Vanliga frågor om villa- och fritidshusförsäkring

Ingår skador från snötryck i min villaförsäkring?

Generellt täcker försäkringen snötryck förutsatt att du följt normala aktsamhetskrav. Ni bör själva ta bort så mycket snö som möjligt och minimera risken för skador. Kontrollera alltid vad som gäller i ditt försäkringsbolag då försäkringens omfattning kan variera något.

Jag har fått något slags läckage i mitt badrum, kan min försäkring hjälpa mig?

Läckagemomentet i en fastighetsförsäkring täcker skador som uppstår på grund av läckage, det som skadas av den utströmmande vätskan. Med vätska menas sådan som kommer från hushållsmaskiner och fast installerade vattenledningssystem. Däremot ersätts inte skadorna på den läckande anordningen, eller den förlorade vätskan som runnit ut.

Hos de flesta försäkringsbolag ersätter försäkringen inte heller ytskikt som skadats (ex kakel, plastmatta), och inte heller tätskikt (våtrumsisolering). Läckagemomentet är till för att ersätta läckageskador på fastighetens stommar och inre konstruktion, inklusive friläggning och isolering av dessa skador.

Vad är det som avgör vilket pris jag får betala för villaförsäkringen?

Det är ett antal premiegrundande faktorer som spelar in för att försäkringsbolagen ska kunna bedöma risken och därmed din premie. Några av dessa faktorer är: husets storlek och var i Sverige fastigheten ligger, hur många våtutrymmen byggnaden har, vilken hustyp det är, och hur många och hur stora extra byggnader som finns på tomten.

« Tillbaka

Vi jobbar för att få Sveriges mest nöjda kunder!

Följ oss på Twitter Följ oss på Facebook Följ oss på Google+

© 1999-2017 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00