Vad är en bostadsrättsförsäkring?

Bostadsrättsförsäkringen är ett tillägg till din hemförsäkring, ett så kallat bostadsrättstillägg, som du är skyldig att ha om du äger en bostadsrätt. I en bostadsrättsförening har varje enskild medlem ansvar för de delar av huset som innefattas av respektive bostadsrättslägenhet, medan föreningen har ansvar för resterande delar av fastigheten.

Du som är ägare av en bostadsrättslägenhet ansvarar alltså för allt innanför din lägenhets väggar - men inte för det utanför dina egna innerväggar. Det innebär att du ansvarar för fast inredning såsom badkar, toalett och handfat, samt för golv, dörrar och exempelvis fläktsystem. Bor du i en bostadsrätt med en egen tomt och garage, som till exempel ett radhus, ansvarar du även för dessa. Skador på den fasta inredningen kan vara mycket dyra att åtgärda och just därför tecknar du det separata bostadsrättstillägget till den vanliga hemförsäkringen.

I stadgarna hos de allra flesta bostadsrättsföreningarna är det fastslaget att samtliga behöver ha en bostadsrättsförsäkring, vilket i praktiken alltså innebär att du behöver en vanlig hemförsäkring med ett bostadsrättstillägg. Bor du däremot i en hyresrätt är det endast en enkel hemförsäkring du behöver. Detsamma gäller dig som hyr en bostadsrätt men alltså inte är ägare av själva bostadsrätten.

Ytterligare en viktig aspekt med bostadsrättsförsäkringen är att den kan ge ersättning för de självrisker som kan behöva betalas om bostadsrättsföreningens egen försäkring behöver användas. Ett exempel skulle kunna vara om stora delar av fastigheten drabbas av skadedjur på grund av en enskild medlem. Föreningens fastighetsförsäkring kan då ge ersättning för de saneringskostnader som uppstår. Blir självrisken på en sådan skadehantering hög, kan den enskilde medlemmens bostadsrättsförsäkring ge ersättning för detta.

Även eventuella tvister om huruvida du är ersättningsskyldig eller inte, täcks av din bostadsrättsförsäkring, och utreds alltså av det försäkringsbolag där du har din hemförsäkring och tillhörande bostadsrättstillägg.


Jämför pris på försäkringen till din bostadsrätt

Prismässigt ligger en hemförsäkring till en bostadsrätt högre i pris än en hemförsäkring till en hyresrätt. Detta på grund av bostadsrättstillägget. Självklart ska du jämföra villkor och priser mellan olika försäkringsbolag innan du väljer var du ska teckna din hemförsäkring med det utökade bostadsrättstillägget.


Kollektiv bostadsrättsförsäkring

En bostadsrättsförening kan även välja att teckna en kollektiv bostadsrättsförsäkring, som komplement till föreningens fastighetsförsäkring. Om din förening har en kollektiv bostadsrättsförsäkring behöver du inte själv teckna något bostadsrättstillägg till din egen hemförsäkring.

Det har blivit allt vanligare att föreningar tecknar de kollektiva försäkringarna, av flera olika anledningar. Delvis innebär det att föreningen då har koll på att samtliga medlemmar är korrekt försäkrade. Dessutom är det billigare att teckna en kollektiv försäkring, än att var och en ska teckna en sådan var för sig. Bor du i en bostadsrätt kan du alltså föreslå till styrelsen i föreningen att se över möjligheterna att teckna en kollektiv bostadsrättsförsäkring, utöver den fastighetsförsäkring som föreningen redan har.

E-post: info@insplanet.com
Direktnummer: 08-51 00 00 42
Läs mer om Hemförsäkring

Vad ingår i hemförsäkringen Vad ingår i hemförsäkringen?
Här kan du läsa om vad de olika delarna i din hemförsäkring ger för skydd. Dessa grundläggande moment ingår i de allra flesta hemförsäkringar, och ...

Läs mer »
bästa hemförsäkring Välj den bästa hemförsäkringen
Att kunna välja ut den bästa hemförsäkringen till dig och din familj, kräver att du dyker ner i försäkringsvillkoren en aning. På så vis kan du ...

Läs mer »
Drulleförsäkring
Drulleförsäkringen kopplas många gånger till teknik - men täcker betydligt mer än så. En repa i nya vinterjackan, den dyra vasen som går i kras eller servisen som ...

Läs mer »
Hemförsäkring student
Här kan du läsa om hur du som är inneboende, bor i studentkorridor, eller hyr en lägenhet i första alternativt andra hand kan tänka kring din ...

Läs mer »
Rätt ersättning efter inbrottet
Det är möjligt att du efter ett inbrott snabbt kan konstatera vilka saker du blivit av med. Samtidigt kommer ditt försäkringsbolag att begära ...

Läs mer »
Vad är en bostadsrättsförsäkring?
Bostadsrättsförsäkringen är ett tillägg till din hemförsäkring, ett så kallat bostadsrättstillägg, som du är skyldig att ha om du äger en ...

Läs mer »
Golfförsäkring
Till hemförsäkringen kan du teckna ett golftillägg, som ger dig betydligt högre ersättning om något skulle hända med din golfutrustning, såväl hemma i Sverige som ...

Läs mer »
Produktförsäkringar
Enligt en rapport från Finansinspektionen 2010, har de dragit slutsatsen att produktförsäkringar i allmänhet gör nytta. Med produktförsäkring menas att man får en ...

Läs mer »
Ansvarsförsäkring
Ansvarsförsäkringen är en del som alltid ingår i hemförsäkringen, däremot är ...

Läs mer »
Vikten av att teckna hemförsäkringar Hemförsäkring är en bra investering
Idag kan man försäkra det mesta och vi överöses av reklam för allehanda specialförsäkringar. Eftersom man gärna vill känna sig trygg och säker...

Läs mer »

Vi jobbar för att få Sveriges mest nöjda kunder!

© 1999-2018 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00