Fritidshusförsäkring - Jämför pris och villkor

Oavsett om du har en liten timmerstuga i skogen eller en bostadsrättslägenhet som fritidshus så bör den försäkras. Eftersom bredden på boendeform varierar, så går det att försäkra endast det mest väsentliga, eller välja att teckna en bredare försäkring för ditt fritidsboende. En del bolag väljer att erbjuda en separat fritidshusförsäkring medan andra har den som tillägg till boendeförsäkringen.

Lämna ditt telefonnr så kontaktar vi dig med priser!

Genom att jämföra har jag tagit del av och godkänner Insplanets användarvillkor.

Vad ingår i en fritidshusförsäkring?

Din fritidshusförsäkring täcker skador både på själva huset och för de saker du förvarar inuti fritidshuset. Skulle du drabbas av exempelvis brand, vattenskada eller inbrott kan du få ersättning från försäkringsbolaget. Nedan kan du läsa mer om de olika delar som ingår i en fritidshusförsäkring.

Väder, vind och natur

Även om det ibland sker inbrott i fritidshus är det betydligt vanligare att skador uppstår på grund av väder och vind. Några av de väderleksrelaterade skador som försäkringen ersätter är skador som uppstår på grund av översvämning, storm, jordskred och hagel. Det kan även gälla skador som uppkommit på grund av snötryck, vanligtvis på tak. Ofta ligger fritidshus i skogsområden vilket gör att försäkringen även ersätter skador som uppstått av att vilda djur har tagit sig in i byggnaden.

Läckage

Försäkringen ersätter skador som uppkommit av läckage i VVS-systemet, men även om det skulle bli vattenskada av att ett akvarium gått sönder eller om du fått översvämning i badrum. I vissa fritidshusförsäkringar behöver du en tilläggsförsäkring för att få ersättning för skador på yt- och tätskikt i våtutrymmen.

Skadedjursbekämpning

Oftast kan du få ekonomisk ersättning för skadedjursbekämpning i de fall som huset drabbats av problem med möss, getingar, kackerlackor eller andra skadedjur. Detta förutsatt att fritidshuset är byggt på ett sätt som gör att djuren inte förväntas ta sig in. När det gäller äkta hussvamp är det mycket olika mellan försäkringsbolagen. Ofta behöver ett extratillägg tecknas alternativt en mer omfattande fritidshusförsäkring.

Rätts- och ansvarsskydd

Om man hamnar i tvist gällande fritidshuset ersätts ombuds- och rättegångskostnader. Detta kan exempelvis vara i samband med köp eller försäljning. Blir man istället krävd på skadestånd (som fastighetsägare) är det ansvarsskyddet som ska utnyttjas. Försäkringsbolaget gör då en egen utredning för att se om man är skadeståndsskyldig eller inte. De kan även förhandla om skadestånd till den drabbade samt hjälpa till med eventuella rättegångskostnader.

Hyresförlust

Många väljer att hyra ut sitt fritidshus på sommaren. Skulle en skada uppkomma som gör att man får en hyresförlust kan denna ersättas. Denna del ingår i många men inte alla fritidshusförsäkringar.

Brand

Skador som uppstår av brand, blixtnedslag eller explosion. Ersättning kan även fås om huset inte går att använda under den tid som sanering pågår. För att få ersättning för brand ska vissa särskilda säkerhetsåtgärder vara uppfyllda. Ett sådant krav kan exempelvis gälla kontinuerlig kontroll av skorsten.

Inbrott/Skadegörelse

Stöld av fasta byggnadstillbehör och lösöre ersätts för det mesta av fritidshusförsäkringen. Ersättning kan även utgå vid skadegörelse på huset eller på tomten.

Viktigt att tänka på är att ersättning för skadegörelse eller stulna ägodelar inte utgår i de fall det är en hyresgäst som har din tillåtelse att vistas i fritidshuset som orsakat skadorna. Därför är det viktigt att du upprättar hyresavtal med din tilltänkta hyresgäst innan du hyr ut din semesterbostad. I övrigt gäller din fritidshusförsäkring på samma sätt för din hyresgäst som för dig själv och din familj.

Jämför fritidshusförsäkringar.

Skillnaden mellan fritidshusförsäkring och villaförsäkring

Den stora skillnaden mellan en fritidshusförsäkring och en villaförsäkring är att den senare är anpassad för åretruntboende, medan den första inte är det. I fritidsförsäkringen finns nämligen ingen hemförsäkringsdel, vilket det gör i en villaförsäkring. Det innebär att du inte har samma heltäckande skydd om du endast har en fritidshusförsäkring.

Skulle du så småningom flytta till ditt fritidshus är det därför viktigt att du ändrar försäkring från en fritidshusförsäkring till en villaförsäkring. Läs mer om villaförsäkring och jämför försäkringsbolagens villaförsäkringar här.

Tilläggsförsäkringar i fritidshusförsäkringar

För att få ett fullgott skydd till ditt fritidshus kan du behöva teckna tilläggsförsäkringar, alternativt att de mer heltäckande fritidshusförsäkringarna tecknas.

Värdeextra

Denna del kan ingå i de större fritidshusförsäkringarna men går även att teckna separat. Den innebär bland annat att åldersavdraget sänks kraftigt. Med tanke på att många fritidshus är mycket gamla kan det minskade åldersavdraget göra mycket stor skillnad.

