Bo tryggare

För de allra flesta är det en självklarhet att hemmet ska vara försäkrat. Men vad täcker en hemförsäkring och vilken sorts hemförsäkring ska man ha? Det är många olika faktorer som spelar in. Som alltid när du köper en tjänst är det klokt att kontakta flera olika företag och jämföra priser och innehåll i försäkringen.

Grundläggande hemförsäkring

Normalt är hemförsäkringen ett paket som innehåller flera olika skydd. Egendomsskydd täcker dina ägodelar vid exempelvis stöld eller brand. Rättsskydd kan delvis täcka kostnaderna om du behöver hjälp av advokat men inte har råd att betala arvodet. Överfallsskydd täcker personskador vid överfall. 
Ansvarsförsäkring
täcker den försäkrades skadeståndsskyldighet gentemot annan part som drabbas av skada. Oftast ingår i hemförsäkringen även en reseförsäkring, till exempel avbokningsskydd eller ersättning för sjukvårdskostnader under de första 45 dagarna när du är utomlands.

Olika typer av hemförsäkringar

Vilken sorts hemförsäkring du ska ha beror på hur du bor. Om ditt hem är en villa, hyreslägenhet eller bostadsrätt samt om du har en fritidsbostad påverkar försäkringsvalet. Det finns olika sorters försäkringar för alla olika kategorier av hem. Även bostadsyta spelar roll när du ska ha en hemförsäkring, liksom hur mycket ditt bohag kan tänkas vara värt och hur mycket det ska försäkras för. Studenter i som hyr studentboende har som regel färre värdefulla ägodelar än familjer där båda föräldrarna är yrkesarbetande och äger en villa eller bostadsrätt.

Alla dessa uppgifter behöver försäkringsbolaget för att kunna ge dig en passande hemförsäkring. Om du bor i ett område som anses vara mer riskfyllt – där till exempel inbrottsfrekvensen är högre – påverkas också premien du ska betala.

Tilläggsförsäkringar

Olika sorters tilläggsförsäkringar som exempelvis utökad elektronikförsäkring och utökad reseförsäkring kan ofta läggas till hemförsäkringen, liksom den så kallade ”drulleförsäkringen” som egentligen heter allriskförsäkring. Allriskförsäkringen täcker fler skador än de grundläggande hemförsäkringarna. Du kan få ersättning från den när du blir bestulen utanför ditt hem eller om du tappar din splitternya kamera i golvet och den går sönder.

Hur gör du för att försäkra ditt hem?

Kontakta ditt försäkringsbolag för uppgifter om priser och eventuella rabatter som du är berättigad till. Du bör även kontakta andra försäkringsbolag för att ta reda på vilka priser de har för motsvarande försäkring.
Prisskillnaderna kan vara förvånansvärt stora mellan olika försäkringsbolag.

I de flesta fall har hemförsäkringen en huvudförfallodag en gång om året och vill du byta försäkringsbolag bör du göra detta innan huvudförfallodagen har passerat. Annars kan du bli tvungen att vänta ett helt år med att göra den önskade förändringen. Hemförsäkringen betalar du månads-, kvartals- eller halvårsvis och du kan välja att betala via autogiro eller via faktura.
E-post: info@insplanet.com
Direktnummer: 08-51 00 00 42hemförsäkring

Läs mer om Hemförsäkring

Golfförsäkring
Till hemförsäkringen kan du teckna ett golftillägg, som ger dig betydligt högre ersättning om något skulle hända med din golfutrustning, såväl hemma i Sverige som ...

Läs mer »
Drulleförsäkring (allrisk)
Drulleförsäkringen kopplas många gånger till teknik - men täcker betydligt mer än så. En repa i nya vinterjackan, den dyra vasen som går i kras eller ...

Läs mer »
Utöka reseskyddet i hemförsäkringen
Visste du att det går att utöka reseskyddet i hemförsäkringen, och att försäkringen du får via ...

Läs mer »
Så klarar du dig från vägglusen under resan
Både innan, under och efter resan finns det saker som du kan göra för att undvika vägglössen, både på plats och i ditt eget ...

Läs mer »
Produktförsäkringar
Enligt en rapport från Finansinspektionen 2010, har de dragit slutsatsen att produktförsäkringar i allmänhet gör nytta. Med produktförsäkring menas att man får en ...

Läs mer »

Vi jobbar för att få Sveriges mest nöjda kunder!

Följ oss på Twitter Följ oss på Facebook Följ oss på Google+

© 1999-2017 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00