Hitta rätt hemförsäkring till rätt pris

Hemförsäkringar hör till de försäkringar som känns som ett måste att ha. Om man måste prioritera bland försäkringar till exempel på grund av dålig ekonomi, då är hemförsäkringar en av de saker man bör prioritera främst. Anledningen till varför just hemförsäkringar är så viktiga är för att de täcker in så väldigt många olika saker och hemförsäkringar är också de försäkringar som kan ge ersättning i väldigt många olika fall och för många olika kostnader som kan uppstå i olika situationer i livet.

Hemförsäkringar är också unika på så sätt att de faktiskt inte bara gäller en själv, utan alla som är skrivna på en och samma adress, det vill säga att hemförsäkringar gäller för hela familjen. Annars brukar ju försäkringar vara individuella, men alltså inte hemförsäkringar.

Hemförsäkringar består av olika delar

Hemförsäkringar består av flera olika delar och exakt vilka delar som ingår kan variera mellan olika försäkringsbolag. Hos vissa försäkringsbolag finns också olika tilläggsförsäkringar som man kan teckna som komplement till hemförsäkringar om man har behov av detta. Några exempel på de olika delarna som kan ingå i hemförsäkringar är:

Egendomsförsäkring. Denna del av hemförsäkringar är den del som handlar om lösöret, det vill säga att försäkringen ger ersättning för skador som inträffar på de saker och ting som finns i ditt hem. Både sådant du äger, som du hyrt eller som du lånat. Så om det exempelvis inträffar brand, inbrott, skadegörelse eller något liknande och dina tillhörigheter går sönder så är det denna del av hemförsäkringar som träder in.

Ansvarsförsäkring. I hemförsäkringar ingår vanligtvis också ett skydd ifall du skulle råka skada någon annan person eller hans/hennes egendom. Med ansvarsskyddet kan man få rättshjälp, ersättning för rättegång, ersättning för eventuellt skadestånd och så vidare. Förutom ansvarsförsäkring ingår vanligen en rättsskyddsförsäkring i hemförsäkringar. Det är också en hjälp ifall man hamnar i en rättstvist av något slag och man kan då få ersättning för rättegångs- och advokatkostnader.

Överfallsförsäkring. I hemförsäkringar kan det också ingå en överfallsförsäkring. Den träder i kraft om du blir överfallen och skadad, till exempel i en misshandel, våldtäkt, rån eller liknande. Du kan få ersättning för sjukhusvistelse, förstörda kläder, glasögon, förlorad arbetsinkomst samt ärrersättning och invaliditetsersättning.

Reseförsäkring. De allra flesta hemförsäkringar innehåller en reseförsäkring. Den ger helt enkelt skydd ifall du är på resande fot. Försäkringen kan exempelvis ge ersättning om du drabbas av olycka eller sjukdom på resmålet, försenat eller borttappat bagage och mycket annat.

Allriskförsäkring. I en del hemförsäkringar ingår en allriskförsäkring, en försäkring som också brukar kallas för drulleförsäkring hos en del hemförsäkringar. Hos andra hemförsäkringar ingår inte denna försäkringstyp utan man får teckna den som en tilläggsförsäkring till hemförsäkringar. Denna försäkring täcker in massor av saker, till exempel om du tappar mobilen i golvet, om teven går sönder i flytten eller om du tappar ipaden i badkaret.

Skillnad mellan hemförsäkringar och villaförsäkringar

Många tror att villaförsäkringar och hemförsäkringar är i stort sett synonymer, och till viss del stämmer väl det. Men villaförsäkringar är betydligt mer omfattande än hemförsäkringar. Man kan säga att hemförsäkringar är till för de som bor i hyresrätt och villaförsäkringar och bostadsrättsförsäkringar är i princip vanliga hemförsäkringar, men med tillägg för sådant som kan inträffa på själva villan eller fastigheten. Exempelvis vattenskada, brand, skadedjur, elfel och liknande.
E-post: info@insplanet.com
Direktnummer: 08-51 00 00 42bra hemförsäkring

Läs mer om Hemförsäkring

Vad ingår i hemförsäkringen Vad ingår i hemförsäkringen?
Här kan du läsa om vad de olika delarna i din hemförsäkring ger för skydd. Dessa grundläggande moment ingår i de allra flesta hemförsäkringar, och ...

Läs mer »
Vad är en bostadsrättsförsäkring?
Bostadsrättsförsäkringen är ett tillägg till din hemförsäkring, ett så kallat bostadsrättstillägg, som du är skyldig att ha om du äger en ...

Läs mer »
Drulleförsäkring
Drulleförsäkringen kopplas många gånger till teknik - men täcker betydligt mer än så. En repa i nya vinterjackan, den dyra vasen som går i kras eller servisen som ...

Läs mer »
Hemförsäkring student
Här kan du läsa om hur du som är inneboende, bor i studentkorridor, eller hyr en lägenhet i första alternativt andra hand kan tänka kring din ...

Läs mer »
bästa hemförsäkring Välj den bästa hemförsäkringen
Att kunna välja ut den bästa hemförsäkringen till dig och din familj, kräver att du dyker ner i försäkringsvillkoren en aning. På så vis kan du ...

Läs mer »
Golfförsäkring
Till hemförsäkringen kan du teckna ett golftillägg, som ger dig betydligt högre ersättning om något skulle hända med din golfutrustning, såväl hemma i Sverige som ...

Läs mer »
Produktförsäkringar
Enligt en rapport från Finansinspektionen 2010, har de dragit slutsatsen att produktförsäkringar i allmänhet gör nytta. Med produktförsäkring menas att man får en ...

Läs mer »
Köp reseförsäkring Välj en bra resförsäkring
Den absolut viktigaste åtgärden för att skydda sig mot obehagliga överraskningar på semesterresan är att ha en giltig
Läs mer »
hemförsäkring Bo tryggare med rätt hemförsäkring
För de allra flesta är det en självklarhet att hemmet ska vara försäkrat. Men vad täcker en ...

Läs mer »
bra hemförsäkring Hitta rätt hemförsäkring till rätt pris
Hemförsäkringar hör till de försäkringar som känns som ett måste att ha. Om man måste prioritera bland försäkringar till exempel...

Läs mer »
Ansvarsförsäkring
Ansvarsförsäkringen är en del som alltid ingår i hemförsäkringen, däremot är ...

Läs mer »
Billig reseförsäkring med Insplanet Billig reseförsäkring
Ska man resa utomlands är en reseförsäkring värdefullt att ha. Få försäkringar är så omfattande som just en reseförsäkring. En sådan täcker nämligen det...

Läs mer »
Vikten av att teckna hemförsäkringar Hemförsäkring är en bra investering
Idag kan man försäkra det mesta och vi överöses av reklam för allehanda specialförsäkringar. Eftersom man gärna vill känna sig trygg och säker...

Läs mer »
Extra skydd i hemförsäkringen Tillägg som finns att köpa till hemförsäkringen
En del försäkringsbolag erbjuder hemförsäkring på två eller tre nivåer. ...

Läs mer »
Bra och billig hemförsäkring 5 tips för bättre och billigare hemförsäkring
Vi på Insplanet har tagit fram 5 viktiga råd till dig som vill förnya, teckna eller jämföra hemförsäkring, med våra 5 enkla råd kan ...

Läs mer »

Vi jobbar för att få Sveriges mest nöjda kunder!

Följ oss på Twitter Följ oss på Facebook Följ oss på Google+

© 1999-2017 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00