Hemförsäkringens mobbingsskydd

Skydd mot mobbning har blivit ett alltmer vanligt förekommande moment i hemförsäkringen - men fortfarande är det långt ifrån alla försäkringsbolag som erbjuder det. Mobbningsskyddet kan ge barn och ungdomar ersättning i form av samtalstimmar med psykolog samt schablonersättning som syftar till att underlätta vardagen för den som blivit utsatt för mobbning.

Idag hittar du mobbningsskyddet hos ICA Försäkring (Sveriges snabbast växande försäkringsbolag), hos Moderna Försäkringar (Sveriges femte största försäkringsbolag som ständigt utmanar storbolagen), samt hos Villaägarna (ett försäkringsbolag som vuxit fram ur organisationen Villaägarnas Riksförbund). Även Gjensidige har ett mobbningsskydd, men detta skydd är inte lika omfattande som hos tidigare nämnda försäkringsbolag.

Hos övriga aktörer bland Sveriges försäkringsbolag - stora som små - saknas ett moment för mobbning helt, ännu (2018). Bland försäkringsbolagen ovan ingår mobbningsskyddet i hemförsäkringens grundutförande. Det är alltså inte något separat tillägg som behövs och dessutom ser utförandet på skyddet identiskt ut mellan bolagen. För att mobbningsskyddet ska ge ersättning, måste en anmälan om mobbning ha gjorts till Barn- och Elevombudsmannen.

Kort beskrivet täcker skyddet upp till tio samtalstillfällen med psykolog/samtalsterapi, och kan även ge ersättning för skäliga kostnader vid resor till dessa möten. Resulterar anmälan till Barn- och Elevombudsmannen i kritik mot skolan, kan ett engångsbelopp betalas ut till försäkringstagaren i syfte att underlätta i vardagen under den tid det tar för skolan att förändra sitt arbete. Väcks talan i domstol utbetalas ytterligare en summa för att underlätta i vardagen för försäkringstagaren. Mobbningsskyddet gäller alltid utan självrisk.

Upplägget för mobbningsskyddet liknar hemförsäkringens krisskydd, som alltid ingår i en hemförsäkring. Den avgörande skillnaden är dock att krisskyddet syftar till att ge ersättning för bearbetning av traumatiska upplevelser som uppstått vid händelser som hemförsäkringen i övrigt täcker. Exempelvis kan krisskyddet hjälpa till vid trauman efter brand, inbrott, överfall eller sexuella övergrepp.

Vill du och ditt utsatta barn utnyttja krisskyddet i hemförsäkringen i syfte att få ersättning för mobbning, måste ditt barn blivit överfallet, så att krishanteringen går att koppla till hemförsäkringens överfallsskydd. Krisskyddet blir därmed mycket bristfälligt i en modern skolmiljö där nätmobbning tar en allt större plats. Därför blir en egen sektion i hemförsäkring för just mobbning, en nödvändig lösning.


Har ditt försäkringsbolag ett skydd mot mobbning i hemförsäkringen?

För att ta reda på om din hemförsäkring har ett skydd mot mobbning behöver du kika i försäkringsvillkoren (alternativt i den förköpsinformation som finns till försäkringen). Leta efter rubriken “Mobbning”, som förmodligen ligger i närheten av “Krisskydd” eller under kategorin “Personskydd”. Att mobbning inte medräknas i fler försäkringsbolags grundskydd är tråkigt, och vi på Insplanet hoppas definitivt på att fler bolag vågar ta in skyddet i sina hemförsäkringar framöver!Relaterade artiklar

Hemförsäkringens mobbningsskydd

Blixt över nattlandskap Åskoväder: så skyddar du dig själv och elektroniken
Måste man fortfarande dra ur kontakten när det åskar, eller var det bara något man behövde göra “förr i tiden”? Jo, det gäller ...
Läs mer »


En person gör ett golfslag på en golfbana Golfförsäkring
Spelar du golf? Då kan du teckna ett golftillägg till din hemförsäkring. En golfförsäkring ger dig ett betydligt starkare skydd om någonting skulle ...
Läs mer »


Hemförsäkring vid flytt: Så här ska du göra med din hemförsäkring Hemförsäkring vid flytt: Så här ska du göra med din hemförsäkring
Om du ska flytta måste du anmäla flytten till ditt försäkringsbolag. Beroende på hur din nya ...
Läs mer »


Cykel parkerad mot vägg Försäkra din cykel
En cykelförsäkring ingår i alla hemförsäkringar och kan hjälpa dig att få ersättning om cykeln blir stulen. Men maxbeloppet som du kan få tillbaka...
Läs mer »


Hyra stuga: det här bör du tänka på när du hyr stuga i Sverige
Funderar du på att hyra stuga i sommar? Du är förmodligen inte ensam! Nu när utlandssemestern blivit ...
Läs mer »


Droppande vattenkran Vad täcker hemförsäkring vid vattenskada?
Drabbas du av en vattenskada kan du få ersättning från din hemförsäkring. I den här artikeln går vi igenom vad som gäller ...
Läs mer »


Zombieapokalyps: vilka försäkringar behöver jag?
Nu är det ju ingen apokalyps vi står inför, även om vardagen ser annorlunda ut för de flesta av oss i dessa ...
Läs mer »