Drulleförsäkring

Drulleförsäkringen kopplas många gånger till teknik - men täcker betydligt mer än så. En repa i nya vinterjackan, den dyra vasen som går i kras eller servisen som ryker i samband med flytten. All lös egendom som förstörs vid en plötslig och oförutsägbar händelse kan ersättas av allriskförsäkringen, eller drulleförsäkringen som den i vardagligt tal kallas.


Plötslig oförutsägbar händelse

Det som allrisken, eller drulleförsäkringen, ger ersättning för är plötsliga och oförutsedda händelser där lösöre förstörs. Försäkringen gäller såväl i och utanför hemmet, samt under resan både i Sverige och utomlands.

En mindre repa täcks inte, utan saken som förstörs behöver betraktas som oanvändbar för att ersättas. Det finns även undantag såsom skada i samband med felaktig användning av till exempel en maskin eller ett verktyg. Detsamma gäller slitage och åldersförändring, vare sig en olycka uppstår plötsligt eller inte.

Ett annat vanligt undantag är låsbyte. Med andra ord hjälper drulleförsäkringen dig inte om du till exempel tappar bort nycklarna till ditt hem och behöver byta lås för att kunna komma in igen. Cykel och golfutrustning täcks i regel inte heller av allriskförsäkringen. De är helt enkelt exkluderade från skyddet då risken för oförutsedda händelser är alltför stor (och skadetillfällen kan vara svårtydda)

Känner du till att det finns ett separat golftillägg till hemförsäkringen, som även innehåller en så kallad hole-in-oneförsäkring?


Stöld och borttappade saker

Stöld och borttappade saker är svårdefinierade olyckor, i synnerhet om stöld uppstår i samband med att du förlagt något. Att en stöldbegärlig sak försvinner när den inte är under uppsyn, är ju inte helt oförutsägbart - vilket innebär att allrisken inte täcker en sådan olycka. I samband med olyckor som dessa är det snarare grundskyddet i hemförsäkringen som kan vara behjälpligt.

Värt att tillägga är att samtliga olyckor som omfattas av grundskyddet i hemförsäkringen, inte ersätts av allrisken. Via hemförsäkringens grundskydd kan lös egendom som försvunnit i eller intill hemmet, alternativt under resan, ersättas. Ett exempel skulle kunna vara då du lastar ur bilen utanför ditt hem. Står bilen olåst och något försvinner ur bakluckan, samtidigt som du bara varit ifrån bilen under några få minuter, kan du alltså ha rätt till ersättning för lös egendom som stulits från ditt bagageutrymme.


Täcker drullen en borttappad mobiltelefon?

Tyvärr är borttappade eller stulna mobiltelefoner bland de vanligaste olyckorna som anmäls till försäkringsbolag. Det kan handla om en iPhone som omedvetet lämnats kvar på ett restaurangbord och försvunnit inom bara några minuter, eller en ficktjuv som tagit mobiltelefonen ur en handväska. Detta räknas dock inte som plötsliga och oförutsägbara händelser, eftersom du trots allt är skyldig att vara vaksam över dina saker. Blir din smartphone stulen i samband med ett inbrott inträffar i din bil, båt, tält eller husvagn, gäller inte heller respektive försäkrings inbrottsskydd, då mobiltelefoner i dessa fall klassas som alltför stöldbegärliga föremål.


Hur hög ersättning ger drulleförsäkringen?

Du får ersättning för din drulle baserad på lösörets marknadsvärde. Vad är saken värd idag eller vad kostar den att reparera? Försäkringsbolaget gör i regel även ett åldersavdrag, om det är en sak som ska ersättas helt och hållet. Sedan dras självrisken av på det ersättningsbelopp du ska få tillbaka. Självrisken för hemförsäkringens olika moment är i regel cirka 1 500 kronor. En positiv sak med drullen är dessutom att handläggningstiden kan gå mycket fort. Många gånger går olyckan att identifiera redan vid första samtalet. Du kan komma att behöva skicka in kompletterande material såsom kvitto eller bild på ett förstört föremål. Har du möjlighet att lämna in rätt uppgifter redan vid första samtalet, har du med stor sannolikhet ersättningsbeloppet utbetalt inom närmsta dagarna eller veckorna.


Täcker drullen spräckt skärm på smartphone?

