Hemförsäkringens mobbingsskydd

Skydd mot mobbning har blivit ett alltmer vanligt förekommande moment i hemförsäkringen - men fortfarande är det långt ifrån alla försäkringsbolag som erbjuder det. Mobbningsskyddet kan ge barn och ungdomar ersättning i form av samtalstimmar med psykolog samt schablonersättning som syftar till att underlätta vardagen för den som blivit utsatt för mobbning.

Idag hittar du mobbningsskyddet hos ICA Försäkring (Sveriges snabbast växande försäkringsbolag), hos Moderna Försäkringar (Sveriges femte största försäkringsbolag som ständigt utmanar storbolagen), samt hos Villaägarna (ett försäkringsbolag som vuxit fram ur organisationen Villaägarnas Riksförbund). Även Gjensidige har ett mobbningsskydd, men detta skydd är inte lika omfattande som hos tidigare nämnda försäkringsbolag.

Hos övriga aktörer bland Sveriges försäkringsbolag - stora som små - saknas ett moment för mobbning helt, ännu (2018). Bland försäkringsbolagen ovan ingår mobbningsskyddet i hemförsäkringens grundutförande. Det är alltså inte något separat tillägg som behövs och dessutom ser utförandet på skyddet identiskt ut mellan bolagen. För att mobbningsskyddet ska ge ersättning, måste en anmälan om mobbning ha gjorts till Barn- och Elevombudsmannen.

Kort beskrivet täcker skyddet upp till tio samtalstillfällen med psykolog/samtalsterapi, och kan även ge ersättning för skäliga kostnader vid resor till dessa möten. Resulterar anmälan till Barn- och Elevombudsmannen i kritik mot skolan, kan ett engångsbelopp betalas ut till försäkringstagaren i syfte att underlätta i vardagen under den tid det tar för skolan att förändra sitt arbete. Väcks talan i domstol utbetalas ytterligare en summa för att underlätta i vardagen för försäkringstagaren. Mobbningsskyddet gäller alltid utan självrisk.

Upplägget för mobbningsskyddet liknar hemförsäkringens krisskydd, som alltid ingår i en hemförsäkring. Den avgörande skillnaden är dock att krisskyddet syftar till att ge ersättning för bearbetning av traumatiska upplevelser som uppstått vid händelser som hemförsäkringen i övrigt täcker. Exempelvis kan krisskyddet hjälpa till vid trauman efter brand, inbrott, överfall eller sexuella övergrepp.

Vill du och ditt utsatta barn utnyttja krisskyddet i hemförsäkringen i syfte att få ersättning för mobbning, måste ditt barn blivit överfallet, så att krishanteringen går att koppla till hemförsäkringens överfallsskydd. Krisskyddet blir därmed mycket bristfälligt i en modern skolmiljö där nätmobbning tar en allt större plats. Därför blir en egen sektion i hemförsäkring för just mobbning, en nödvändig lösning.


Har ditt försäkringsbolag ett skydd mot mobbning i hemförsäkringen?

För att ta reda på om din hemförsäkring har ett skydd mot mobbning behöver du kika i försäkringsvillkoren (alternativt i den förköpsinformation som finns till försäkringen). Leta efter rubriken “Mobbning”, som förmodligen ligger i närheten av “Krisskydd” eller under kategorin “Personskydd”. Att mobbning inte medräknas i fler försäkringsbolags grundskydd är tråkigt, och vi på Insplanet hoppas definitivt på att fler bolag vågar ta in skyddet i sina hemförsäkringar framöver!

E-post: info@insplanet.com
Direktnummer: 08-51 00 00 42Relaterade artiklar


Iphone med sprucken skärm och i två delar Försäkringsbedrägeri ökar i samband med lansering av Iphone
Försäkringsbedrägeri ökar i samband med lansering av IphoneIgår (2018-09-12) presenterade Apple nya Iphones. Den här gången blev det hela tre olika modeller. Iphone XS, Iphone XS MAX och ...
Läs mer »


Människor som står och tittar på en skogsbrand Högre försäkringspremier efter skogsbränder
Under sommaren har skogsbränder härjat runt om i Sverige. Värst har situationen varit i Dalarna, Gävleborg och Jämtland. Totalt har det brunnit ...
Läs mer »


Så skyddar du dig mot ID-stöld!
Enligt polisen är ID-kapning - eller ID-stöld som det också kallas - Sveriges vanligaste bedrägeri. Varje år drabbas mer än 190 000 svenskar och behovet av att informera...
Läs mer »


Vad ingår i hemförsäkringen Vad ingår i hemförsäkringen?
En hemförsäkring täcker det mesta inom hemmets fyra väggar, inklusive du och alla som bor där. Den erbjuder bland annat skydd mot skadegörelse på och ...
Läs mer »


bästa hemförsäkring Välj den bästa hemförsäkringen
Att kunna välja ut den bästa hemförsäkringen till dig och din familj, kräver att du dyker ner i försäkringsvillkoren en aning. På så vis kan du ...
Läs mer »


Drulleförsäkring
En allriskförsäkring, eller drulleförsäkring som den i mer vardagligt tal kallas, är en mycket populär tilläggsförsäkring till hemförsäkringen. Hos en del ...
Läs mer »


Bostadsrättsförsäkringen är ett tillägg till din hemförsäkring, ett så kallat bostadsrättstillägg Vad är bostadsrättstillägg? | Jämför försäkring på Insplanet
Ett bostadsrättstillägg är ett tillägg till din hemförsäkring, vilket är bra att ha om du äger en bostadsrätt. I en bostadsrättsförening har nämligen varje ...
Läs mer »