Husbilsförsäkring - Jämför pris och villkor

Genom att jämföra har jag tagit del av och godkänner Insplanets användaravtal och integritetspolicy.

En  semesterresa med en husbil är en otrolig frihet. Man har möjligheten att stanna var och när som helst och kan välja mellan att planera sina stopp eller vara helt spontan.

Ett tryggt sätt att få en lyckad semester. Ännu tryggare blir det om man väljer rätt husbilsförsäkring. Med minst halvförsäkring får man bland annat bärgning om bilen skulle gå sönder och ersättning för uteblivna semesterdagar. Det man främst ska tänka på vid val av husbilsförsäkring är vilket ekonomiskt skydd man är i behov av. Är det bara halvförsäkring man behöver eller helförsäkring med vissa tilläggsförsäkringar?

Vilken försäkringsnivå ska jag välja?

Du måste som minst ha en trafikförsäkring för din husbil. Det är ett lagstadgat krav för att ditt fordon ska få vistas på vägarna.

Vanligtvis är det rekommenderat att du har helförsäkring på din husbil. Det ger det mest heltäckande skyddet om olyckan är framme.

Det finns dock två tillfällen då man enbart behöver teckna halvförsäkring till husbilen.

1) Du har en helt ny husbil

När en ny husbil köps ingår ofta ett visst antal år av vagnskadeförsäkring, det vill säga, den del som är specifikt för just helförsäkringen. Eftersom den ingår behövs bara halvförsäkring tecknas under dessa år då vagnskadeförsäkringen ingår i köpet.

2) Du har en mycket billig husbil

Det andra alternativet är om husbilen inte värd speciellt mycket (enbart några tusen kronor). Eftersom självrisken på helförsäkringen är på några tusen kronor skulle det innebära att man måste betala lika mycket som husbilen är värd för att få ut något på helförsäkringen. Detta är oftast inte ekonomiskt försvarbart och i dessa fall är det bättre att enbart teckna en halvförsäkring.

Vad ingår i en husbilsförsäkring?

I likhet med en bil går det att teckna en husbilsförsäkring på tre nivåer. Vilken nivå som passar bäst är främst beroende på husbilens värde.

Trafikförsäkring till husbil

Att ha trafikförsäkring är ett måste (enligt lag) från den första dagen man äger husbilen. Har man det inte är trafikförsäkringsföreningen inte sen med att skicka ut en avgift som beräknas på hur många dagar som fordonet inte varit försäkrat.

I trafikförsäkringen ingår att alla personer som skadas vid olycka får ersättning samt att medtrafikanter kan få ersättning för skador på fordon eller egendom. Någon skada på den egna husbilen ersätts aldrig av trafikförsäkringen.

Att enbart välja trafikförsäkring är det få som gör. Detta sker enbart om självrisken på halv/helförsäkringen är högre än värdet på husbilen. I dessa fall är det inte ekonomiskt försvarbart att ha ett större ekonomiskt skydd.

Halvförsäkring till husbil

De delar som halvförsäkring för husbilen består av kan delas in i två kategorier. Fordonsskydd handlar om skador på fordonet medan personskydd ger ett ekonomiskt skydd för ägaren gällande skadestånd, tvister eller krisbearbetning.

Fordonsskydd:

Maskinskada
Det finns alltid en begränsning för hur länge det går att få pengar för skador på motordelar och delar inom kraftöverföring. Vanligtvis är det ett visst antal år eller att bilen har rullat att visst antal mil.

Drulle (Inte alltid)
Den del av halvförsäkringen som kallas för ”Drulle” (Allrisk) ingår ibland som standard. I andra tillfällen måste man teckna den som en separat tilläggsförsäkring (Läs mer om tilläggsförsäkring längre ned).

Med Drulleförsäkring menas att försäkringen ger ersättning vid skador på detaljer i inredningen som resterande del av husbilsförsäkringen inte ersätter. Det kan vara att man av misstag spiller ut något över sätet eller att fastmonterad inredning förstörs. I Drulle delen ingår även att man kan få hjälp med att tillverka nya nycklar i de fall man tappat bort ordinarie nycklar.  Många bolag har en gräns för hur länge drulleförsäkringen är gällande, exempelvis upp till att husbilen är 8 år.