Exempel på skador som försäkringsbolag nästan dagligen hjälper till med, är alla de krossade skärmar som uppstår på smartphones och läsplattor. Spruckna skärmar uppstår i regel i samband med just plötsliga och oförutsedda händelser, som ett fall till marken, och är därmed i allra högsta grad en olycka som ersätts via drulleförsäkringen.


Vad kostar en drulleförsäkring?

En drulleförsäkring kan ingå eller tecknas separat till din hemförsäkring. Om den ingår eller inte beror på vilket försäkringsbolag du vänder dig till, samt vilken nivå du väljer på din hemförsäkring (om försäkringsbolaget i fråga erbjuder olika nivåer på försäkringen). Ju fler medlemmar i hushållet, desto dyrare blir hemförsäkringen och således även drulleförsäkringen. Samtidigt är drullen i stark rekommendation till de familjer där hushållet är stort och det finns barn med i bilden - mindre olyckor som täcks just av drullen, uppstår lätt i stressade vardagssituationer.


Olika typer av drulleförsäkringar

I vardagligt tal syftar man främst på den allriskförsäkring som ingår eller som kan tecknas som ett separat tillägg till hemförsäkringen. Det är även vanligt att teckna en så kallad bilallrsik, det vill säga en drulleförsäkring i bilförsäkringen. Den ger ersättning för plötsliga och oförutsägbara händelser som kan uppstå i bilen, såsom en utspilld läsk över sätet eller om någon blir åksjuk och förstör baksätet. Det finns även en separat allrisk för villa, som är ett mycket förmånligt tillägg till villahemförsäkringen.


Ansvarsförsäkring - om du förstör någon annans saker

I grundskyddet i din hemförsäkring ingår alltid en så kallad ansvarsförsäkring, oavsett vilket försäkringsbolag du än har. Det innebär att försäkringen ger ersättning för de skador som du orsakar på andra privatpersoners lösa egendom. Lånar du en dator av en vän som du råkar tappa i golvet, kan vännens dator ersättas av din hemförsäkring. Även i dessa fall betalar du en självrisk.E-post: info@insplanet.com
Direktnummer: 08-51 00 00 42
Läs mer om Hemförsäkring

Vad ingår i hemförsäkringen Vad ingår i hemförsäkringen?
Här kan du läsa om vad de olika delarna i din hemförsäkring ger för skydd. Dessa grundläggande moment ingår i de allra flesta hemförsäkringar, och ...

Läs mer »
bästa hemförsäkring Välj den bästa hemförsäkringen
Att kunna välja ut den bästa hemförsäkringen till dig och din familj, kräver att du dyker ner i försäkringsvillkoren en aning. På så vis kan du ...

Läs mer »
Drulleförsäkring
Drulleförsäkringen kopplas många gånger till teknik - men täcker betydligt mer än så. En repa i nya vinterjackan, den dyra vasen som går i kras eller servisen som ...

Läs mer »
Hemförsäkring student
Här kan du läsa om hur du som är inneboende, bor i studentkorridor, eller hyr en lägenhet i första alternativt andra hand kan tänka kring din ...

Läs mer »
Rätt ersättning efter inbrottet
Det är möjligt att du efter ett inbrott snabbt kan konstatera vilka saker du blivit av med. Samtidigt kommer ditt försäkringsbolag att begära ...

Läs mer »
Vad är en bostadsrättsförsäkring?
Bostadsrättsförsäkringen är ett tillägg till din hemförsäkring, ett så kallat bostadsrättstillägg, som du är skyldig att ha om du äger en ...

Läs mer »
Golfförsäkring
Till hemförsäkringen kan du teckna ett golftillägg, som ger dig betydligt högre ersättning om något skulle hända med din golfutrustning, såväl hemma i Sverige som ...

Läs mer »
Produktförsäkringar
Enligt en rapport från Finansinspektionen 2010, har de dragit slutsatsen att produktförsäkringar i allmänhet gör nytta. Med produktförsäkring menas att man får en ...

Läs mer »
Ansvarsförsäkring
Ansvarsförsäkringen är en del som alltid ingår i hemförsäkringen, däremot är ...

Läs mer »
Vikten av att teckna hemförsäkringar Hemförsäkring är en bra investering
Idag kan man försäkra det mesta och vi överöses av reklam för allehanda specialförsäkringar. Eftersom man gärna vill känna sig trygg och säker...

Läs mer »

Vi jobbar för att få Sveriges mest nöjda kunder!

© 1999-2018 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00