Välj den bästa hemförsäkringen

Att hitta den bästa hemförsäkringen tar sin tid. Det finns idag ett stort antal försäkringsbolag på marknaden och alla erbjuder de sina egna hemförsäkringar. Hemförsäkringen är dock den basala försäkringen för alla människor och man bör absolut se till att ha en försäkring.

Hemförsäkringen gäller täcker, precis som namnet avslöjar, ett hem men också människorna som bor där. Redan här bör man dock vara lite uppmärksam när man väljer försäkring. En del försäkringar har nämligen villkor som säger att man måste vara en familj med släktrelationer. Om man då har ett rum man hyr ut till exempelvis studenter är det inte självklart att den personen ingår i alla delar.

Några vanliga delar som brukar ingå i alla bolags försäkringar, men som kan ha olika innebörd är:

  • 1 Stöld. De allra flesta bolag har relativt lika villkor för stöld som sker i bostaden. De skiljer sig dock åt när det gäller egendom som stulits från andra utrymmen, till exempel källarförråd. Beroende på försäkringsbolag kan reglerna om förvaring av stöldbegärlig egendom och självrisker se olika ut. Om man till exempel förvarar dyr skidutrustning i källarförrådet kan det löna sig att titta en gång extra på den här delen.

2 - Brand. I denna punkt ingår brand, vattenskador och naturskador som exempelvis orsakats av naturkatastrofer. De flesta bolag har rätt lika villkor när det kommer till denna del, men det som påverkar premien är valet av maximal ersättning. Vid exempelvis en brand ersätts skadorna endast upp till den maximala ersättningen. Man bör alltså fundera igenom noggrant vad man har för värde på sitt lösöre, det är oftast värt mer än man tror!

I många hemförsäkringar finns speciella bestämmelser för saker som förvaras i ett förråd. Därför bör man fundera på om man har eller kommer att ha värdefulla saker i ett förråd.

3 - Reseförsäkring. I hemförsäkringen ingår en reseförsäkring som ger ett extra skydd vid resor upp till, vanligen, 45 dagar. Alla bolag erbjuder ersättning för sjukvård och eventuell hemtransport, men därutöver finns skillnader i bland annat ersättning för förstörd semester.

4 - Ansvars- och rättsskydd. Den här delen ger ett skydd om man blir inblandad i en rättstvist eller blir skyldig att betala skadestånd. Både rättstvister och skadestånd kan vara väldigt kostsamma. En del försäkringsbolag går även med på att betala ut rättsskydd vid tvist med det egna bolaget, vilket bör ses som ett plus. Maxbelopp för rättsskydd varierar kraftigt mellan olika försäkringsbolag. Det är därför värt att kolla upp och jämföra dem.

5 - Övriga delar. En vanlig del i hemförsäkringar är allriskförsäkringen. Denna del, som ofta kallas drulleförsäkring, ger ersättning för skador som man själv orsakat av till exempel oaktsamhet. En annan del som är värd att kolla upp är ersättning för vitvaror. Alla försäkringar ger förstås ersättning för till exempel en tvättmaskin, men i många fall använder man en avskrivningsregel. Det innebär att en äldre apparat inte anses ha något större värde. En del bolag ersätter dock vitvaror och elektronik fullt ut om de är under en viss ålder, exempelvis 5 år.

För den som bor i en bostadsrätt är det viktigt att veta att man även ansvarar för lägenhetens ”inre skal”, såsom parkettgolv. Många föreningar har en försäkring inbakad i månadsavgiften, men det är absolut värt att kontrollera.

För den som bor i villa är det förstås också nödvändigt att försäkra fastigheten. I en så kallad villahemförsäkring har man bakat in en hemförsäkring i själva försäkringen på villan.
E-post: info@insplanet.com
Direktnummer: 08-51 00 00 42bästa hemförsäkring

Läs mer om Hemförsäkring

Golfförsäkring
Till hemförsäkringen kan du teckna ett golftillägg, som ger dig betydligt högre ersättning om något skulle hända med din golfutrustning, såväl hemma i Sverige som ...

Läs mer »
Drulleförsäkring (allrisk)
Drulleförsäkringen kopplas många gånger till teknik - men täcker betydligt mer än så. En repa i nya vinterjackan, den dyra vasen som går i kras eller ...

Läs mer »
Utöka reseskyddet i hemförsäkringen
Visste du att det går att utöka reseskyddet i hemförsäkringen, och att försäkringen du får via ...

Läs mer »
Så klarar du dig från vägglusen under resan
Både innan, under och efter resan finns det saker som du kan göra för att undvika vägglössen, både på plats och i ditt eget ...

Läs mer »
Produktförsäkringar
Enligt en rapport från Finansinspektionen 2010, har de dragit slutsatsen att produktförsäkringar i allmänhet gör nytta. Med produktförsäkring menas att man får en ...

Läs mer »

Vi jobbar för att få Sveriges mest nöjda kunder!

Följ oss på Twitter Följ oss på Facebook Följ oss på Google+

© 1999-2017 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00