Brandförsäkring
Brandskador ersätts oftast, men inte alltid.

Skulle en brand uppstå genom att den exempelvis blir anlagd, att blixten slår ner eller att intilliggande brand sprider sig kan ersättning fås beroende på hur stor skada som uppstått på husbilen.

Men försäkringen gäller inte om branden uppstått på grund av köld eller korrosion. Därför är det mycket viktigt att serva husbilen utifrån det intervall som anges i instruktionsboken. Detta eftersom det minskar risken avsevärt för att brand ska uppstå genom köld- eller fuktskador.

Det finns även andra tillfällen då brandförsäkringen inte ersätter brandskador. Detta är bland annat om branden uppstått på grund av en explosion i däck eller slangar.

Glas
Skador på fram-, bak- och sidorutor ingår i försäkringsavtalet. Det som inte ingår är skador på glas på taket.

Reseavbrott
Reseavbrott är ett ekonomiskt skydd för de som semestrar med sin husbil. Skulle bilen exempelvis bli stulen, bli saboterad, få maskinfel eller krockskadas och den inte går att använda mer fås ersättning för de dagar som uteblev av husbilssemestern. Detta förutsätter att orsaken till stoppet även ger ersättning från halv/helförsäkringen.

Räddning
Även räddningsdelen i halvförsäkringen är speciellt användbar på längre husbilsemestrar. Blir man stående av olika orsaker (ej drivmedelsbrist) täcker försäkringen för bärgning av husbilen till någon verkstad som ligger i närheten. Både passagerare och förare får även ersättning för transport hem till hemorten.  Detta kan även gälla om husbilen blir stulen.

Stöldförsäkring
Vid stöld ersätts husbilen till aktuellt marknadsvärde. Man får alltså inte samma summa som bilen köptes för utan ett visst åldersavdrag räknas bort.

I stöldförsäkringen ingår även att man kan få ersättning vid stöld av tillbehör till husbilen. Det inkluderar både fabriksmonterade och eftermonterade tillbehör samt personliga ägodelar som förvarats inne i husbilen

Även skador som uppkommit vid stöld (eller försök till detta) kan ersättas.

Personskydd:

Rättskydd
Kommer husbilsägaren i en sådan stor tvist med någon person eller företag att det dras till domstol täcker rättsskyddet kostnader i samband med rättegången samt advokatkostnader.

Krisförsäkring
Ingen vet hur man kommer att reagera efter en traumatisk olyckshändelse. Däremot har många behovet av att prata om det som hänt med någon. I krisförsäkringen ingår vanligtvis 10 besök hos legitimerad psykolog eller terapeut.

Ansvarsförsäkring
Om en skada på en annans egendom uppstår i en trafiksituation är det trafikförsäkringen som ersätter detta. Men om skadan uppstår på exempelvis en camping kan inte någon ersättning betalas ut från trafikförsäkringen.

Om din husbil husbilen till exempel börjar rulla när den är uppställd på en camping, eller om vattentank eller latrin börjar läcka, så kan det uppstå skador på någon annans egendom.

Blir du som husbilsägare skadeståndsskyldig kan du få ersättning från ansvarsförsäkringen - om du som ägare inte varit oaktsam.

Tänk på att ansvarsförsäkringen enbart ersätter skador på någon annans fordon eller egendom. Den ersätter alltså inte skador som drabbar dig som husbilsägare.

Helförsäkring till husbil

Med en helförsäkring fås det största ekonomiska skyddet för fordonet. Det som ingår i helförsäkringen, som inte ingår i halvförsäkringen, är en vagnskadeförsäkring.

Det är denna del av försäkring som ger ersättning om plötslig yttre skada uppstår på husbilen. Detta oavsett om skadan uppstått i en kollisions, efter skadegörelse eller annan yttre omständighet. Det kan till och med vara husbilsägaren som i oturen råkat ha sönder något på fordonet.

