Brandförsäkring: Skydda dig mot brand i hemmet

Din hemförsäkring täcker saker som du hyr, lånar eller äger. Bor du i villa och har en villaförsäkring får du även ersättning för skador på byggnad och tomt. Försäkringen gäller bland annat vid brandskada. Nedan kan du läsa mer om antal brandskador i Sverige, brandförsäkring och få tips på hur du skyddar dig mot brand i hemmet.

Brandskador i Sverige

Varje år inträffar det cirka 20 000 skador orsakade av brand och åska i Sverige. Av dessa sker majoriteten skador i villor (38 %) och näst mest i övriga hem (29 %). För skador som orsakats av brand och åska betalar försäkringsbolagen tillsammans ut cirka 5,5 miljarder kr varje år. En rejäl ökning från 2,3 miljarder kr 1985.

Vanliga brandorsaker

I mer än 40 % av alla brandskador i Sverige är orsaken till branden okänd. Därefter följer kortslutning i apparat (13 %), överspänning/överslag (12 %), åska - blixt (7 %) och elfel i fast el (6 %). Under 2017 misstänktes närmare 900 bränder vara anlagda, vilket motsvarar cirka 4 % av totala antalet bränder samma år (20 694 bränder).

Läs även: Bilbrand - Täcker försäkringen? Vi har svaret

Andra vanliga brandorsaker är eldning (eldstad, kamin och öppen spis), levande ljus, matlagning och rökning. Cirka 40 % av alla bostadsbränder som orsakas av levande ljus inträffar i december månad. Längre ner i texten hittar du en lista på brandskydd du bör införskaffa och tips på både hur du undviker och släcker en brand i hemmet.

Skydd genom hemförsäkring

Din hemförsäkring gäller bland annat för brandskada. Det innebär att du kan få viss ersättning för skador på byggnad och tomt. Några försäkringsbolag ersätter även kostnader för ersättningsbostad om du inte kan bo hemma på grund av omfattande skador. Vad som ingår i din brandförsäkring beror på vilket försäkringsbolag du har.

Dock brukar det endast vara marginella skillnader i försäkringsbolagens villkor för brandförsäkring. Det innebär att du har bra skydd oavsett vilken hemförsäkring du har. Likafullt är det viktigt att du läser igenom villkor och jämför försäkringsbolag när du ska teckna en hemförsäkring. För att du ska få en försäkring som passar dig.

Ersättning för brandskada

Hur mycket en brandskada kostar varierar. Faktorer som påverkar är bland annat 1) omfattning på skada, 2) typ av egendom och 3) värdering på egendom. I genomsnitt betalade försäkringsbolagen 235 000 kr för brandskada på fritidshus 2017, 158 000 kr för brandskada på villa och 38 000 kr för brandskada på övriga hem.

Så undviker du brand i hemmet

Det finns många saker du kan göra för att minska risken för brand i hemmet. Du bör till exempel inte ladda elektronik när du inte är hemma eller över natten. Tyvärr är det omöjligt att undvika brand med 100 procents säkerhet och därför bör du införskaffa brandskydd till hemmet. Nedan hittar du en lista med nödvändiga brandskydd.

Bra att veta: vissa försäkringsbolag ger rabatt till den som har brandskydd.

Brandskydd du bör ha:

  • Brandfilt
  • - Perfekt för mindre bränder. Till exempel vid matlagning.

  • Brandsläckare
  • - Släcker alla typer av bränder. Välj mellan koldioxid-, pulver- och skumsläckare.

  • Brandvarnare
  • - Billig att köpa, enkel att installera samt räddar egendom och liv.

Om det brunnit

Har du råkat ut för en brandskada ska du anmäla skadan till ditt försäkringsbolag.

Gör en kostnadsfri jämförelse

Börja här

Relaterade artiklar

Brandförsäkring: Skydda dig mot brand i hemmet

Hemförsäkring vid flytt: Så här ska du göra med din hemförsäkring Hemförsäkring vid flytt: Så här ska du göra med din hemförsäkring
Om du ska flytta måste du anmäla flytt till ditt försäkringsbolag. Beroende på hur din nya boendesituation kommer se ut ...
Läs mer »


Andrahandsuthyrning: Det här ska du tänka på när du hyr eller hyr ut i andrahand Andrahandsuthyrning: Det här ska du tänka på när du hyr eller hyr ut i andrahand
Nästan alla har någon gång hyrt eller hyrt ut i andrahand. Trots det är det få som har koll på vad som ...
Läs mer »


Vill du teckna en försäkring som ersätter skogsbrand? Skogsbrand: Information om försäkring för bil-, hus- och skogsägare
Vill du teckna en försäkring som ersätter skogsbrand? Här hittar du information om försäkring för bil-, hus- och ...
Läs mer »


Hemförsäkring hyresrätt: Försäkring anpassad för dig som hyr bostad Hemförsäkring hyresrätt: Försäkring anpassad för dig som hyr bostad
När du bor i hyresrätt bör du ha en hemförsäkring på din adress. Den gäller inte bara dig och personer som du bor med ...
Läs mer »


Stulen cykel Cykelstöld
Har du fått din cykel stulen? Du är dessvärre inte ensam. Varje år anmäls nämligen 65 000 cyklar stulna till ...
Läs mer »


Brandförsäkring: Skydda dig mot brand i hemmet Brandförsäkring: Skydda dig mot brand i hemmet
Din hemförsäkring täcker saker som du hyr, lånar eller äger. Bor du i villa och har en villaförsäkring får du även ersättning för skador på ...
Läs mer »


ID-skydd i hemförsäkring
I Sverige är det olagligt att kapa någons identitet om det leder till ekonomisk skada eller olägenhet för den som drabbas. Brottet kallas för olovlig ...
Läs mer »