Vilka försäkringar gäller för elscooter?

Elscootrar, eller elsparkcyklar som de också kallas, har blivit väldigt populära det senaste året, framförallt i städer där de susar fram i trafiken och står parkerade lite varstans på trottoarerna. Oavsett vad man tycker om elscootrarnas vara eller icke vara har olyckorna ökat i samband med den ökande populariteten. Trots det är det många som saknar rätt försäkring om de skulle skadas när de kör elscooter. Här går vi igenom vilka försäkringar som ger dig rätt skydd om olyckan skulle vara framme.

Eftersom elscootern är ett relativt nytt inslag i stadsbilden är många som hyr elscooter ovana att köra dem och löper därför större risk att skada sig. Många elscooterförare tenderar också att ha ett mer riskfyllt körsätt: det är inte ovanligt att se fler än en person på en elscooter och många kör på trottoarer. Dessutom är det få som använder hjälm, till skillnad från cyklister.

Enligt en studie i USA hade närmare hälften av dem som deltog i studien fått skador på huvudet, men endast en person hade använt hjälm under olyckstillfället. I genomsnitt skedde två olycksfall per dag där elscootrar var inblandade. Resultaten är däremot inte unika för USA, i många EU-länder ser man just nu över lagstiftningen för att öka säkerheten. I Norge kommer man troligen införa en åldersgräns på tolv år och hjälmkrav på personer upp till sjutton år.

Det är alltid viktigt att du skyddar dig med hjälm, men skulle du ändå skada dig kan du få ersättning för både elscootern och för kroppsskador – om du är rätt försäkrad.

Vad räknas elscootern som – cykel eller moped?

Vilken försäkring som gäller beror på vilket typ av fordon elscootern klassas som. En elscooter klassas som cykel om den är konstruerad för en maxhastighet på 20 kilometer i timmen och har en motor på max 250 watt. Om elscootern går snabbare eller har en starkare motor än så kan den däremot inte räknas som en cykel. Då ligger det närmast tillhands att klassa elscootern som någon typ av moped, till exempel moped klass II. Men då måste den uppfylla flera tekniska krav, exempelvis på bromsar, vilket det inte är säkert att den klarar av.

Skulle det inte gå att klassa elscootern som vare sig cykel eller moped får fordonet inte köras på allmän väg, utan endast inom ett inhägnat område.

Vilka försäkringar skyddar dig om du råkar ut för en olycka på elscooter?

När elscootern kan klassas som cykel omfattas den av din hemförsäkring. Om det är du som äger elscootern kan du få ersättning för skador som uppstår på själva elscootern eller få ersättning om den skulle bli stulen. Om det i stället händer något med elscootern som du hyr kan ansvarsskyddet i hemförsäkringen ersätta kostnaderna ifall du blir skadeståndsskyldig.

Det finns däremot inte något olycksfallsskydd som täcker personskador i hemförsäkringen. En olycksfallsförsäkring ersätter dig vanligtvis för tandvårdskostnader, sjukvårdskostnader och ärr och betalar ut en större engångssumma om du drabbas av en kroppsskada eller inte klarar av att arbeta i framtiden.

Om elscootern istället klassas som en moped måste du ha en trafikförsäkring, det är ett krav enligt lag för att du ska få köra den. En trafikförsäkring skyddar dig och dina medtrafikanter, till exempel om du skulle råka köra på en person, någons fordon eller någon annan egendom.

Tänk på att försäkringar kan skilja sig åt och att vad som definieras som en cykel kan se olika ut på olika försäkringsbolag. Därför är det viktigt att du jämför försäkringar innan du väljer vilken du vill ha.

Vilka trafikregler gäller för elscooter?

  • Om elscootern räknas som cykel gäller samma trafikregler som för andra cyklar. Det är bland annat förbjudet att köra på trottoar och att åka fler än en person på en elscooter, gör du det kan du få 500 kr i böter.
  • Cykelhjälm är ett krav för personer under 15 år.
  • Om elscootern klassas som moped måste du ha en trafikförsäkring för att få köra den.
  • Du får varken cykla eller köra elscooter om du är påverkad av till exempel alkohol. Gör du det riskerar du att dömas för vårdslöshet eller grov vårdslöshet i trafik. I värsta fall kan du förlora körkortet eller försena möjligheten att ta körkort.

Gör en kostnadsfri jämförelse

Börja här

Relaterade artiklar

försäkra elscooter

försäkra elscooter Vilka försäkringar gäller för elscooter?
Elscootrar, eller elsparkcyklar som de också kallas, har blivit väldigt populära det senaste året, framförallt i städer där de susar fram i ...
Läs mer »


Hemförsäkring vid flytt: Så här ska du göra med din hemförsäkring Hemförsäkring vid flytt: Så här ska du göra med din hemförsäkring
Om du ska flytta måste du anmäla flytt till ditt försäkringsbolag. Beroende på hur din nya boendesituation kommer se ut ...
Läs mer »


Andrahandsuthyrning: Det här ska du tänka på när du hyr eller hyr ut i andrahand Andrahandsuthyrning: Det här ska du tänka på när du hyr eller hyr ut i andrahand
Nästan alla har någon gång hyrt eller hyrt ut i andrahand. Trots det är det få som har koll på vad som ...
Läs mer »


Vill du teckna en försäkring som ersätter skogsbrand? Skogsbrand: Information om försäkring för bil-, hus- och skogsägare
Vill du teckna en försäkring som ersätter skogsbrand? Här hittar du information om försäkring för bil-, hus- och ...
Läs mer »


Hemförsäkring hyresrätt: Försäkring anpassad för dig som hyr bostad Hemförsäkring hyresrätt: Försäkring anpassad för dig som hyr bostad
När du bor i hyresrätt bör du ha en hemförsäkring på din adress. Den gäller inte bara dig och personer som du bor med ...
Läs mer »


Stulen cykel Cykelstöld
Har du fått din cykel stulen? Du är dessvärre inte ensam. Varje år anmäls nämligen 65 000 cyklar stulna till ...
Läs mer »


Brandförsäkring: Skydda dig mot brand i hemmet Brandförsäkring: Skydda dig mot brand i hemmet
Din hemförsäkring täcker saker som du hyr, lånar eller äger. Bor du i villa och har en villaförsäkring får du även ersättning för skador på ...
Läs mer »