Däremot har alla försäkringsbolag något som kallas för ”aktsamhetskrav”. Det betyder att man inte kan få ersättning för skador som uppkommit om ägaren var oaktsam. Gällande stöld kan det vara att man lämnat nycklarna i bilen och vid vagnskada kan ingen ersättning fås om föraren varit påverkad av alkohol eller narkotika.

Personbilsförsäkring

Tilläggsförsäkringar för husbilar

Det finns flera olika tilläggsförsäkringar till husbilsförsäkringen. Här är några av dem:

Självriskreducering

Självrisk måste du nästan alltid betala för att kunna få ut pengar från en försäkring. Men med tillägget självriskreducering blir tillfällena då självrisk måste betalas färre. Du kan exempelvis undvika denna kostnad om du kolliderar med ett djur, om din bil blir utsatt för skadegörelse eller om du kolliderar med ett utlandsregistrerat fordon.

Assistans

I halvförsäkringen ingår räddning som går att använda om du blir stående på vägen. Men denna gäller enbart i vissa länder. Har du tänkt resa på en utlandssemester med husbilen kan det vara värt att teckna en separat assistansförsäkring. Denna går även att teckna på ett annat försäkringsbolag än det du har husbilsförsäkringen på. Genom ett samarbete med stora bärgningsföretag som finns över hela Europa kan vissa försäkringar lova assistans inom maximalt 24 timmar.

Olycksfall (Rehab)

Med detta tillägg får du ett engångsbelopp om du får bestående men efter en olycka. Du får även möjlighet att söka rehabilitering inom privat sektor om väntetiden inom den offentliga är för lång. Detta tillägg gäller både för förare och passagerare.

Avställningsförsäkring

Detta ska egentligen inte ses som en tilläggsförsäkring så det inte förbättrar villkoren på husbilsförsäkringen. Däremot är det ett bra val för dig som inte kommer att använda husbilen några månader men ändå inte vill ha den avställd.

Med avställningsförsäkring har du exakt samma skydd som vid en halv- eller helförsäkring för husbil men med ett undantag – du kan inte få ersättning för skador som uppkommer i trafiken. Eftersom bilen enbart ska stå under den tid som denna försäkring används är det ju omöjligt att det uppkommer några trafikrelaterade skador. Detta är ett bra alternativ för den som vill sänka sin premie under månader som bilen enbart står och utan att ställa av fordonet och ha det oförsäkrat.

Insplanet hjälper dig i valet av försäkringsbolag

Fyll i formuläret
Vi återkommer till dig med priser
Teckna tryggt med hjälp av våra rådgivare

Fordon & Försäkring - Insplanets kunskapsportal

Välkommen till Insplanets kunskapsportal för fordon och försäkring. Här kan du få tips, råd och guider för allt om din försäkring.

Aktuellt just nu

5 Saker att tänka på i husbilsförsäkring Vi på Insplanet har tagit fram 5 viktiga råd till dig som vill förnya, teckna eller jämföra ...
Läs mer »

Författare/Granskare


Författare
Carl Larsen

Carl skapar innehåll för Insplanet och har 2 års erfarenhet av försäkringsbranschen.
Kontakta gärna Carl Larsen om du har några frågor kring innehållet i denna text.


Författare
Jesper Lindius

2 års erfarenhet inom försäkringsbranschen.
Kontakta gärna Jesper Lindius om du har några frågor kring innehållet i denna text.


Granskare:
Sebastian Franzén

Sebastian är affärsområdeschef för försäkringar på Insplanet och har ansvar för Insplanets försäkringsaffär. Han har jobbat på Insplanet med försäkringar i över 15 år och haft roller som försäkringsförmedlare, kundservicechef och försäljningschef.
Kontakta gärna Sebastian Franzén om du har några frågor.


Granskare:
Andreas Nilsson

Andreas Nilsson är försäkringsexpert med 10 års erfarenhet som försäkringsrådgivare. Han har kunskap inom samtliga försäkringsväsen som förmedlas via Insplanet.com
Kontakta gärna Andreas Nilsson om du har några frågor.