Vad täcker hemförsäkring vid vattenskada?

Drabbas du av en vattenskada kan du få ersättning från din hemförsäkring. I den här artikeln går vi igenom vad som gäller beroende på om du bor i bostadsrätt, hyresrätt eller villa.

Vad som gäller om du får en vattenskada ser olika ut beroende på hur du bor. Men oavsett om du bor i en villa, bostadsrätt eller hyreshus är det viktigt att du snabbt försöker begränsa skadans storlek.

Tips på hur du hanterar en vattenskada:
  • Stäng av huvudkranen om vattnet strömmar ut från en vattenledning.
  • Stäng av både maskin och huvudkran om det strömmar vatten från en maskin.
  • Torka upp vattnet, flytta eller palla upp saker som står i vatten.
  • Kontakta rörmokare eller reparatör.

Vem ska jag anmäla skadan till?

Vem du ska anmäla till beror på hur du bor:

  • Bor du i bostadsrätt ska du kontakta bostadsrättsföreningen eftersom vissa skador bara ersätts genom fastighetens försäkring. Du ska även anmäla skadan till ditt försäkringsbolag.
  • Bor du i hyresrätt ska du kontakta hyresvärden eftersom det är hyresvärdens försäkring som täcker skador i lägenheten och fastigheten. Om även dina saker har skadats anmäler du det till ditt försäkringsbolag.
  • Bor du i villa anmäler du vattenskadan till ditt försäkringsbolag.

Vattenskada i bostadsrätt

Din bostadsrättsförsäkring och föreningens fastighetsförsäkring ersätter skador på själva lägenheten, medan hemförsäkringen ersätter skador på dina saker (lösöre).

Bostadsrättsförsäkringen ersätter vattenläckor från ditt eller grannarnas våtutrymmen, kök, golvbrunn, avlopp och installationer. Medan föreningens fastighetsförsäkring täcker vattenskador från ledning under tryck. Försäkringen ersätter skador på ytskikten och den fasta inredningen i din bostad.

Vattenskada i hyresrätt

Hyresvärdens fastighetsförsäkring ersätter skador på din lägenhet. Din hemförsäkring ersätter skador på dina saker, exempelvis dina möbler. Den ersätter också merkostnader som kan uppstå på grund av en vattenskada, dessutom ingår ett ansvarsskydd om du skulle bli skadeståndsskyldig.

Vattenskada i villa

Din villaförsäkring ersätter dig för skador på byggnaden som uppstått genom att vatten läckt ut från ledningssystem för vatten och avlopp, eller från anordningar som är anslutna till dem. Du kan också få ersättning för skador på byggnaden som uppstått genom att vatten läckt ut från våtutrymmen eller vatten som kommer upp genom golvbrunnar och toaletter som leder till översvämning.

Hemförsäkringsdelen i din villaförsäkring ersätter skador som sker på ditt lösöre, såsom möbler, dator och annan lös egendom.

Vissa villaförsäkringar kan även ge viss ersättning vid följdskador när vatten har läckt in genom yttertak, även om skador på själva taket aldrig ersätts.

Du kan få ersättning för merkostnader

Merkostnader är utgifter som du får som en konsekvens av en skada och som du alltså inte brukar ha i vanliga fall. Du kan till exempel få ersättning för en del av kostnaden om du måste äta på restaurang i de fall du inte kan använda ditt kök på grund av en vattenskada. Du kan också få ersättning för annat boende vid vattenskada om den är så pass stor att du inte kan bo kvar under renoveringstiden. Försäkringen täcker då de merkostnader som kan tillkomma för ett tillfälligt boende.

Du som bor i lägenhet kan bli skadeståndsskyldig

Bor du i bostadsrätt eller hyresrätt kan du bli skadeståndsskyldig både mot bostadsrättsföreningen eller hyresvärden och mot grannarna i huset – om det anses att du har orsakat skadan. Ansvarsskyddet i din hemförsäkring kan hjälpa dig att hantera skadeståndskraven.

Vattenskador som normalt inte ersätts

Alla vattenskador ersätts inte och villkoren kan skilja sig mellan olika försäkringsbolag, var därför noga att jämföra försäkringsvillkoren och kontrollera vad som gäller i just din försäkring.

Skador som sällan eller aldrig brukar ersättas är exempelvis skador som uppstått på grund av bristande dränering under mark, eller skador i yt- och tätskikt i badrum och våtutrymme om skadan uppstått genom yt- och tätskiktet.

Ibland kan du få ersättning även för dessa om du tecknar en tilläggsförsäkring som utökar skyddet i din hemförsäkring.

Tänk på att hur mycket du får i ersättning beror på om du följt de aktsamhetskrav som finns i villkoren och vilka åldersavdrag som gäller. För att vara på den säkra sidan bör du kolla vad som gäller för just din försäkring.

Gör en kostnadsfri jämförelse

Börja här

Relaterade artiklar

Droppande vattenkran

trasig mobiltelefon i lövhög Stor guide: Är det värt att köpa mobilförsäkring?
Du har precis lagt din nya mobiltelefon i kundkorgen och i samma stund måste du ta ställning till om du ska köpa ...
Läs mer »


Ladda elbil hemma Ladda elbil hemma: Så minimerar du riskerna för brand
Intresset för elbilar i Sverige ökar. Men trots det saknar många kunskap om hur man laddar sin elbil hemma på ...
Läs mer »


Stundenter pratar hemförsäkring Hemförsäkring student
Studerar du eller ska du börja studera? Då kan du spara pengar genom att köpa en hemförsäkring för studenter. Du får nästan samma skydd ...
Läs mer »


Deprimerad man Så hjälper hemförsäkringen vid överfall
För den som blivit utsatt för ett överfall finns hjälp att få från hemförsäkringen genom överfalls- och krisskyddet. Men ...
Läs mer »


Rätt ersättning efter inbrottet Rätt ersättning efter inbrottet
Du kan säkert snabbt konstatera vilka saker som blivit stulna efter ett inbrott, men för att få ersättning behöver du bevisa...
Läs mer »


Andrahandsuthyrning: Det här ska du tänka på när du hyr eller hyr ut i andrahand Andrahandsuthyrning: Det här ska du tänka på när du hyr eller hyr ut i andrahand
Nästan alla har hyrt eller hyrt ut i andrahand någon gång i livet. Trots det har...
Läs mer »


Blixt över nattlandskap Åskoväder: så skyddar du dig själv och elektroniken
Måste man fortfarande dra ur kontakten när det åskar, eller var det bara något man behövde göra “förr i tiden”? ...
Läs mer »