FritidhusförsäkringFritidshusförsäkring - Jämför pris och villkor

Oavsett om man har en liten timmerstuga i skogen eller en bostadsrättslägenhet som fritidshus så bör den försäkras. Eftersom bredden på boendeform varierar så kraftigt går det även att försäkra endast det mest väsentliga eller teckna en bredare försäkring. En del bolag väljer att presentera två olika varianter medan andra har en fritidshusförsäkring men med olika tillval.

Vad ingår fritidshusförsäkring?


  • Väder, vind och natur

Även om det sker inbrott i fritidshus är det oftare att skador uppstår på grund av väder och vind. Några av de väderleksrelaterade skador som försäkringen ersätter är skador på grund av översvämning, storm, jordskred och hagel. Det kan även gälla skador som uppkommit av snötryck, vanligtvis på tak.

Ofta ligger fritidshus i skogsområden vilket gör att försäkringen även ersätter skador från vilda djur har tagit sig in i byggnaden.

  • Läckage

Försäkringen ersätter skador som uppkommit av läckage i VVS-systemet men även om det skulle bli vattenskada av att ett akvarium gått sönder eller översvämning i badrum.

  • Inbrott/Skadegörelse

Stöld av fasta byggnadstillbehör ersätts av fritidshusförsäkringen.  Blir däremot saker stulna från ett låst hus är det vanligtvis hemförsäkringen som täcker detta. Ersättning kan även utgå vid skadegörelse på huset eller på tomten.

  • Skadebekämpning

Oftast ingår det någon sort av skadedjursbekämpning som kan användas i de fall som huset har mycket möss, getingar, kackerlackor eller andra skadedjur. Detta förutsatt att fritidshuset är byggt på ett sätt som gör att djuren inte förväntas ta sig in.

När det gäller äkta hussvamp är det mycket olika mellan försäkringsbolagen. Ofta behöver ett extratillägg tecknas alternativt att de större heltäckande fritidshusförsäkringarna tecknas.

  • Rätts- och ansvarsskydd

Om man hamnar i tvist gällande fritidshuset ersätts ombuds- och rättegångskostnader. Detta kan exempelvis vara i samband med köp eller försäljning.

Blir man istället krävd på skadestånd (som fastighetsägare) är det ansvarsskyddet som ska utnyttjas. Försäkringsbolaget gör då en egen utredning för att se om man är skadeståndsskyldig eller inte. De kan även förhandla om skadestånd till den drabbade samt hjälpa till med eventuella rättegångskostnader.

  • Hyresförlust

Många väljer att hyra ut sitt fritidshus på sommaren. Skulle en skada uppkomma som gör att man får en hyresförlust kan denna ersättas. Denna del ingår i många men inte alla fritidshusförsäkringar.

  • Brand

Skador som uppstår av brand, blixtnedslag eller explosion. Ersättning kan även fås om huset inte går att använda under den tid som sanering pågår. För att få ersättning för brand ska vissa särskilda säkerhetsåtgärder vara uppfyllda exempelvis kan det vara kontinuerlig kontroll av skorsten.

3 enkla steg!
  1. Fyll i formuläret
  2. Se priser och jämför försäkringar
  3. Teckna tryggt och enkelt
försäkrat fritidshusLäs mer om Fritidshusförsäkring

Tillägg i fritidshusförsäkring Tilläggsförsäkringar i fritidshusförsäkringar
För att undvika kostnader vid äkta hussvamp m.m. bör du teckna ett extra tillägg. Ofta behöver ett extratillägg ...

Läs mer »
Hitta bättre fritidshusförsäkring 5 saker att jämföra och tänka på i fritidshusförsäkring
Vi på Insplanet har tagit fram 5 viktiga råd till dig som vill förnya, teckna eller Läs mer »

Vi jobbar för att få Sveriges mest nöjda kunder!

Följ oss på Twitter Följ oss på Facebook Följ oss på Google+

© 1999-2017 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00