Förebygga skada - Skydda vind och källare

Att tänka på om du förvarar värdesaker på vind eller i källare
Inbrott i vinds- och källarförråd är mycket vanliga. Det är inte konstigt eftersom det är lätt att bryta sig in i dessa utrymmen. Om du någorlunda säkert ska kunna förvara dina saker i källaren eller på vinden måste det vara besvärligt för tjuven att ta sig in. Principen är att tjuven ska stoppas innan han kommer in i själva förrådsutrymmet. Tyvärr är det mycket lätt att bryta upp den typ av dörrar som finns. Det går att öka inbrottsskyddet genom att förstärka dörrblad och dörrkarm. Många av låsen till vindar och källare har suttit på plats i över 20 år. Det innebär att många obehöriga kan ha nycklar till förråden. Byt dessa lås och sätt in ett lås till vilket nycklarna inte går att kopiera på den öppna marknaden. Varje familj bör endast ha en nyckel som går till källare, vind eller tvättstuga - s k hushållsnyckel. Den ska inte passa i fastighetens entrédörrar, lägenhetsdörrar eller garage.

Om en tjuv kommer in på vinden eller i källaren är det lätt för honom att bryta sig in i de olika förråden. Det finns inbrottsskyddande förrådsinredningar som rekommenderas av Svenska Stöldskyddsföreningen och som har visat sig ge gott skydd mot eller försvåra inbrott.

Tala med din hyresvärd och få honom att investera i inbrottsskyddande inredningar.

Din försäkring täcker inte stöldbegärlig egendom som förvaras i källare eller vindsförråd. Med stöldbegärlig egendom menas t ex värdefull konst, antika saker, radio- och TV-apparater.

Om du behöver goda råd kontakta ditt försäkringsbolag eller polis.

« Tillbaka

Vi jobbar för att få Sveriges mest nöjda kunder!

Följ oss på Twitter Följ oss på Facebook Följ oss på Google+

© 1999-2017 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00