Hemförsäkringens mobbingsskydd

Skydd mot mobbning har blivit ett alltmer vanligt förekommande moment i hemförsäkringen - men fortfarande är det långt ifrån alla försäkringsbolag som erbjuder det. Mobbningsskyddet kan ge barn och ungdomar ersättning i form av samtalstimmar med psykolog samt schablonersättning som syftar till att underlätta vardagen för den som blivit utsatt för mobbning.

Idag hittar du mobbningsskyddet hos ICA Försäkring (Sveriges snabbast växande försäkringsbolag), hos Moderna Försäkringar (Sveriges femte största försäkringsbolag som ständigt utmanar storbolagen), samt hos Villaägarna (ett försäkringsbolag som vuxit fram ur organisationen Villaägarnas Riksförbund). Även Gjensidige har ett mobbningsskydd, men detta skydd är inte lika omfattande som hos tidigare nämnda försäkringsbolag.

Hos övriga aktörer bland Sveriges försäkringsbolag - stora som små - saknas ett moment för mobbning helt, ännu (2018). Bland försäkringsbolagen ovan ingår mobbningsskyddet i hemförsäkringens grundutförande. Det är alltså inte något separat tillägg som behövs och dessutom ser utförandet på skyddet identiskt ut mellan bolagen. För att mobbningsskyddet ska ge ersättning, måste en anmälan om mobbning ha gjorts till Barn- och Elevombudsmannen.

Kort beskrivet täcker skyddet upp till tio samtalstillfällen med psykolog/samtalsterapi, och kan även ge ersättning för skäliga kostnader vid resor till dessa möten. Resulterar anmälan till Barn- och Elevombudsmannen i kritik mot skolan, kan ett engångsbelopp betalas ut till försäkringstagaren i syfte att underlätta i vardagen under den tid det tar för skolan att förändra sitt arbete. Väcks talan i domstol utbetalas ytterligare en summa för att underlätta i vardagen för försäkringstagaren. Mobbningsskyddet gäller alltid utan självrisk.

Upplägget för mobbningsskyddet liknar hemförsäkringens krisskydd, som alltid ingår i en hemförsäkring. Den avgörande skillnaden är dock att krisskyddet syftar till att ge ersättning för bearbetning av traumatiska upplevelser som uppstått vid händelser som hemförsäkringen i övrigt täcker. Exempelvis kan krisskyddet hjälpa till vid trauman efter brand, inbrott, överfall eller sexuella övergrepp.

Vill du och ditt utsatta barn utnyttja krisskyddet i hemförsäkringen i syfte att få ersättning för mobbning, måste ditt barn blivit överfallet, så att krishanteringen går att koppla till hemförsäkringens överfallsskydd. Krisskyddet blir därmed mycket bristfälligt i en modern skolmiljö där nätmobbning tar en allt större plats. Därför blir en egen sektion i hemförsäkring för just mobbning, en nödvändig lösning.


Har ditt försäkringsbolag ett skydd mot mobbning i hemförsäkringen?

För att ta reda på om din hemförsäkring har ett skydd mot mobbning behöver du kika i försäkringsvillkoren (alternativt i den förköpsinformation som finns till försäkringen). Leta efter rubriken “Mobbning”, som förmodligen ligger i närheten av “Krisskydd” eller under kategorin “Personskydd”. Att mobbning inte medräknas i fler försäkringsbolags grundskydd är tråkigt, och vi på Insplanet hoppas definitivt på att fler bolag vågar ta in skyddet i sina hemförsäkringar framöver!Relaterade artiklar


När testade du din brandvarnare senast? Brandvarnare – en billig livförsäkring
När testade du din brandvarnare senast? En fungerande brandvarnare kan vara skillnaden mellan liv och död. Det är en billig livförsäkring som ...
Läs mer »


försäkra elscooter Vilka försäkringar gäller för elscooter?
Elscootrar, eller elsparkcyklar som de också kallas, har blivit väldigt populära det senaste året, framförallt i städer där ...
Läs mer »


Hemförsäkring vid flytt: Så här ska du göra med din hemförsäkring Hemförsäkring vid flytt: Så här ska du göra med din hemförsäkring
Om du ska flytta måste du anmäla flytt till ditt försäkringsbolag. Beroende på hur din nya ...
Läs mer »


Andrahandsuthyrning: Det här ska du tänka på när du hyr eller hyr ut i andrahand Andrahandsuthyrning: Det här ska du tänka på när du hyr eller hyr ut i andrahand
Nästan alla har någon gång hyrt eller hyrt ut i andrahand. Trots det är det få som har ...
Läs mer »


Vill du teckna en försäkring som ersätter skogsbrand? Skogsbrand: Information om försäkring för bil-, hus- och skogsägare
Vill du teckna en försäkring som ersätter skogsbrand?...
Läs mer »


Hemförsäkring hyresrätt: Försäkring anpassad för dig som hyr bostad Hemförsäkring hyresrätt: Försäkring anpassad för dig som hyr bostad
När du bor i hyresrätt bör du ha en hemförsäkring på din adress. Den gäller inte bara dig och ...
Läs mer »


Stulen cykel Cykelstöld
Har du fått din cykel stulen? Du är dessvärre inte ensam. Varje år anmäls nämligen 65 000 ...
Läs mer »