen. Blir husbilsägaren skadeståndsskyldig är det ansvarsförsäkring som går att utnyttja. Det kan exempelvis vara att husbilen kommit i rullning och kolliderarat med ett annat fordon på campingen.

Tänk på att…
Ansvarsförsäkringen ersätter enbart för skador på någon annans fordon eller egendom. Den ersätter alltså inte skador som drabbar husbilsägaren.

Brandförsäkring
Skulle en brand uppstå genom att den exempelvis blir anlagd, att blixten slår ner eller att intilliggande brand sprider sig kan ersättning fås beroende på hur stor skada som uppstått på husbilen.

Tänk på att...
Det är mycket viktigt att serva husbilen utifrån det intervall som anges i instruktionsboken. Detta eftersom det minskar risken avsevärt för att brand ska uppstå genom köld- eller fuktskador. Dessa ersätts nämligen inte av försäkringen då brand inte ska kunna uppstå genom dessa orsaker om husbilen underhålls regelbundet.

Det finns även andra tillfällen då brandförsäkringen inte ersätter brandskador. Detta är bland annat om branden uppstått på grund av en explosion i däck eller slangar.

Glasruteförsäkring
Den vanligaste orsaken till skada på glasruta är stenskott och försäkringen ersätter kostnaden för att byta glas som spruckit eller krossats. Ersättning kan även utgå om skadan uppstått på annat sätt.

Tänk på att…
Skador på glastak inte ersätts av glasruteförsäkringen.

Stöldförsäkring
Vid stöld ersätts husbilen till aktuellt marknadsvärde. Man får alltså inte samma summa som bilen köptes för utan ett visst åldersavdrag räknas bort.
I stöldförsäkringen ingår även att man kan få ersättning vid stöld av tillbehör till husbilen (fabriksmonterade eller eftermonterade) samt personliga ägodelar som förvarats inne i husbilen.

Tänka på att…
Den största skillnaden mellan försäkringsbolagen på denna punkt är ersättningsnivån för eftermonterade tillbehör samt personliga ägodelar. Finns behovet att höja dessa nivåer går det i vissa fall att teckna en tilläggsförsäkring för detta.

Maskinskadeförsäkring
Blir det skador på motor, växellåda eller delar inom kraftöverföringen kan ersättning betalas ut.

Tänk på att…

Det finns alltid en begränsning för hur länge denna del av halvförsäkringen går att utnyttja. Detta baseras både på ålder på fordonet samt hur många mil den har rullat.
(Drulleförsäkring)
Drulleförsäkring ger ersättning om inredning förstörs av plötsliga händelser som i övrigt inte täcks av andra delar av försäkringen. Det kan exempelvis vara att ägaren tappar något som förstör klädseln på sofforna eller skapar en skada på golvet.

Tänk på att…
Om detta inte ingår i halvförsäkringen kan ofta en tilläggsförsäkring tecknas som ger detta skydd. Däremot gäller det oftast bara upp till en viss ålder på husbilen.

(Krisförsäkring)
Ingen vet hur man kommer att reagera efter en traumatisk olyckshändelse. Däremot har många behovet av att prata om det som hänt med någon. I krisförsäkringen ingår det 10 besök hos legitimerad psykolog eller terapeut.

Reseavbrottsförsäkring
Om husbilen blir stulen, skadad eller av någon annan anledning inte går att använda mer under en pågående semester kan ersättning betalas ut för varje dag som resan inte kunde genomföras.

Tänk på att…
En begränsning på antal dagar som ersättning betalas ut finns alltid.

Räddningsförsäkring
Blir husbilen ståendes och detta inte beror på drivmedelsbrist kan räddningsförsäkringen användas. Tack vare den får husbilsägaren ersättning för bärgning av husbilen till närliggande verkstad samt för reskostnader hem till bostadsorten.

Tänk på att…
Den som vill förbättra räddningsförsäkringen kan teckna ett assistanstillägg. Då garanteras hjälpen nå fram inom en snabbare tid (oftast bara någon timme) och dessutom kan man till och med få hjälp med bärgning trots att det var drivmedelsbrist som varit orsaken till stoppet.

Rättsskyddsförsäkring
När en husbil köps, säljs eller repareras kan det uppstå meningsskiljaktigheter. Om dessa blir så stora att någon part drar det till domstol är det rättsskyddet som ger ersättning. Försäkringen kan då ersätta för domstolskostnader samt advokatkostnader.

Tänk på att…
Rättskyddet gäller inte om tvisten har uppstått vid samband när ett sambopar flyttar isär eller att ett äktenskap upplöses.

Varför inte helförsäkring?

Det finns två tillfällen då man enbart behöver teckna halvförsäkring till husbilen.

1)      Helt ny bil
När en ny husbil köps ingår ofta ett visst antal år av vagnskadeförsäkring d.v.s. den del som är specifikt för just helförsäkringen. Eftersom den ingår behövs bara halvförsäkring tecknas under dessa år då vagnskadeförsäkringen ingår i köpet.

2)      Mycket billig husbil
Det andra alternativet är om husbilen inte värd speciellt mycket (enbart några tusen kronor). Eftersom självrisken på helförsäkringen är på några tusen kronor skulle det innebära att man måste betala lika mycket som husbilen är värd för att få ut något på helförsäkringen. Detta är oftast inte ekonomiskt försvarbart och i dessa fall är det bättre att enbart teckna en halvförsäkring.
Jämför olika försäkringarTilläggsförsäkring för husbil
Det finns flera olika tilläggsförsäkringar till husbilsförsäkringen. Detta är några av ...
Läs mer »


Husbilsförsäkring - Helförsäkring
I valet mellan ...
Läs mer »


Husbilsförsäkring - Trafikförsäkring
Det är mycket få som enbart väljer att trafikförsäkra sin ...
Läs mer »


Husbilsförsäkring - Halvförsäkring
De allra flesta som har en husbil väljer att teckna en  helförsäkring på fordonet. Men det finns tillfällen då det inte är ekonomiskt försvarbart ...
Läs mer »

De allra flesta som har en husbil väljer att teckna en  helförsäkring på fordonet. Men det finns tillfällen då det inte är ekonomiskt försvarbart att välja helförsäkringen och i detta fall väljs med fördel en halvförsäkring.