Vad ingår i hemförsäkringen

Hemförsäkringen kan delas in i tre delar d.v.s. de försäkringsdelar som täcker Din Egendom, Dig på Resan samt Dig som Person.

Din egendom

Egendomsskydd
Hemförsäkringen ersätter stöld av eller skada på egendom som tillhör hemmet. Men även lånade saker eller hyrda saker som för tillfället används av försäkringstagaren. Däremot gäller den exempelvis inte för hyrda bilar. När en bil hyrs ingår det därför alltid en försäkring i hyresavgiftren.

Försäkringen täcker även om man tar med sig saker utanför hemmet eller tillfälligt förvarar dem på annan plats. Men när det gäller mycket stöldbegärliga saker så som mobiltelefoner, kameror och datorer brukar försäkringsbolagen ha extra krav på aktsamhet. Det kan betyda att man kan få ersättning för stöld av kläder i en bil men inte om datorn stjäls från samma bil.

Även vitvaror kan ersättas samt kläder i tvättmaskinen och matvaror i frysen i de fall som de inte går att använda.

Bostadsskydd
Försäkringen täcker skada på bostaden exempelvis på grund av skadegörelse, brand, blixtnedslag, explosion eller liknande. Merkostnader vid sanering samt eventuellt annat boende under denna tid kan även ersättas.

Flyttskydd
När man flyttar har man ofta saker på både det gamla och det nya stället samtidigt. Av den anledningen ingår det nästan alltid ett s.k. flyttskydd. Det betyder att sakerna är försäkrade på två adresser samtidigt. Hur många dagar detta gäller varierar mellan olika bolag.

Din hemförsäkring på resan

Reseskydd
Reseskyddet gäller alltid minst 45 dagar och är gällande över hela världen. Det ersätter för skador och stöld på bagage samt läkarvård och merkostnader i samband med olycka eller sjukdom. Behöver man åka hem tidigare på grund av sjukdom/olycka/krig kan man även få tillbaka resekostnaden.

Reseskyddet kan även ersätta kostnader som uppstått om man blivit försenad till flyget på grund av en trafikolycka eller annan yttre omständighet.

Dig som person

Krisskydd
Vid en traumatisk olycka i hemmet (ex. brand) eller om man blir rånad/överfallen är krisskyddet en stor hjälp. Genom denna del av hemförsäkringen har man möjlighet till att få behandling hos psykolog under ett visst antal gånger för att bearbeta händelserna.

Ansvarsförsäkring
Om man av misstag råkar skada någon annan person kan ansvarsdelen ge ersättning. Detta gäller även om en någon skulle kräva försäkringstagaren på skadestånd.

Rättsskydd
Om en tvist uppstår kring bostaden eller egendom kan försäkringsbolaget hjälpa till med advokatkostnad och rättegångskostnader.

Överfallsskydd
Vid överfall kan ersättning betalas ut. Detta gäller både för eventuella skador som uppstått samt den kränkning man varit med om. Behöver man därutöver psykologisk hjälp är det krisskyddet som täcker detta.
E-post: info@insplanet.com
Direktnummer: 08-51 00 00 42Vad ingår i hemförsäkringen

Läs mer om Hemförsäkring

Så klarar du dig från vägglusen under resan
Både innan, under och efter resan finns det saker som du kan göra för att undvika vägglössen, både på plats och i ditt eget ...

Läs mer »
Produktförsäkringar
Enligt en rapport från Finansinspektionen 2010, har de dragit slutsatsen att produktförsäkringar i allmänhet gör nytta. Med produktförsäkring menas att man får en ...

Läs mer »
Köp reseförsäkring Välj en bra resförsäkring
Den absolut viktigaste åtgärden för att skydda sig mot obehagliga överraskningar på semesterresan är att ha en giltig
Läs mer »
bästa hemförsäkring Välj den bästa hemförsäkringen
Att hitta den bästa ...

Läs mer »
hemförsäkring Bo tryggare med rätt hemförsäkring
För de allra flesta är det en självklarhet att hemmet ska vara försäkrat. Men vad täcker en ...

Läs mer »

Vi jobbar för att få Sveriges mest nöjda kunder!

Följ oss på Twitter Följ oss på Facebook Följ oss på Google+

© 1999-2017 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00