Frågor och svar om inkomstförsäkring

Varför ska jag skaffa inkomstförsäkring?

Inkomstförsäkring är ett komplement till den traditionella a-kassan. För många människor kommer en arbetslöshetsperiod att innebära en drastiskt minskad inkomst. En inkomstförsäkring kommer aldrig att ge samma förmåner som när du hade jobb, men du får en ekonomisk trygghet och lugn i vardagen. Detta i sin tur ger dig bättre möjligheter att finna ett nytt jobb.

Kan jag teckna inkomstförsäkring?

Följande förutsättningar ska vara uppfyllda för att du kan köpa inkomstförsäkring:

  • Du har en tillsvidareanställning*
  • Du är mellan 20-55 år, bor och arbetar i Sverige**
  • Du har inte vetskap om kommande arbetslöshet***
  • Du har haft jobb de senaste 24 månaderna****
  • Du har en inkomst på minst 20 000 kr/mån

* Ett varaktigt anställningsförhållande betyder att det är en tillsvidareanställning, utan känt slutdatum (bortsett från pension), och i ett yrke utan säsongsanställning. Om du arbetar i projekt med ett känt slutdatum.
** Försäkringen löper ut det kalenderår du fyller 62 år.
*** Personlig vetskap betyder, att du antingen redan har fått veta att du kommer att bli uppsagd eller att din arbetsplats ska stängas eller flyttas. Om din arbetsplats ska flytta till en annan ort i Sverige eller till utlandet, och det är övervägande troligt att du inte har möjlighet att flytta med arbetsplatsen, är också att betrakta som vetskap om kommande arbetslöshet.
**** Du har varit anställd som löntagare de senaste 24 månaderna.

Kan jag teckna inkomstförsäkring som egen företagare?

Ja, då kan du teckna en inkomstförsäkring avsedd för just egna företagare. Denna försäkring skiljer sig lite i villkoren varför andra förutsättningar kan gälla för att du skall få köpa en sådan.

Måste jag vara medlem i en a-kassa för att få teckna inkomstförsäkring?

Ja, det är ett absolut krav. Hela inkomstförsäkringen är ett komplement till ersättningen från a-kassan. Det är a-kassans beslut om utbetalning som ligger till grund för den ersättning som försäkringen ger.

När har jag rätt till ersättning från a-kassa?

När du har varit medlem i a-kassan under minst 12 månader och under den tiden arbetat minst 6 månader, har du rätt till ersättning från a-kassan.

Hur mycket får jag från a-kassan?

De första tvåhundra dagarna får du högst 80% av din inkomst upp till 18 700 kr/mån, d.v.s. 14 960 kr i skattepliktig ersättning per månad. De följande hundra dagarna får du högst 70% av din inkomst upptill 21 371 kr/mån, dvs fortfarande maximalt 14 960 kr i skattepliktig ersättning per månad. Tjänar du mer än taket får du ingenting för lön däröver. Har du till exempel en lön på 25 000 kr/mån och blir arbetslös minskas din inkomst med 10 040 kr/mån under tiden du får ersättning via a-kassan. Tjänar du 40 000:-/mån blir sänkningen 25 040 kr/mån. Ersättningen betalas som dagpenning med högst 680 kr per dag under månaden. Ersättningen utgår bara för fem dagar i veckan, måndag – fredag.

Hur länge får jag ersättning från a-kassan?

Du får ersättning från a-kassan under högst 300 dagar. Har du fortfarande inget arbete kan du i vissa fall få en ytterligare ersättningsperiod om 150 dagar.

Jag är inkomstförsäkrad via mitt fackförbund, behöver jag köpa separat inkomstförsäkring?

Den privata inkomstförsäkringen lämnar ersättning i 300 dagar och ger möjlighet att försäkra lön upp till 80 000 kr/månad. De obligatoriska inkomstförsäkringar som vissa fackförbund köpt för sina medlemmar lämnar ersättning i 100-150 dagar och gäller ofta med ett lägre lönetak. En Plusförsäkring är ett prisvärt alternativ för dig som omfattas av en kollektiv inkomstförsäkring. Den förlänger din maximala ersättningstid med extra dagar från den dag ersättningen från den kollektiva försäkringen upphör så att du sammanlagt kan få ersättning i upp till 300 dagar. Med denna kan du även höja lönetaket till 80 000 kr under de extra dagarna

När är jag berättigad till ersättning?

När du köper försäkringen ska du först genom en kvalifikationsperiod på 12 månader. Det betyder att du inte är ersättningsberättigad om du blir uppsagd de första 12 månaderna från du har köpt försäkringen. Du kan dock fortsätta försäkringen på samma villkor, om du fortsätter i ett nytt jobb, där du har ett avbrott på mindre än 14 dagar mellan de 2 jobben.

När och hur får jag ersättningen utbetald?

Efter 5 anmälda arbetslöshetsdagar, karenstiden.
Om du är ersättningsberättigad, sker första utbetalning 5 dagar efter din första arbetslöshetsdag. Din första arbetslöshetsdag är den dag där du är berättigad till att få dagersättning från a-kassan, och då du alltså inte erhåller lön från ditt tidigare jobb. Eftersom premien inte är avdragsgill är ersättningen för närvarande fri från inkomstskatt.

Hur länge kan jag få ersättning från inkomstförsäkringen?

Det utbetalas högst 300 dagars ersättning för samma försäkringsfall. Om arbetslöshetsperioden sträcker sig över de 300 dagarna kan försäkringen fortsätta, men det kan först ske en ny utbetalning efter att du har genomfört en återkvalificeringsperiod på 12 månader.

Om jag säger upp mig frivilligt från mitt jobb – får jag då ersättning från inkomstförsäkringen?

Inkomstförsäkring ersätter bara vid ofrivillig arbetslöshet. Om du själv säger upp dig eller blir avskedad med omedelbar verkan för till exempel stöld utgår ingen ersättning.

När och hur kan jag säga upp inkomstförsäkringen?

Om du av någon anledning inte vill ha kvar din försäkring kan du när som helst säga upp den med 14 dagars varsel. Kommande autogirodragning stoppas och din försäkring annulleras.

Vad händer om jag blir uppsagd i kvalifikationsperioden?

Blir du uppsagd under kvalifikationsperioden får du ingen ersättning för det försäkringsfallet. Men du har möjlighet att fortsätta med försäkringen och får du ett nytt jobb efter mindre än två veckors arbetslöshet har du kvalificerat dig efter de sammanlagda 12 månaderna. En kort arbetslöshet betyder alltså inte att du måste börja om kvalifikationsperioden.

Vad händer med mitt försäkringsskydd om jag får jobb under ersättningsperioden?

Om du under utbetalningen av försäkringen får ett tidsbegränsat jobb på mindre än sex månader, kan du låta utbetalningarna från försäkringsbolaget vila. Är du sedan fortsatt arbetslös efter den tidsbegränsade anställningen så återupptas betalningarna, dock högst i sammanlagt 300 dagar.

Hur betalar jag för försäkringen?

Du betalar premien varje månad via autogiro som alla svenska banker har som service. Genom att använda autogiro sparar du tid och pengar istället för att betala manuellt. Du riskerar inte att bli utan skydd på grund av ej inbetald premie. Har du också Internetbank ser du ju allt som händer på kontot. Om du blir arbetslös får du ersättningen direkt in på ditt bankkonto.

« Tillbaka

Vi jobbar för att få Sveriges mest nöjda kunder!

Följ oss på Twitter Följ oss på Facebook Följ oss på Google+

© 1999-2017 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00