Utökad byggnadsförsäkring

Detta tillägg kan ge mer ersättning vid skador på huset. Dessutom ger den lägre självrisk. Utöver det ingår även värdeminskningsskydd (lägre åldersavdrag)

Drulle

Tillägget som vanligtvis går under namnet ”Drulle” och Allrisk har samma funktion som drulletillägg till hemförsäkringen. Det betyder att man kan få ersättning om man av tappar en kopp kaffe över en dyr soffa, råkar spräcka trägolvet eller ha sönder en dyr tavla.

Bostadsrättstillägg

Om fritidshuset är en bostadsrätt bör ett bostadsrättstillägg tecknas. Detta kan ingå i avgiften till bostadsrättsföreningen men behöver inte göra detta.

Småbåt

Väldigt många som har ett fritidshus har en liten båt. Med tillägget Småbåt till fritidshusförsäkringen blir båten försäkrad för stöld och skadegörelse men även ansvars- och rättsskyddsförsäkring ingår.

Skog

Skogstillägget är riktat mot de som har skogsägor i närheten av fritidshuset. Då försäkras skogen bland annat för brand, snöbrott och viss skadedjursangrepp.

Hur hittar jag en billig fritidshusförsäkring?

Det viktigaste att tänka på när du tecknar en fritidshusförsäkring är att den ska innefatta det skydd du önskar. Beroende på om din sommarstuga, semesterlägenhet eller fjällstuga har ett ovanligt högt värde, omges av mycket skog och mark eller ofta hyrs ut finns olika varianter.

Vad priset på just din fritidshusförsäkring landar på beror självklart på husets unika förutsättningar. Framförallt handlar det om adressen och markytan av huset, men det finns en rad andra saker som också väger in. Snittpriset på de fritidshusförsäkringar som hittills under 2020 tecknats via oss på Insplanet, är 3 292 kronor.

Fritidshusförsäkringar är i regel billigare än andra bostadsförsäkringar, men det finns en mängd tillägg som gör att du kan få ett utökat skydd till en något högre kostnad. Ett tillägg som kan vara värt att överväga är en så kallad drulleförsäkring, som skyddar dig mot eventuella skador som du själv orsakar genom olyckshändelser.

Liksom för de flesta försäkringar gäller att ju lägre försäkringspremie, desto högre självrisk. Det är därför inte självklart att en försäkring med låg månadskostnad blir billigast i längden, om väl olyckan skulle vara framme.

Behöver jag en försäkring för mitt fritidshus?

Många undrar om det är nödvändigt att ha en försäkring för sitt fritidshus. Det korta svaret är ja. Risken att något inträffar är lika stor, om inte större, i och omkring ditt fritidsboende som i din vanliga bostad. Däremot beror det på vilken typ av hemförsäkring du har, och om ett visst försäkringsskydd för fritidsboende redan ingår i denna. I så fall kan det räcka med ett eller flera tillägg för att du ska ha ett fullgott skydd under semestern. Kontakta oss gärna på 08 - 51 000 000 så berättar vi mer om fritidshusförsäkringar, och hjälper dig att hitta en som passar just ditt fritidsboende.

Jämför och teckna fritidshusförsäkring.

Insplanet hjälper dig i valet av försäkringsbolag

Fyll i formuläret
Vi återkommer till dig med priser
Teckna tryggt med hjälp av våra förmedlare

Hem & Försäkring - Insplanets kunskapsportal

Välkommen till Insplanets kunskapsportal för hem och försäkring. Här kan du få tips, råd och guider för allt om din försäkring.

Aktuellt just nu

Så öppnar du fritidshuset för sommaren Mycket kan ha hänt i och kring fritidshuset över vintern. Om du stängde ner fritidshuset ordentligt har du förhoppningsvis ...
Läs mer »


Stänga fritidshuset: Så förbereder du fritidshuset för vintern Frysta vattenledningar, fuktskador, mögel och en flintastek full med skadedjur är knappast något du vill upptäcka när du ...
Läs mer »


5 saker att jämföra och tänka på i fritidshusförsäkring Vi på Insplanet har tagit fram 5 viktiga råd till dig som vill förnya, teckna eller Läs mer »

Författare/Granskare


Författare
Angelica Lindberg

Angelica Lindberg är skribent på Insplanet sedan september 2019. Som utbildad språkkonsult arbetar hon för att göra informationen om försäkringar lättbegripliga för dig som läsare.
Kontakta gärna Angelica Lindberg om du har några frågor kring innehållet i denna text.


Granskare:
Sebastian Franzén

Sebastian är affärsområdeschef för försäkringar på Insplanet och har ansvar för Insplanets försäkringsaffär. Han har jobbat på Insplanet med försäkringar i över 15 år och haft roller som försäkringsförmedlare, kundservicechef och försäljningschef.
Kontakta gärna Sebastian Franzén om du har några frågor.


Granskare:
Andreas Nilsson

Andreas Nilsson är försäkringsexpert med 10 års erfarenhet som försäkringsförmedlare. Han har kunskap inom samtliga försäkringsväsen som förmedlas via Insplanet.com
Kontakta gärna Andreas Nilsson om du har några frågor.