Vanliga frågor om personförsäkring

Vad är det för självrisk på personförsäkringar?

Generellt sett så har man inte självrisk på personförsäkring.

Vad är ett basbelopp/försäkringsbelopp?

Prisbasbelopp är det belopp som bestämmer hur mycket försäkringen är värd. Prisbasbelopp räknas fram på grundval av ändringarna i det allmänna prisläget, indexreglerat.

Varför behöver jag en barnförsäkring när skolan har försäkring?

Generellt så har kommun/skola en olycksfallsförsäkring som gäller skoltid. Vissa kommuner har olycksfallsförsäkring som gäller dygnet runt. Vad som saknas i den försäkringen är skydd mot sjukdom. Blir ditt barn invalidiserat på grund av en sjukdom gäller inte skolans försäkring.

Täcker barnförsäkringen sjukdomar som barnet redan har?

Normalt sett gäller inte barnförsäkringen för sjukdomar eller olycksfall som redan har hänt.

Vad är skillnaden mellan en sjuk- och olycksfallsförsäkring och en olycksfallsförsäkring?

Sjuk- och olycksfallsförsäkringen ger invaliditetsersättning även vid sjukdomar.

När kan man köpa barnförsäkring?

När barnet har fått fullständigt personnummer, vilket brukar ges två veckor efter födseln.

Gäller min barn-, liv- eller olycksfallsförsäkring utomlands?

Generellt så gäller försäkringarna dygnet runt världen över med hänsyn till vissa undantag.

Gäller olycksfallsförsäkringen under utövande av idrott?

Det beror på. Normalt sett ja under förutsättning att idrotten inte ger en viss inkomst. Undantag görs för vissa idrotter och sporter, i synnerhet riskfylld aktivitet. Genom att läsa villkoren eller tala med en försäkringsrådgivare kan du ställa frågor om specifika idrotter du tänkt utöva, och i vilken form.

Varför skall jag fylla i en hälsodeklaration?

Hälsodeklarationen är ett sätt för försäkringsbolaget att bedöma risken för framtida olycksfall och sjukdomar, och eventuella kostnader av dessa.

Vad är efterlevandepension/familjeskydd?

Det är en form av livförsäkring, som betalar ut månadsvis ersättning. Vissa försäkringsbolag har ömsesidig försäkring. Detta betyder att du, antingen när du betalar premie eller uppbär ersättning, får ta del av den återbäring som kan uppstå om bolagets förvaltade medel stiger i värde.

Vad är det för skillnad på en livförsäkring och en efterlevandepension?

En livförsäkring faller ut med ett engångsbelopp, medan en efterlevandepension betalas ut över en längre period.

« Tillbaka

Vi jobbar för att få Sveriges mest nöjda kunder!

Följ oss på Twitter Följ oss på Facebook Följ oss på Google+

© 1999-2017 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00